Ghế họp nội thất 190 bộ quốc phòng

GQ01T-S Ghế phòng họp nội thất 190
W560 x D530 x H870mm
Chưa VAT: 635,000 đ
Có VAT 10%: 698,500 đ
GTB01 Ghế liền bàn nội thất 190
W620xD750xH800 mm
Chưa VAT: 1,635,000 đ
Có VAT 10%: 1,798,500 đ
GT09T-S Ghế khung thép nội thất 190
W550 x D550 x H880mm
Chưa VAT: 825,000 đ
Có VAT 10%: 907,500 đ
GQ01-S ghế họp chân quỳ nội thất 190
W470 x D530 x H870mm
Chưa VAT: 485,000 đ
Có VAT 10%: 533,500 đ
GQ02-M ghế họp chân quỳ nội thất 190
W670 x D660 x H1000mm
Chưa VAT: 915,000 đ
Có VAT 10%: 1,006,500 đ
GQ03C ghế họp chân quỳ nội thất 190
W550 x D650 x H1050mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
GQ04-M ghế họp chân quỳ nội thất 190
W580 x D650 x H1000mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
GQ06A-M ghế họp chân quỳ nội thất 190 bộ quốc phòng
W600 x D600 x H1000mm
Chưa VAT: 1,227,000 đ
Có VAT 10%: 1,349,700 đ
GQ07M ghế họp chân quỳ nội thất 190
W520 x D660 x H850mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
GQ01-M ghế họp chân quỳ nội thất 190 bộ quốc phòng
W470 x D530 x H870mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 10%: 599,500 đ
GQ08A-S ghế quỳ chân sắt sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 600 x 1040mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
GQ08A-M ghế quỳ chân sắt sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 600 x 1040mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
GQ08B-M ghế quỳ chân sắt mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 600 x 1080mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
GQ08B-S ghế quỳ chân sắt sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
650 x 600 x 1080mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
CT01 ghế chun chân sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W463xD536xH826
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
GQ05M ghế chân quỳ mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
590x600x920mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
GQ04BM Ghế phòng họp nội thất 190
580x650x1020mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
GQ10-M ghế họp chân quỳ nội thất 190 bộ quốc phòng
600x570x950mm
Chưa VAT: 1,125,000 đ
Có VAT 10%: 1,237,500 đ
GQ02B-M ghế xoay chân quỳ mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 660 x 1000mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
GQ02B-S ghế xoay chân quỳ sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 660 x 1000mm
Chưa VAT: 1,015,000 đ
Có VAT 10%: 1,116,500 đ
GQ02C-M ghế xoay chân quỳ mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 660 x 1000mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GQ02C-S ghế xoay chân quỳ sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
670 x 660 x 1000mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
GQ02-S ghế họp chân quỳ sắt sơn tĩnh điện nội thất 190
W670 x D660 x H1000mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
GQ10.1 Ghế quỳ chân mạ, đệm bọc da lưới , lưng nhựa căng lưới
590 x 590 x 920mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
GQ09 Ghế mạ chân quỳ, khung lung  căng lưới, tay thép mạ cao cấp
600 X 550 X 910mm
Chưa VAT: 1,725,000 đ
Có VAT 10%: 1,897,500 đ
GQ11.1 Ghế quỳ chân mạ, đệm bọc da lưng lưới nội thất 190
580 x 620 x 1120mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
GQ11 Ghế quỳ chân mạ, đệm bọc da nội thất 190
580 x 620 x 1120mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
GQ04.1 Ghế chân quỳ mạ, tay ốp da PU, đệm tựa bọc PU nội thất 190
580x650x1000 mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
GQ04B.1 Ghế chân quỳ mạ, tay ốp da PU, đệm tựa bọc PU
580x650x1020mm
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
GQ12 Ghế chân quỳ mạ, tay nhựa, lưng lưới nội thất 190 bộ quốc phòng
560x560x970 mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
GQ13 Ghế chân quỳ mạ, tay ốp da PU, lưng lưới nội thất 190 bộ quốc phòng
580x640x960 mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
GQ14-S Ghế quỳ lưng lưới,tay nhựa PA, chân sơn nội thất 190 bộ quốc phòng
W600xD600xH890mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
GQ14-M Ghế quỳ lưng lưới, tay nhựa PA, chân mạ nội thất 190 bộ quốc phòng
W600xD600xH890mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
GQ04G Ghế quỳ lưng liền bọc da PU tay chân gỗ nội thất 190
620x720x1040mm
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
GQ04BG Ghế quỳ lưng liền bọc da PU tay chân gỗ nội thất 190
620x720x1040mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
GQ15 Ghế quỳ chân mạ đệm lưng bọc da Tay mạ nội thất 190
W570 x D650 x H960mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
GQ12.1 Ghế chân quỳ đệm tựa bọc vải lưới, khung mạ, tay nhựa
W560 x D560 x H960mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
GQ04-IN Ghế chân quỳ khung inox,tay ốp giả  da, đệm tựa bọc da PU
580x650x1000mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
GQ04B-IN Ghế chân quỳ khung inox,tay ốp giả  da, đệm tựa bọc da PU
580x650x1020 mm
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
GQ04B.1-IN Ghế chân quỳ khung inox,tay ốp giả  da, đệm tựa bọc da PU
580x650x960 mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
GQ04.1-IN Ghế chân quỳ khung inox,tay ốp giả da, đệm tựa bọc da PU
580x650x960 mm
Chưa VAT: 1,345,000 đ
Có VAT 10%: 1,479,500 đ
GQ09D Ghế chân quỳ chân mạ, khung lưng  mạ bọc da. Chỉ có màu đen
600x550x910 mm
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
GT09 Ghế khung thép sơn tĩnh điện, lưng  nhựa bọc lưới
460x550x880 mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
GQ16-M đen Ghế chân quỳ khung mạ, tay ốp giả  da, đệm tựa bọc da PU
620x590x750 mm
Chưa VAT: 909,000 đ
Có VAT 10%: 999,900 đ
GQ16-M Kem Ghế chân quỳ khung mạ, tay ốp giả  da, đệm tựa bọc da PU
620x590x750 mm
Chưa VAT: 909,000 đ
Có VAT 10%: 999,900 đ
GQ02.1-M Ghế chân quỳ 190 khung mạ mặt nỉ có tay
W 670x D660x H1000 mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
GQ02.1-S Ghế chân quỳ 190 khung sơn mặt nỉ có tay
W670x D660x H1000 mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
GQ17-M Ghế chân quỳ đệm tựa bọc vải lưới,  khung mạ
570x720x860 mm
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
Ghế khung thép sơn,có bánh xe,đệm PU đen,lưng bọc lưới
W590 x D560 x H840 mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội Thất Xuân Hòa Huyện Hoài Đức

Nội Thất Xuân Hòa Huyện Hoài Đức

Nội thất Tân Anh chuyên cung cấp nội thất văn phòng, nội thất gia đình, đảm bảo hàng chính hãng 100%, Hàng nhái, hàng kém chất lượng đền bù 120%. Uy tín, chất lượng tại Hà Nội.

VIDEO