Ghế xoay Hòa Phát The One

TQ34 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W660 x D730 x H1160 (mm)
Chưa VAT: 5,780,000 đ
Có VAT 8%: 6,242,400 đ
SG922 Ghế da PVC chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 3,020,000 đ
Có VAT 8%: 3,261,600 đ
TQ17 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D750 x H1160 - 1215 (mm)
Chưa VAT: 3,870,000 đ
Có VAT 8%: 4,179,600 đ
TQ34 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 8%: 4,881,600 đ
SG923M Ghế da thật chân mạ Hòa Phát
W650 x D715 x H1120 ÷ 1200 (mm)
Chưa VAT: 3,690,000 đ
Có VAT 8%: 3,985,200 đ
TQ15 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D765 x H1165÷1220 (mm)
Chưa VAT: 4,790,000 đ
Có VAT 8%: 5,173,200 đ
SG608 Ghế trưởng phòng lưng trung da pvc Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080 (mm)
Chưa VAT: 3,170,000 đ
Có VAT 8%: 3,423,600 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W620 x D630 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 8%: 2,667,600 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W620 x D630 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 8%: 2,397,600 đ
GL113RN ghế xoay the one Hòa Phát
W570 x D505 x H890-1015 (mm)
Chưa VAT: 605,000 đ
Có VAT 8%: 653,400 đ
GL217N Ghế xoay chân nhựa Hòa Phát
W630 x D605 x H975-1055mm , kích thước mới từ 8/11/2022 là W630 x D605 x H1000-1125 (mm)
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 8%: 1,101,600 đ
GL217M Ghế xoay chân mạ Hòa Phát
W630 x D605 x H1000-1125 (mm) kt mới từ 8/11/2022 là W630 x D605 x H975-1055mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 8%: 1,306,800 đ
TQ36 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180 (mm)
Chưa VAT: 4,440,000 đ
Có VAT 8%: 4,795,200 đ
TQ36 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180 (mm)
Chưa VAT: 3,250,000 đ
Có VAT 8%: 3,510,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 8%: 1,933,200 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 8%: 2,160,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 8%: 3,175,200 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 2,080,000 đ
Có VAT 8%: 2,246,400 đ
GL323 ghế xoay lưới Hòa Phát
W660 x D620-1450 x H1120-1200 (mm)
Chưa VAT: 2,620,000 đ
Có VAT 8%: 2,829,600 đ
GL324N Ghế xoay lưới  chân nhựa Hòa Phát
W630 x D690 x H1150 (mm)
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 8%: 2,397,600 đ
GL120 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W610 x D630 x H975-1095 mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 8%: 1,209,600 đ
GL342 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W670 x D680-900 x H1050-1130 mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 8%: 3,348,000 đ
 GL343 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W625 x D565-850 x H1225-1305 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 8%: 2,430,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da thật
W580 x D670 x H1080 - 1160 mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 8%: 3,726,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da công nghiệp
W580 x D670 x H1080 - 1160 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 8%: 2,592,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da PVC
W580 x D670 x H1080 - 1160 mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 8%: 2,494,800 đ
GL335 Ghế xoay The One Hòa Phát
W660 x D620 - 915 x H1220 - 1300 (mm)
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 8%: 2,354,400 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 3,240,000 đ
Có VAT 8%: 3,499,200 đ
GL119RM Ghế lưới the one hòa phát
W570 x D630 x H900 - 980 (mm)
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 8%: 982,800 đ
TQ41 Ghế da PVC the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,370,000 đ
Có VAT 8%: 3,639,600 đ
TQ41 Ghế da công nghiệp the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 8%: 3,726,000 đ
TQ41 Ghế da thật the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 4,690,000 đ
Có VAT 8%: 5,065,200 đ
GL221 Ghế xoay the one Hòa Phát
W650 x D535 - 700 x H1040 - 1130 mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 8%: 2,948,400 đ
GL345 Ghế xoay lưới the one Hòa Phát
W650 x D550 - 720 x H1130 - 1220 mm
Chưa VAT: 2,890,000 đ
Có VAT 8%: 3,121,200 đ
GL328 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W690 x D670-900 x H1130-1210 (mm).
Chưa VAT: 2,540,000 đ
Có VAT 8%: 2,743,200 đ
GL201M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W600 x D540 x H1010 – 1090 (mm).
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 8%: 1,544,400 đ
GL326 Ghế xoay lưới Hòa Phát
645 x D645-1600 x H1200-1185 (mm).
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 8%: 4,114,800 đ
GL327 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W610 x D655-1610 x H1220-1300 (mm).
Chưa VAT: 2,810,000 đ
Có VAT 8%: 3,034,800 đ
GL333N Ghế xoay lưng cao Hòa Phát
W600 x D660-1660 x H1190 -1250 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 8%: 2,149,200 đ
GL220N Ghế xoay nội thất The One Hòa Phát
W660 x D600 - 850 x H1045 - 1170 (mm)
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 8%: 1,879,200 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 8%: 1,868,400 đ
GL324M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W630 x D890 x H1230 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 8%: 2,646,000 đ
GL324 Ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W630 x D890 x H1230 (mm)
Chưa VAT: 2,920,000 đ
Có VAT 8%: 3,153,600 đ
GL329 Ghế xoay lưới cao cấp Hòa Phát
W575 x D645 x H1070-1265 (mm)
Chưa VAT: 2,060,000 đ
Có VAT 8%: 2,224,800 đ
SG923N Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W650 x D715 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 3,490,000 đ
Có VAT 8%: 3,769,200 đ
SG923M Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W650 x D715 x H1120 ÷ 1200 (mm)
Chưa VAT: 2,430,000 đ
Có VAT 8%: 2,624,400 đ
SG922 Ghế da CN chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,990,000 đ
Có VAT 8%: 3,229,200 đ
SG922 Ghế da CN chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 3,330,000 đ
Có VAT 8%: 3,596,400 đ
SG922 Ghế xoay da PVC chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 8%: 2,851,200 đ
SG922 Ghế da thật chân thép mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 4,660,000 đ
Có VAT 8%: 5,032,800 đ
GL201N Ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W600 x D540 x H1040 – 1165 (mm).
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 8%: 1,350,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO