Ghế xoay 190 nỉ,da,lưới

ghế da giám đốc 190 chân xoay mạ GX11L-M
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
ghế xoay da giám đốc nội thất 190 GX13A
670 x 600 x 970/1070mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
ghế xoay da giám đốc nội thất GX15A
W670 x D600 x H1120/1220mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
Ghế da cao cấp nội thất 190 GX201A-M
700 x 730 x 1220--1280mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
Ghế da cao cấp nội thất 190 GX202A-HK
700 x 680 x 1100--1160
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
GX203M/PU Đen ghế xoay da nội thất 190
700 x 680 x1160-1220mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
Ghế xoay chun nội thất 190 CX01
570 x 540 x 950--1050mm
Chưa VAT: 836,000 đ
Có VAT 10%: 919,600 đ
ghế xoay chun 190
570 x 540 x 1040--1140mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
CX03 Ghế xoay chun nội thất 190
570 x 540 x 1040-1140mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
GX03 Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
560 x 520 x 830--950mm
Chưa VAT: 520,000 đ
Có VAT 10%: 572,000 đ
Ghế xoay 190 lưng trung GX12A
670 x 600 x 970 /1070mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
Ghế lưng cao nỉ nội thất 190 GX14A
W670 x D600 x H1120/1220mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
GX04 ghế lưới nội thất 190 chân xoay
560 x 500 x 880--1000mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
GX05 ghế lưới nội thất 190 chân xoay
560 x 510 x 900--1020
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
GX06Nghế lưới nội thất 190 chân xoay
580 x 520 x 970--1070MM
Chưa VAT: 1,110,000 đ
Có VAT 10%: 1,221,000 đ
GX07-M ghế lưới nội thất 190 chân xoay
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
 ghế lưới nội thất 190 chân xoay GX08A-N
600 x 600 x 950--1150mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX204-M ghế lưới nội thất 190 chân xoay
660 x 600 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
GX01A Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
540 x 520 x 730/850mm
Chưa VAT: 445,000 đ
Có VAT 10%: 489,500 đ
GX02 Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
450 x 520 x 870/990mm
Chưa VAT: 475,000 đ
Có VAT 10%: 522,500 đ
GX08A-M ghế lưới nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 950--1150mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX07-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
GX08B-N ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 1000--1050
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
GX201B-HK ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
700 x 730 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 2,370,000 đ
Có VAT 10%: 2,607,000 đ
GX201B-M ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
700 x 730 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
GX08B-M ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 1000--1050
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
GX10 ghế đệm nhựa chân xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
450 x 500 x 850--970mm
Chưa VAT: 460,000 đ
Có VAT 10%: 506,000 đ
GX207-M ghế xoay lưới cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
590 x 570 x 1080/1140mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
GX207S ghế xoay lưới cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
590 x 570 x 1080/1140mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
GHS02 ghế học sinh xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
W420 x D490 x H735--855mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
GX13AH04 màu nâu đen,da bò,ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 600 x 970/1070mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
GX203HK/PU Đen ghế xoay da nội thất 190
700 x 680 x1160-1220mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
GX01 ghế  xoay nhân viên văn phòng nội thất 190 bộ quốc phòng
430 x 520 x730-850mm
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
GX02A ghế  xoay nhân viên văn phòng nội thất 190 bộ quốc phòng
560 x 520 x 870-990 mm
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
GX06M ghế xoay lãnh đạo nội thất 190 bộ quốc phòng
580 x 520 x 970--1020mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
GX11D-N ghế da giám đốc 190 chân xoay nhựa
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
GX16-M ghế xoay da PU nội thất 190 bộ quốc phòng
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
GX16-N ghế xoay lưng trung da PU nội thất 190
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GX17-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,209,000 đ
Có VAT 10%: 1,329,900 đ
GX17-N ghế xoay lưới chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
GX17-N ghế xoay lưới chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
GX18-M ghế xoay chân mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
610x550x960/1060mm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
GX18-N ghế xoay chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
610x550x960/1060mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX06B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
580x520x990/1090mm
Chưa VAT: 1,425,000 đ
Có VAT 10%: 1,567,500 đ
GX06B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
580x520x990/1090mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
GX07B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
GX07B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,370,000 đ
Có VAT 10%: 1,507,000 đ
GX18B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 550 x 890/990mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX18B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 550 x 890/990mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX19C-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
600x550x960/1060mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
GX19C-HK ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
600x550x960/1060mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO