Bàn làm việc,máy tính chân sắt ,gỗ Xuân Hòa

BVP-5S-12 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
BVP-4S-15HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
FO1-BMD-01 Bàn làm việc 4 chỗ Xuân Hòa
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 8,420,000 đ
Có VAT 10%: 9,262,000 đ
BVP-3S-05HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
FO3-BNV-03-02 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BVP-4S-11HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
BVP-4S-09HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
FO1-BNV-00 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2,820,000 đ
Có VAT 10%: 3,102,000 đ
FO1-BNV-01 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,710,000 đ
Có VAT 10%: 4,081,000 đ
FO1-BMD-00 Bàn làm việc 2 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 10%: 4,972,000 đ
BLV-06-02 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D 600 x H750 mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
BVT-07-02 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BVP-5S-03 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,910,000 đ
Có VAT 10%: 2,101,000 đ
BVP-4S-10 Bàn làm  việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
BVP-3S-03B Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
BVP-3S-00 Bàn làm  việc Xuân Hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
 BVP-3S-01 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
BVP-3S-02 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
BVP-3S-03 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
BVP-4S-10HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BVP-4S-12 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
BVP-4S-13H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 10%: 2,684,000 đ
FO3-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1898 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,670,000 đ
Có VAT 10%: 4,037,000 đ
FO2-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1800 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 5,600,000 đ
Có VAT 10%: 6,160,000 đ
FO3-BNV-03-00 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BVP-4S-14HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
BVP-4S-16H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,970,000 đ
Có VAT 10%: 2,167,000 đ
BVP-4S-15H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
BVP-4S-14H Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BVP-4S-13HB Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
FO3-BNV-03-02H Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
FO2-BMD-00 Bàn nhân viên 2 chỗ ngồi Xuân Hòa
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5,160,000 đ
Có VAT 10%: 5,676,000 đ
FO2-BMD-01 Bàn làm việc 2 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5,760,000 đ
Có VAT 10%: 6,336,000 đ
FO3-BMD-01 Bàn làm việc 4 chỗ Xuân Hòa
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
FO1-BTP-01 Bàn trưởng phòng Xuân Hòa
W1600 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
BVP-5S-02 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
BVP-5S-01 Bàn nhân viên Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
FO4-BLV-01-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
BVT-06-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
BVT-07-01 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
 BVT-05-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
 BVT-03-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W1040 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BVT-01-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
 BVT-02-00 Bàn vi tính Xuân Hòa
W800 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
TAB-10-06I Bàn làm việc màu ghi Xuân Hòa
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
 BLV-06-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
 BLV-05-00 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
BLV-01-01 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H(750- 1225) mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
BVP-5S-07 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
BVP-5S-08 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,610,000 đ
Có VAT 10%: 1,771,000 đ
BVP-5S-09 Bàn làm việc Xuân Hòa
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,030,000 đ
Có VAT 10%: 2,233,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO