Ghế xoay Xuân Hòa

GNV-09-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W580 x D(435-500) x H(905- 970)mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
GGD-12-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W680 x D(500- 600) x H(1175-1235) mm
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
GGD-12-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
GGD-11-00 Ghế lãnh đạo Xuân Hòa
W640 x D550 x H(1150- 1250) mm
Chưa VAT: 3,900,000 đ
Có VAT 10%: 4,290,000 đ
GNV-05-01 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W580 x D520 x H(850-950)mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
GNV-05-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W590 x D550 x H(890- 1010)mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
GGD-16-01 Ghế lãnh đạo lưới Xuân Hòa
W670 x D(480- 500) x H(1110- 1170)mm
Chưa VAT: 4,450,000 đ
Có VAT 10%: 4,895,000 đ
GNV-07-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W560 x D560 x H(860-980)mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
GNV-07-01 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W560 x D560 x H(860-980)mm
Chưa VAT: 766,000 đ
Có VAT 10%: 842,600 đ
GTP-03-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W650 x D640 x H(1120- 1250)mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
GTP-05-01 Ghế xoay trưởng phòng Xuân Hòa
W600 x D600 x H(1030- 1110)mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
GTP-07-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W600 x D460 x H(1160- 1250)mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
GTP-08-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W640 x D500 x H(1160- 1210)mm
Chưa VAT: 2,600,000 đ
Có VAT 10%: 2,860,000 đ
GTP-09-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W660 x D580 x H(1195- 1280)mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
GTP-10-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W640 x D500 x H(1160- 1210)mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
GTP-11-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W650 x D(440- 510) x H(1060-1130)mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
GTP-04-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W580 x D570 x H(1035- 1115)mm
Chưa VAT: 3,260,000 đ
Có VAT 10%: 3,586,000 đ
GNV-25-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W570 x D520 x H(900- 1020)mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
GNV-24-00 Ghế xoay nhân viên Xuân Hòa
W570 x D520 x H(880 - 1000)mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
GNV-22-00 Ghế xoay nhân viên Xuân Hòa
W570 x D(450-530) x H(910- 990)mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
GNV-21-00 Ghế xoay nhân viên Xuân Hòa
W560 x D(420-530) x H(890- 1000)mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
GGD-09-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W660 x D520 x H(1100-1150)mm
Chưa VAT: 2,720,000 đ
Có VAT 10%: 2,992,000 đ
GGD-08-01 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W710 x D(470-620) x H(1130- 1190)mm
Chưa VAT: 4,770,000 đ
Có VAT 10%: 5,247,000 đ
GGD-07-01 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W710 x D(460-600) x H(1130- 1190)mm
Chưa VAT: 4,770,000 đ
Có VAT 10%: 5,247,000 đ
GGD-04-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W690 x D780 x H(1175-1230) mm
Chưa VAT: 4,590,000 đ
Có VAT 10%: 5,049,000 đ
GNV-16-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W650 x D500 x H(920-990)mm
Chưa VAT: 1,530,000 đ
Có VAT 10%: 1,683,000 đ
GNV-12-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W575 x D(445-525) x H(925- 1005)mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
GNV-13-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W555 x D(420-490) x H(860- 930)mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
GNV-14-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W590 x D(445-510) x H(875- 940)mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GNV-18-00 Ghế xoay nhân viên Xuân Hòa
W590 x D(440-550) x H(970- 1080)mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
GNV-20-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W580 x D(420-530) x H(970- 1080)mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
GGD-15-01 Ghế lãnh đạo lưới Xuân Hòa
W680 x D(500- 600) x H(1200- 1260)mm
Chưa VAT: 4,450,000 đ
Có VAT 10%: 4,895,000 đ
GGD-15-00 Ghế lãnh đạo lưới Xuân Hòa
W670 x D(490- 570) x H(1100-1180)mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
GGD-13-00 Ghế lãnh đạo lưới Xuân Hòa
W680 x D(500- 600) x H(1175-1235)mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
GGD-01-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W660 x D580 x H(1180-1250)mm
Chưa VAT: 5,300,000 đ
Có VAT 10%: 5,830,000 đ
GGD-02-00 Ghế giám đốc Xuân Hòa
W700 x D580 x H(1180-1250) mm
Chưa VAT: 6,660,000 đ
Có VAT 10%: 7,326,000 đ
GTP-13-00 Ghế xoay trưởng phòng Xuân Hòa
W625 x D(450- 520) x H(1090-1160)mm
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
GTP-14-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W620 x D(415- 495) x H(1080-1160)mm
Chưa VAT: 1,920,000 đ
Có VAT 10%: 2,112,000 đ
GTP-15-00 Ghế xoay trưởng phòng Xuân Hòa
W640 x D(460- 560) x H(1170-1270)mm
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
GNV-01-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W550 x D560 x H(900- 1020)mm
Chưa VAT: 595,000 đ
Có VAT 10%: 654,500 đ
GNV-06-00 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W590 x 520 x (850-950)mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
GTP-16-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W640 x D(450- 550) x H(1050-1150)mm
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
GTP-17-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W600 x D(440- 520) x H(1100-1180)mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
GTP-19-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W550 x D(410- 550) x H(1190- 1310)mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
GTP-21-00 Ghế trưởng phòng Xuân Hòa
W600 x D(470- 590) x H(1190- 1320)mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
GTP-03-00A Ghế xoay trưởng phòng Xuân Hòa
W650 x D640 x H(1120- 1250)mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GGD-10-00 Ghế lãnh đạo Xuân Hòa
W740 x D540 x H(1190-1280)mm
Chưa VAT: 5,300,000 đ
Có VAT 10%: 5,830,000 đ
GNV-06-01 Ghế nhân viên Xuân Hòa
W590 x D500 x H(850-950)mm
Chưa VAT: 755,000 đ
Có VAT 10%: 830,500 đ
GTP-12-00 Ghé xoay trưởng phòng Xuân Hòa
W575 x D(445- 525) x H(1120-1200)mm
Chưa VAT: 1,920,000 đ
Có VAT 10%: 2,112,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bạn đang tìm mua bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây? Bạn đã có kinh nghiệm chọn bàn vi tính sao cho hợp lý chưa? Một bàn vi tính kích thước bao nhiêu là hợp lý? Hãy để chúng tôi giúp bạn cách chọn một bàn vi tính sao cho phù hợp.

VIDEO