Ghế xoay 190 nỉ,da,lưới

GX209B-M Ghế xoay nội thất 190
W590 x D610x H920/1000mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
ghế da giám đốc 190 chân xoay mạ GX11L-M
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
ghế xoay da giám đốc nội thất 190 GX13A
670 x 600 x 970/1070mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
ghế xoay da giám đốc nội thất GX15A
W670 x D600 x H1120/1220mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
Ghế da cao cấp nội thất 190 GX201A-M
700 x 730 x 1220--1280mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
Ghế da cao cấp nội thất 190 GX202A-HK
700 x 680 x 1100--1160
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
GX203M/PU Đen ghế xoay da nội thất 190
700 x 680 x1160-1220mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
Ghế xoay chun nội thất 190 CX01
570 x 540 x 950--1050mm
Chưa VAT: 836,000 đ
Có VAT 10%: 919,600 đ
ghế xoay chun 190
570 x 540 x 1040--1140mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
CX03 Ghế xoay chun nội thất 190
570 x 540 x 1040-1140mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
GX03 Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
560 x 520 x 830--950mm
Chưa VAT: 520,000 đ
Có VAT 10%: 572,000 đ
Ghế xoay 190 lưng trung GX12A
670 x 600 x 970 /1070mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
Ghế lưng cao nỉ nội thất 190 GX14A
W670 x D600 x H1120/1220mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
GX04 ghế lưới nội thất 190 chân xoay
560 x 500 x 880--1000mm
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
GX05 ghế lưới nội thất 190 chân xoay
560 x 510 x 900--1020
Chưa VAT: 685,000 đ
Có VAT 10%: 753,500 đ
GX06Nghế lưới nội thất 190 chân xoay
580 x 520 x 970--1070MM
Chưa VAT: 1,110,000 đ
Có VAT 10%: 1,221,000 đ
GX07-M ghế lưới nội thất 190 chân xoay
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,460,000 đ
Có VAT 10%: 1,606,000 đ
 ghế lưới nội thất 190 chân xoay GX08A-N
600 x 600 x 950--1150mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX204-M ghế lưới nội thất 190 chân xoay
660 x 600 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
GX01A Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
540 x 520 x 730/850mm
Chưa VAT: 445,000 đ
Có VAT 10%: 489,500 đ
GX02 Ghế xoay nhân viên đệm nỉ nội thất 190
450 x 520 x 870/990mm
Chưa VAT: 475,000 đ
Có VAT 10%: 522,500 đ
GX08A-M ghế lưới nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 950--1150mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX07-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,325,000 đ
Có VAT 10%: 1,457,500 đ
GX08B-N ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 1000--1050
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
GX201B-HK ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
700 x 730 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 2,370,000 đ
Có VAT 10%: 2,607,000 đ
GX201B-M ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
700 x 730 x 1220/1280mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
GX08B-M ghế xoay da cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
600 x 600 x 1000--1050
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
GX10 ghế đệm nhựa chân xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
450 x 500 x 850--970mm
Chưa VAT: 460,000 đ
Có VAT 10%: 506,000 đ
GX207-M ghế xoay lưới cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
590 x 570 x 1080/1140mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
GX207S ghế xoay lưới cao cấp nội thất 190 bộ quốc phòng
590 x 570 x 1080/1140mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
GHS02 ghế học sinh xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
W420 x D490 x H735--855mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
GX13AH04 màu nâu đen,da bò,ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 600 x 970/1070mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
GX203HK/PU Đen ghế xoay da nội thất 190
700 x 680 x1160-1220mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
GX01 ghế  xoay nhân viên văn phòng nội thất 190 bộ quốc phòng
430 x 520 x730-850mm
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
GX02A ghế  xoay nhân viên văn phòng nội thất 190 bộ quốc phòng
560 x 520 x 870-990 mm
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
GX06M ghế xoay lãnh đạo nội thất 190 bộ quốc phòng
580 x 520 x 970--1020mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
GX11D-N ghế da giám đốc 190 chân xoay nhựa
630 x 580 x 1110-1210mm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
GX16-M ghế xoay da PU nội thất 190 bộ quốc phòng
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
GX16-N ghế xoay lưng trung da PU nội thất 190
620 x 580 x 980/1080mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GX17-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,209,000 đ
Có VAT 10%: 1,329,900 đ
GX17-N ghế xoay lưới chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
GX17-N ghế xoay lưới chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
650x550x870/970mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
GX18-M ghế xoay chân mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
610x550x960/1060mm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
GX18-N ghế xoay chân nhựa nội thất 190 bộ quốc phòng
610x550x960/1060mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX06B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
580x520x990/1090mm
Chưa VAT: 1,425,000 đ
Có VAT 10%: 1,567,500 đ
GX06B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
580x520x990/1090mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
GX07B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
GX07B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
660 x 560 x 880--980mm
Chưa VAT: 1,370,000 đ
Có VAT 10%: 1,507,000 đ
GX18B-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 550 x 890/990mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
GX18B-N ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 550 x 890/990mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
GX19C-M ghế xoay nội thất 190 bộ quốc phòng
600x550x960/1060mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO