Bàn làm việc,máy tính chân sắt ,gỗ Xuân Hòa

BVP-5S-12 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
BVP-4S-15HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
FO1-BMD-01 Bàn làm việc 4 chỗ Xuân Hòa
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 8,420,000 đ
Có VAT 10%: 9,262,000 đ
BVP-3S-05HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
FO3-BNV-03-02 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BVP-4S-11HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
BVP-4S-09HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
FO1-BNV-00 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2,820,000 đ
Có VAT 10%: 3,102,000 đ
FO1-BNV-01 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,710,000 đ
Có VAT 10%: 4,081,000 đ
FO1-BMD-00 Bàn làm việc 2 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 10%: 4,972,000 đ
BLV-06-02 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D 600 x H750 mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
BVT-07-02 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BVP-5S-03 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,910,000 đ
Có VAT 10%: 2,101,000 đ
BVP-4S-10 Bàn làm  việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
BVP-3S-03B Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
BVP-3S-00 Bàn làm  việc Xuân Hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
 BVP-3S-01 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
BVP-3S-02 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
BVP-3S-03 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
BVP-4S-10HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BVP-4S-12 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
BVP-4S-13H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 10%: 2,684,000 đ
FO3-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1898 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,670,000 đ
Có VAT 10%: 4,037,000 đ
FO2-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1800 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 5,600,000 đ
Có VAT 10%: 6,160,000 đ
FO3-BNV-03-00 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BVP-4S-14HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
BVP-4S-16H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,970,000 đ
Có VAT 10%: 2,167,000 đ
BVP-4S-15H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
BVP-4S-14H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BVP-4S-13HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
FO3-BNV-03-02H Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
FO2-BMD-00 Bàn nhân viên 2 chỗ ngồi Xuân Hòa
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5,160,000 đ
Có VAT 10%: 5,676,000 đ
FO2-BMD-01 Bàn làm việc 2 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5,760,000 đ
Có VAT 10%: 6,336,000 đ
FO3-BMD-01 Bàn làm việc 4 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
FO1-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1600 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
BVP-5S-02 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
BVP-5S-01 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
FO4-BLV-01-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
BVT-06-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
BVT-07-01 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
 BVT-05-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
 BVT-03-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1040 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BVT-01-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
 BVT-02-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W800 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
TAB-10-06I Bàn làm việc màu ghi Xuân Hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
 BLV-06-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
 BLV-05-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
BLV-01-01 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H(750- 1225) mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
BVP-5S-07 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
BVP-5S-08 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,610,000 đ
Có VAT 10%: 1,771,000 đ
BVP-5S-09 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,030,000 đ
Có VAT 10%: 2,233,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bạn đang tìm mua bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây? Bạn đã có kinh nghiệm chọn bàn vi tính sao cho hợp lý chưa? Một bàn vi tính kích thước bao nhiêu là hợp lý? Hãy để chúng tôi giúp bạn cách chọn một bàn vi tính sao cho phù hợp.

VIDEO