Tủ sắt Nội Thất 190 bộ quốc phòng

TS15B Tủ sắt nội thất 190
W915x D452x H1830mm
Chưa VAT: 3,790,000 đ
Có VAT 10%: 4,169,000 đ
TS13+1 Tủ sắt 4 cánh nội thất 190
W378 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
Tủ sắt lùa 190 TL03
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
TS08 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1650 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 5,610,000 đ
Có VAT 10%: 6,171,000 đ
Tủ sắt lùa treo áo 190 TL04
W1000 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 3,135,000 đ
Có VAT 10%: 3,448,500 đ
 TL01 Tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
TL01A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TL02 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
TL02A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,780,000 đ
Có VAT 10%: 1,958,000 đ
TL05 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,690,000 đ
Có VAT 10%: 2,959,000 đ
TS02 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
TS01-KT tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,530,000 đ
Có VAT 10%: 2,783,000 đ
TS03 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,600,000 đ
Có VAT 10%: 2,860,000 đ
TS03-3K tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1350 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
TS04 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,625,000 đ
Có VAT 10%: 2,887,500 đ
TS05 tủ hồ sơ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
TS06 tủ sắt cánh mở nội thất 190
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 10%: 3,795,000 đ
TS07 tủ tài liệu sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
vW764 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,515,000 đ
Có VAT 10%: 2,766,500 đ
TS09 tủ sắt để hồ sơ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,215,000 đ
Có VAT 10%: 3,536,500 đ
TS10 tủ sắt đựng tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,890,000 đ
Có VAT 10%: 4,279,000 đ
TS11 tủ sắt thấp nội thất 190 đựng tài liệu,hồ sơ
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
TST1-KV  tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W450 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
TK-2N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H660mm
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TK-3N tủ sắt ngăn kéo để file 190 bộ quốc phòng
W465 x D620 x H991mm
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
TST2-KV  tủ sắt tủ áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 2,925,000 đ
Có VAT 10%: 3,217,500 đ
TS01 tủ sắt nội thất190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,600,000 đ
Có VAT 10%: 2,860,000 đ
TS01-KV tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,670,000 đ
Có VAT 10%: 2,937,000 đ
TS12 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915x452x1830mm
Chưa VAT: 3,250,000 đ
Có VAT 10%: 3,575,000 đ
TS13 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
450x520x1830mm
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
TS14 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
380x452x1830mm
Chưa VAT: 1,345,000 đ
Có VAT 10%: 1,479,500 đ
TS15 Tủ sắt cánh mở 4 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
620 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 2,435,000 đ
Có VAT 10%: 2,678,500 đ
TS16 Tủ sắt 6 cánh mở có khóa nội thất 190 bộ quốc phòng
378 x 457 x 1830mm
Chưa VAT: 1,755,000 đ
Có VAT 10%: 1,930,500 đ
TS17 tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
915 x 452 x 1830mm
Chưa VAT: 3,150,000 đ
Có VAT 10%: 3,465,000 đ
Tủ sắt 6 cánh TS18
W620 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
Tủ sắt  4 khoang, 4 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W378xD457xH1830mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
TS16+1 Tủ sắt  12 khoang, 12 cánh mở, mỗi khoang có 1 khóa locker
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 2,870,000 đ
Có VAT 10%: 3,157,000 đ
TS17-1 tủ sắt treo áo nội thất 190 bộ quốc phòng
W619xD457xH1830mm
Chưa VAT: 2,235,000 đ
Có VAT 10%: 2,458,500 đ
TS24 Tủ sắt 24 khoang, mỗi khoang có 1 khóa và 1 tai móc khóa
W1200xD320xH1790mm
Chưa VAT: 5,630,000 đ
Có VAT 10%: 6,193,000 đ
TS03B Tủ sắt có 3 khoang nội thất 190 bộ quốc phòng
W915x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,050,000 đ
Có VAT 10%: 3,355,000 đ
TS03C Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
TS19 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
TST2-NK Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3,880,000 đ
Có VAT 10%: 4,268,000 đ
TS03D Tủ đứng cánh mở 3 khoang,3 cánh kính trên và 3 cánh sắt dưới
W1380xD452xH1830 mm
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TS19B tủ sắt ngăn kéo nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
TS05-B  tủ sắt 190 có 4 cánh 4 khóa riêng biệt
W1000 X D452 X H1830mm
Chưa VAT: 2,710,000 đ
Có VAT 10%: 2,981,000 đ
TL03B tủ sắt 190 sơn tĩnh điện màu ghi
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
TS01KT-B tủ sắt rộng 1m, 2 khoang cánh mở, 2 khóa tròn
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,710,000 đ
Có VAT 10%: 2,981,000 đ
TS04-B tủ sắt tài liệu nội thất 190 bộ quốc phòng
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2,760,000 đ
Có VAT 10%: 3,036,000 đ
TSA2 Tủ sắt gia đình 1 buồng, 1 đợt, có suốt  treo quần áo
W1000 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 3,325,000 đ
Có VAT 10%: 3,657,500 đ
TSA3 Tủ sắt gia đình, 2 khoang, 3 cánh mở  không khóa
W1350 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 4,640,000 đ
Có VAT 10%: 5,104,000 đ
TSA4 Tủ sắt gia đình, 3 khoang, 4 cánh mở  không khóa
W1800 x D500 x H1950 mm
Chưa VAT: 5,940,000 đ
Có VAT 10%: 6,534,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Bạn đang cần mua két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa? Bạn đang không biết nên chọn mua loại két nào cho phù hợp? Mọi thắc mắc của bạn chúng tôi thấu hiểu, Hãy đến với noithattananh.com chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí nhiệt tình.

VIDEO