Bàn làm việc,bàn máy vi tính Fami

SMM1800H-DC  bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
SMD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,875,000 đ
Có VAT 10%: 4,262,500 đ
bàn làm việc fami CD1200H-PO
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
CP1400HL-MB bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,775,000 đ
Có VAT 10%: 1,952,500 đ
CH1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
CF1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,690,000 đ
Có VAT 10%: 1,859,000 đ
CP1600HL-DC  bàm làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
CU1200FH-PO bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,995,000 đ
Có VAT 10%: 2,194,500 đ
BMT1400-PO  bàn làm việc fami

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
CC2220H-PO bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
CC2240H-MB bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,365,000 đ
Có VAT 10%: 1,501,500 đ
CC2127H-PO góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
 CC2130H-MB góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
CC2290H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
CC2230H- PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
CC2218H-MB góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
Bàn lượn fami CP1800HR-PO
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,995,000 đ
Có VAT 10%: 2,194,500 đ
Bàn làm việc cao cấp fami CD1256H-MB
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
bàn làm việc fami CD1400H-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
Bàn làm việc cao cấp fami CD1600H-MB
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
bàn làm việc fami CD1800H2-DC
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
bàn làm việc fami CD1800H-PO
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
bàn làm việc fami CU1400FH-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
ACD1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D450 x H690
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
ASM1200H-PO Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
CP1400HR-DC bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,775,000 đ
Có VAT 10%: 1,952,500 đ
CP1600HL-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
CP1800HL-PO bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,995,000 đ
Có VAT 10%: 2,194,500 đ
CC2127H-DC góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
CC2127H-MB góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
CC2130H-DC góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
CC2130H-PO góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 10%: 1,232,000 đ
CC2218H-DC góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
CC2218H-PO góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
CC2220H-DC bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
CC2220H-MB bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
CC2230H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
CC2230H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
CC2240H-DC bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,365,000 đ
Có VAT 10%: 1,501,500 đ
CC2240H-PO bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,365,000 đ
Có VAT 10%: 1,501,500 đ
CC2290H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 885,000 đ
Có VAT 10%: 973,500 đ
CC2290H-PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 885,000 đ
Có VAT 10%: 973,500 đ
CD1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
CD1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
CD1400H-MB bàn làm việc fam
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
CD1400H-PO  bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,315,000 đ
Có VAT 10%: 1,446,500 đ
CD1600H-DC bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
CD1600H-PO bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
CD1800H-DC bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
CD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
CD1800H2-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO