Ghế xoay Hòa Phát The One

TQ34 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W660 x D750-1440 x H1160-1215 (mm)
Chưa VAT: 5,890,000 đ
Có VAT 10%: 6,479,000 đ
SG922 Ghế da PVC chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210 (mm)
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
TQ17 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D720 x H1200 - 1275 mm
Chưa VAT: 3,940,000 đ
Có VAT 10%: 4,334,000 đ
TQ34 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D750-1440 x H1160-1215 (mm)
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
SG923M Ghế da thật chân mạ Hòa Phát
W630 x D700 x H1130 ÷ 1205 (mm)
Chưa VAT: 3,760,000 đ
Có VAT 10%: 4,136,000 đ
TQ15 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D810 x H1150÷1205 (mm)
Chưa VAT: 4,880,000 đ
Có VAT 10%: 5,368,000 đ
SG608 Ghế trưởng phòng lưng trung da pvc Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080 (mm)
Chưa VAT: 3,230,000 đ
Có VAT 10%: 3,553,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W610 x D620 x H1105 ÷ 1185 (mm)
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W610 x D620 x H1105 ÷ 1185 (mm)
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
GL113RN ghế xoay the one Hòa Phát
W570 x D505 x H8910-1030 (mm)
Chưa VAT: 616,000 đ
Có VAT 10%: 677,600 đ
GL217N Ghế xoay chân nhựa Hòa Phát
W610 x D565 x H1015-1140mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
GL217M Ghế xoay chân mạ Hòa Phát
W610 x D565 x H1975-1055 (mm)
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
TQ36 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W650 x D750 x H1140-1220(mm)
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 10%: 4,972,000 đ
TQ36 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W650 x D750 x H1140-1220(mm)
Chưa VAT: 3,310,000 đ
Có VAT 10%: 3,641,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W655 x D665x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 1,820,000 đ
Có VAT 10%: 2,002,000 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,040,000 đ
Có VAT 10%: 2,244,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W655 x D665x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 2,990,000 đ
Có VAT 10%: 3,289,000 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
GL323 ghế xoay lưới Hòa Phát
W635 x D510-1020 x H1155-1230 (mm)
Chưa VAT: 2,670,000 đ
Có VAT 10%: 2,937,000 đ
GL324N Ghế xoay lưới  chân nhựa Hòa Phát
W665 x D665-975 x H1155-1280 (mm)
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
GL120 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W610 x D630 x H975-1095 mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
GL342 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W670 x D680-900 x H1050-1130 mm
Chưa VAT: 3,160,000 đ
Có VAT 10%: 3,476,000 đ
 GL343 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W610 x D565-850 x H1225-1305 mm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da thật
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da công nghiệp
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 10%: 2,684,000 đ
SG933 Ghế xoay The One Hòa Phát da PVC
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
GL335 Ghế xoay The One Hòa Phát
W680 x D585 - 880 x H1220 - 1300 (mm)
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
GL119RM Ghế lưới the one hòa phát
W580 x D630 x H900 - 980 (mm)
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
TQ41 Ghế da PVC the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
TQ41 Ghế da công nghiệp the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
TQ41 Ghế da thật the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 4,780,000 đ
Có VAT 10%: 5,258,000 đ
GL221 Ghế xoay the one Hòa Phát
W650 x D535 - 800 x H990 - 1070 mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
GL345 Ghế xoay lưới the one Hòa Phát
W650 x D550 - 865 x H1090 - 1175 mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
GL328 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W645 x D645-900 x H1130-1210 (mm).
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
GL201M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W610 x D560 x H990 – 1070 (mm).
Chưa VAT: 1,460,000 đ
Có VAT 10%: 1,606,000 đ
GL326 Ghế xoay lưới Hòa Phát
W620 x D645-1600 x H1180-1260 (mm).
Chưa VAT: 3,880,000 đ
Có VAT 10%: 4,268,000 đ
GL327 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W610 x D655 x H1220-1300 (mm).
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
GL333N Ghế xoay lưng cao Hòa Phát
W600 x D610-1580 x H1190 -1250 mm
Chưa VAT: 2,030,000 đ
Có VAT 10%: 2,233,000 đ
GL220N Ghế xoay nội thất The One Hòa Phát
W680 x D600 - 850 x H1025 - 1150 (mm)
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W655 x D665 x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 1,760,000 đ
Có VAT 10%: 1,936,000 đ
GL324M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W665 x D665-975 x H1145-1220 (mm)
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
GL324 Ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W665 x D665-975 x H1120-1200 (mm)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
GL329 Ghế xoay lưới cao cấp Hòa Phát
W575 x D645 x H1170-1265 (mm)
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W630 x D700 x H1115 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 3,550,000 đ
Có VAT 10%: 3,905,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W630 x D700 x H1130 ÷ 1205 (mm)
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
SG922 Ghế da CN chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210 (mm)
Chưa VAT: 3,050,000 đ
Có VAT 10%: 3,355,000 đ
SG922 Ghế da CN chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210 (mm)
Chưa VAT: 3,390,000 đ
Có VAT 10%: 3,729,000 đ
SG922 Ghế xoay da PVC chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210 (mm)
Chưa VAT: 2,690,000 đ
Có VAT 10%: 2,959,000 đ
SG922 Ghế da thật chân thép mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1130 ÷ 1210 (mm)
Chưa VAT: 4,750,000 đ
Có VAT 10%: 5,225,000 đ
GL201N Ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W610 x D560 x H1020 – 1145 (mm).
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO