Bàn giám đốc Nội thất Fami Lufa

BGD18F bàn giám đốc fami
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 8,240,000 đ
Có VAT 10%: 9,064,000 đ
bàn giám đốc fami BGD18T
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 7,770,000 đ
Có VAT 10%: 8,547,000 đ
Bàn giám đốc fami BGD18F2
W1800 x D950 x H760.
Chưa VAT: 9,920,000 đ
Có VAT 10%: 10,912,000 đ
Bàn giám đốc fami BGD32C
W3200 x D1050 x H760
Chưa VAT: 14,960,000 đ
Có VAT 10%: 16,456,000 đ
 bàn giám đốc fami BGD18F3
W1800 x D950 x H760mm
Chưa VAT: 11,025,000 đ
Có VAT 10%: 12,127,500 đ
Bàn phụ giám đốc fami BP1000T
W1000 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
Bàn phụ giám đốc fami BP1400F
W1400 x D450 x H680
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
BGD1809T bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760.
Chưa VAT: 4,690,000 đ
Có VAT 10%: 5,159,000 đ
BGD1809F bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 5,145,000 đ
Có VAT 10%: 5,659,500 đ
BGD1809F3 bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 6,450,000 đ
Có VAT 10%: 7,095,000 đ
BGD2410F2 bàn giám đốc nội thất fami
W2400 x D1050 x H760
Chưa VAT: 8,295,000 đ
Có VAT 10%: 9,124,500 đ
BGD3210C bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W3200 x D1050 x H760
Chưa VAT: 10,340,000 đ
Có VAT 10%: 11,374,000 đ
BGD2410F5 bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 14,030,000 đ
Có VAT 10%: 15,433,000 đ
BGD2410F5-DC bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 14,030,000 đ
Có VAT 10%: 15,433,000 đ
BGD1809F2 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 6,660,000 đ
Có VAT 10%: 7,326,000 đ
BGD24F2 bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 11,445,000 đ
Có VAT 10%: 12,589,500 đ
BGD18F4 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 10,500,000 đ
Có VAT 10%: 11,550,000 đ
BGD1809F4 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 6,060,000 đ
Có VAT 10%: 6,666,000 đ
K2110E-V Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 17,070,000 đ
Có VAT 10%: 18,777,000 đ
K2120E-VL Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2400 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 15,800,000 đ
Có VAT 10%: 17,380,000 đ
K2120E-VR Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 15,800,000 đ
Có VAT 10%: 17,380,000 đ
RV1818DL-L  bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt hộp
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
RV1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt hộp
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
RH1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
RH1818DL-L bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
TH1818DL-L  bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6,040,000 đ
Có VAT 10%: 6,644,000 đ
TH1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6,040,000 đ
Có VAT 10%: 6,644,000 đ
TV1818DL-L  bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
TV1818DL-R  bàn giám đốc chất liệu Melamine, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO