Tủ sắt Nội Thất 190 bộ quốc phòng

Tủ sắt lùa 190 TL03
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,615,000 đ
Có VAT 10%: 2,876,500 đ
TS08 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1650 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 4,800,000 đ
Có VAT 10%: 5,280,000 đ
Tủ sắt lùa treo áo 190 TL04
W1000 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2,680,000 đ
Có VAT 10%: 2,948,000 đ
 TL01 Tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
TL01A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
TL02 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TL02A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,530,000 đ
Có VAT 10%: 1,683,000 đ
TL05 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
TS02 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,135,000 đ
Có VAT 10%: 2,348,500 đ
TS01-KT tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
TS03 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
TS03-3K tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1350 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,145,000 đ
Có VAT 10%: 3,459,500 đ
TS04 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
TS05 tủ hồ sơ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TS06 tủ sắt cánh mở nội thất 190
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,010,000 đ
Có VAT 10%: 3,311,000 đ
TS07 tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
vW764 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
TS09 tủ sắt để hồ sơ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
TS10 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,560,000 đ
Có VAT 10%: 3,916,000 đ
TS11 tủ sắt thấp nội thất 190 đựng tài liệu,hồ sơ
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,225,000 đ
Có VAT 10%: 1,347,500 đ
TST1-KV  tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W450 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
TK-2N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H660mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
TK-3N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H991mm
Chưa VAT: 2,680,000 đ
Có VAT 10%: 2,948,000 đ
TST2-KV  tủ sắt tủ áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
TS01 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,235,000 đ
Có VAT 10%: 2,458,500 đ
TS01-KV tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 23,000,000 đ
Có VAT 10%: 25,300,000 đ
TS12 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915x452x1830mm
Chưa VAT: 2,840,000 đ
Có VAT 10%: 3,124,000 đ
TS13 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
450x520x1830mm
Chưa VAT: 1,320,000 đ
Có VAT 10%: 1,452,000 đ
TS14 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
380x452x1830mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
TS15 Tủ sắt cánh mở 4 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
620 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
TS16 Tủ sắt 6 cánh mở có khóa nội thất 190 bộ quốc phòng
378 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
TS17 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
Tủ sắt 6 cánh TS18
W620 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,125,000 đ
Có VAT 10%: 2,337,500 đ
Tủ sắt  4 khoang, 4 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W378xD457xH1830mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
TS16+1 Tủ sắt  12 khoang, 12 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 2,460,000 đ
Có VAT 10%: 2,706,000 đ
TS17-1 tủ sắt treo áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
TS24 Tủ sắt 24 khoang, mỗi khoang có 1 khóa và 1 tai móc khóa
W1200xD320xH1790mm
Chưa VAT: 4,835,000 đ
Có VAT 10%: 5,318,500 đ
TS03B Tủ sắt có 3 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
W915x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,610,000 đ
Có VAT 10%: 2,871,000 đ
TS03C Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
TS19 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
TST2-NK Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
TS03D Tủ đứng cánh mở 3 khoang,3 cánh kính trên và 3 cánh sắt dưới
W1380xD452xH1830 mm
Chưa VAT: 3,410,000 đ
Có VAT 10%: 3,751,000 đ
TS19B tủ sắt ngăn kéo nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
TS05-B  tủ sắt 190 có 4 cánh 4 khóa riêng biệt
W1000 X D452 X H1830mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
TL03B tủ sắt 190 sơn tĩnh điện màu ghi
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,625,000 đ
Có VAT 10%: 2,887,500 đ
TS01KT-B tủ sắt rộng 1m, 2 khoang cánh mở, 2 khóa tròn
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
TS04-B tủ sắt tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,370,000 đ
Có VAT 10%: 2,607,000 đ
TSA2 Tủ sắt gia đình 1 buồng, 1 đợt, có suốt  treo quần áo
W1000 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
TSA3 Tủ sắt gia đình, 2 khoang, 3 cánh mở  không khóa
W1350 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
TSA4 Tủ sắt gia đình, 3 khoang, 4 cánh mở  không khóa
W1800 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 5,100,000 đ
Có VAT 10%: 5,610,000 đ
TK-3N-B Tủ fle 3 ngăn kéo sơn màu kem
W465 x D620 x H995 mm
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
TK-4N-B Tủ fle 4 ngăn kéo sơn màu kem nội thất 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H1310 mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO