Bàn ăn chân sắt,gỗ Hòa Phát The One

BA507+GA507 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1300 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 5,044,000 đ
Có VAT 8%: 5,447,520 đ
BA509B+GA509 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 10,230,000 đ
Có VAT 8%: 11,048,400 đ
BA509A+GA509 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 10,610,000 đ
Có VAT 8%: 11,458,800 đ
HGB70A+HGG70 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 10,830,000 đ
Có VAT 8%: 11,696,400 đ
HGB70B+HGG70 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 9,950,000 đ
Có VAT 8%: 10,746,000 đ
HGB71AK10+HGG71 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1300 - 1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 12,330,000 đ
Có VAT 8%: 13,316,400 đ
HGB71AN4+HGG71 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1300 -1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 11,970,000 đ
Có VAT 8%: 12,927,600 đ
 HGB71BK10+HGG71 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 11,770,000 đ
Có VAT 8%: 12,711,600 đ
HGB71BN4+HGG71 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 11,570,000 đ
Có VAT 8%: 12,495,600 đ
HGB72+HGG72 Bộ bàn ăn gỗ sơn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 (mm)
Chưa VAT: 5,220,000 đ
Có VAT 8%: 5,637,600 đ
HGB74A+HGG74 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm).
Chưa VAT: 9,830,000 đ
Có VAT 8%: 10,616,400 đ
HGB74B+HGG74 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,110,000 đ
Có VAT 8%: 9,838,800 đ
HGB75A+HGG75 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,350,000 đ
Có VAT 8%: 10,098,000 đ
HGB75B+HGG75 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,650,000 đ
Có VAT 8%: 9,342,000 đ
HGB76A+HGG76 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,830,000 đ
Có VAT 8%: 10,616,400 đ
HGB76B+HGG76 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,070,000 đ
Có VAT 8%: 9,795,600 đ
HGB79A+HGG79 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1600 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 8,750,000 đ
Có VAT 8%: 9,450,000 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ăn gỗ kính cường lực Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 10,240,000 đ
Có VAT 8%: 11,059,200 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ăn gỗ kính cường lực Hòa Phát
TGA02 Ghế phòng ăn gỗ acacia Hòa Phát
W430 x D530 x H1000mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 8%: 702,000 đ
TGA21 Ghế phòng ăn gỗ acacia Hòa Phát
W440 x D540 x H1000mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 8%: 864,000 đ
TB10 Bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 3,900,000 đ
Có VAT 8%: 4,212,000 đ
 TB21+TGA21 Bộ bàn ghế gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát
W1400 x D1400 x H750 (mm)
Chưa VAT: 11,360,000 đ
Có VAT 8%: 12,268,800 đ
BA501+GA501 Bộ bàn ăn  kính cường lực Hòa Phát
W1300 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 6,960,000 đ
Có VAT 8%: 7,516,800 đ
BA04I16 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,530,000 đ
Có VAT 8%: 2,732,400 đ
BA04I14 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,240,000 đ
Có VAT 8%: 2,419,200 đ
BA04I15 Bàn ăn inox  Hòa Phát
W1500 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 8%: 2,538,000 đ
B63+G63 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 10,670,000 đ
Có VAT 8%: 11,523,600 đ
BA505B+GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 8,120,000 đ
Có VAT 8%: 8,769,600 đ
BA505A+GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 11,450,000 đ
Có VAT 8%: 12,366,000 đ
BA504A+GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 11,360,000 đ
Có VAT 8%: 12,268,800 đ
BA504B+GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 10,610,000 đ
Có VAT 8%: 11,458,800 đ
BA148 Bộ bàn ăn nhập khẩu Hòa Phát
W1600 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 21,400,000 đ
Có VAT 8%: 23,112,000 đ
BA502 Bàn ăn gỗ sơn kết hợp kính Hòa Phát
W1400 - 1800 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 8,580,000 đ
Có VAT 8%: 9,266,400 đ
BA503A+GA503 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 9,000,000 đ
Có VAT 8%: 9,720,000 đ
BA503B+GA503 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 8,030,000 đ
Có VAT 8%: 8,672,400 đ
BA01-15 Bàn ăn khung inox mặt inox Hòa Phát
W1500 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 8%: 2,797,200 đ
BA01-14 Bàn ăn khung inox mặt inox Hòa Phát
W1400 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 8%: 2,613,600 đ
TB09+TGA02 Bộ bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H775 (mm)
Chưa VAT: 7,070,000 đ
Có VAT 8%: 7,635,600 đ
HGB60B+HGG60 Bộ bàn ăn gỗ nhân tạo Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,270,000 đ
Có VAT 8%: 8,931,600 đ
B20+ G20 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
Φ1000 x H750 mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 8%: 3,348,000 đ
B61+G61 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 10,320,000 đ
Có VAT 8%: 11,145,600 đ
B40 Bàn ăn nhanh Hòa Phát
W600 x D600 x H720 mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 8%: 1,296,000 đ
B44 Bàn ăn nhanh Hòa Phát
W600 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 8%: 1,404,000 đ
TB06V Bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 3,140,000 đ
Có VAT 8%: 3,391,200 đ
TB06 Bàn ăn gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 8%: 3,585,600 đ
TB03V Bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1400 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 8%: 2,376,000 đ
TB03 Bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 8%: 2,646,000 đ
BA508+GA508 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750 (mm)
Chưa VAT: 9,394,000 đ
Có VAT 8%: 10,145,520 đ
B32 Bàn ăn kính chân thép mạ Hòa Phát
Φ900 x H750 mm
Chưa VAT: 1,690,000 đ
Có VAT 8%: 1,825,200 đ
BA01-16 Bàn ăn khung inox mặt inox Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,910,000 đ
Có VAT 8%: 3,142,800 đ
B53+G02M Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO