Bàn làm việc và bàn máy tính Hòa Phát The One

LUXL14C10M6 Bàn làm việc chân sắt  Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 8%: 2,754,000 đ
LUXL16C10M6 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 8%: 3,024,000 đ
UNMD04CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2750 x D1200 x H750-1200mm
Chưa VAT: 7,810,000 đ
Có VAT 8%: 8,434,800 đ
LUXMD04C10 Bàn làm việc modum 3 chỗ Hòa Phát
W2320 x D2678 x H1070(mm)
Chưa VAT: 6,280,000 đ
Có VAT 8%: 6,782,400 đ
UNMD02CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 5,540,000 đ
Có VAT 8%: 5,983,200 đ
LUX120HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,970,000 đ
Có VAT 8%: 2,127,600 đ
LUX140HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 8%: 2,397,600 đ
HP140SHL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 8%: 1,220,400 đ
HP140S Bàn làm việc Hòa Phát
W400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 8%: 1,047,600 đ
LUX160HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,390,000 đ
Có VAT 8%: 2,581,200 đ
LUXMD01C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1200 x H1070mm
Chưa VAT: 4,500,000 đ
Có VAT 8%: 4,860,000 đ
LUXMD02C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2800 x D1205 x H1200mm
Chưa VAT: 8,150,000 đ
Có VAT 8%: 8,802,000 đ
LUXMD03C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2650 x D2000 x H1070mm
Chưa VAT: 8,500,000 đ
Có VAT 8%: 9,180,000 đ
HR140SC5 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 8%: 1,998,000 đ
HU1612L22 Bàn làm việc chân sắt The One Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 4,130,000 đ
Có VAT 8%: 4,460,400 đ
 HP120SHL3C Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1200 x D600 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 8%: 1,296,000 đ
HP120SHL3D Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1200 x D600 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,560,000 đ
Có VAT 8%: 1,684,800 đ
HP120SHL3DF Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 8%: 1,782,000 đ
STMD04-2C16 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1600 x D2400 x H750-1050 (mm)
Chưa VAT: 5,700,000 đ
Có VAT 8%: 6,156,000 đ
STMD03-2C16 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750-1050 (mm)
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 8%: 4,104,000 đ
ST160C16 Bàn làm  việc The One Hòa Phát
W1600 x D700 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 8%: 2,430,000 đ
STP1880C16 Bàn trưởng phòng The One Hòa Phát
W1800 x D1200 x H750 (mm)
Chưa VAT: 4,050,000 đ
Có VAT 8%: 4,374,000 đ
BMT04 Bàn làm việc Hòa Phát
W1000 x D350-500 x H700-900 (mm)
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 8%: 1,695,600 đ
STMD03-2C16 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750-1050 (mm)
Chưa VAT: 3,950,000 đ
Có VAT 8%: 4,266,000 đ
STMD04-2C16 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W1600 x D2400 x H750-1050 (mm)
Chưa VAT: 5,860,000 đ
Có VAT 8%: 6,328,800 đ
BRI120SHLC15 Bàn làm việc hộc liền the one hòa phát
W1200 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 8%: 2,354,400 đ
STMD02-4C16 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W2800 x D2400 x H750-1050 (mm)
Chưa VAT: 7,880,000 đ
Có VAT 8%: 8,510,400 đ
LUX120SHLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 8%: 2,019,600 đ
LUX160C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,980,000 đ
Có VAT 8%: 2,138,400 đ
LUX120C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 8%: 1,706,400 đ
LUX140C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 8%: 1,976,400 đ
LUX120SYC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 8%: 1,695,600 đ
 LUX120YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 8%: 1,587,600 đ
LUX140YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 8%: 1,868,400 đ
LUX160YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,930,000 đ
Có VAT 8%: 2,084,400 đ
LUX120SHLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 8%: 2,700,000 đ
LUX120HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 8%: 2,754,000 đ
LUX140HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 8%: 2,916,000 đ
LUX160HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,870,000 đ
Có VAT 8%: 3,099,600 đ
LUXMD01YC10 Bàn làm việc  Hòa Phát
W2750 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 7,870,000 đ
Có VAT 8%: 8,499,600 đ
LUXMD02YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W3510 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 11,130,000 đ
Có VAT 8%: 12,020,400 đ
UN120SCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 8%: 1,749,600 đ
UN120CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 8%: 1,803,600 đ
UN140CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 8%: 1,998,000 đ
UN160CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 8%: 2,160,000 đ
UN120SHLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 X D600 X H750mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 8%: 2,764,800 đ
UN120HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 8%: 2,797,200 đ
UN140HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 8%: 2,916,000 đ
UN160HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 8%: 3,207,600 đ
HRMD12 Bàn làm việc The One Hòa Phát
W2800 x D1200 x H750 mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 8%: 7,560,000 đ
UNMD03CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D2800 x H750-1070mm
Chưa VAT: 13,470,000 đ
Có VAT 8%: 14,547,600 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO