Bàn làm việc và bàn máy tính Hòa Phát

LUXL14C10M6 Bàn làm việc chân sắt sơn trắng Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
LUXL16C10M6 Bàn làm việc chân sắt sơn trắng Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
LUX120HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,815,000 đ
Có VAT 10%: 1,996,500 đ
LUX140HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,905,000 đ
Có VAT 10%: 2,095,500 đ
HP140SHL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát màu ghi chì
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
HP140S Bàn làm việc Hòa Phát màu ghi chì
W400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
LUX160HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,060,000 đ
Có VAT 10%: 2,266,000 đ
LUXMD01C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1200 x H1120mm
Chưa VAT: 3,940,000 đ
Có VAT 10%: 4,334,000 đ
LUXMD02C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2800 x D1200 x H1200mm
Chưa VAT: 6,590,000 đ
Có VAT 10%: 7,249,000 đ
LUXMD02C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
LUXMD03C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2650 x D2000 x H1070mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
HR140SC5 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
ET1400A Bàn trưởng phòng Hòa Phát gỗ sơn phủ PU
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
BMT04 Bàn làm việc tại gia đình Hòa Phát
W1000 x D350-500 x H700-900mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
ET1600V1 Bàn làm việc trưởng phòng Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
LUX120SHLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
LUX160C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
LUX120C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
LUX140C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,605,000 đ
Có VAT 10%: 1,765,500 đ
BMT30 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1200 x D550 x H750-1025mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
LUXL16HLC10M6 Bàn làm việc chân sắt sơn trắng Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
BMT-03 Bàn làm việc gia đình Hòa Phát
W1200 x D400-600 x H750-960mm
Chưa VAT: 1,635,000 đ
Có VAT 10%: 1,798,500 đ
BMT-03 Bàn làm việc gia đình Hòa Phát
AT140HL3C Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
LUXL14HLC10M6 Bàn làm việc chân sắt sơn trắng Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
ET1600VM1 Bàn làm việc trưởng phòng Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3,120,000 đ
Có VAT 10%: 3,432,000 đ
ATM120S Bàn máy tính hộc liền Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
SV140S Bàn làm việc vàng xanh Hòa Phát
W1400 x D600 x H750
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
LUX120SC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
HR140SHL bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
HR140S Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT %: 1,060,000 đ
AT120SHL3C Bàn làm việc Hòa Phát hộc liền
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
AT140S Bàn làm việc athena Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
AT140SK Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 870,000 đ
Có VAT 10%: 957,000 đ
AT140SHL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
SV140SHL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,070,000 đ
Có VAT 10%: 1,177,000 đ
HR140SC7Y1 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,135,000 đ
Có VAT 10%: 1,248,500 đ
AT160HL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
BG05 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
BH101 bàn học nội thất hòa phát
1200x500x1200mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SD15L bàn máy vi tính gỗ hòa phát Melamine
W1196 x 600 x 750mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
SD15 bàn máy vi tính gỗ melamine hòa phát
W1036 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
SD08P  Bàn máy vi tính phủ PVC hòa phát
W838 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
SD01P bàn máy vi tính gỗ công nghiệp phủ PVC hòa phát
W598 x D480 x H765mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
MPR1000  bàn làm việc mapble hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
MPHC1612 bàn làm việc mapble hòa phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
đặt hàng theo kích thước của khách

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ban luon 5 bàn làm việc mapble hòa phát

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ban luon 4 bàn làm việc mapble hòa phát

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Ban luon 3 bàn làm việc mapble hòa phát

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
MPBL + CT-375 bàn làm việc mapble hòa phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
He thong ban luon 2 bàn làm việc mapble hòa phát
W3350 x D2760 x H1150
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
OD1200A bàn làm việc trưởng phòng gỗ sơn hòa phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO