Bàn làm việc và bàn máy tính Hòa Phát

LUXL14C10M6 Bàn làm việc chân sắt  Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,410,000 đ
Có VAT 10%: 2,651,000 đ
LUXL16C10M6 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
UNMD04CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2750 x D1200 x H750-1200mm
Chưa VAT: 7,290,000 đ
Có VAT 10%: 8,019,000 đ
LUXMD04C10 Bàn làm việc modum 3 chỗ Hòa Phát
W2320 x D2678 x H1125 (mm)
Chưa VAT: 6,030,000 đ
Có VAT 10%: 6,633,000 đ
UNMD02CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 5,580,000 đ
Có VAT 10%: 6,138,000 đ
LUX120HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
LUX140HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
HP140SHL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
HP140S Bàn làm việc Hòa Phát
W400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ
LUX160HLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
LUXMD01C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1200 x H1120mm
Chưa VAT: 4,870,000 đ
Có VAT 10%: 5,357,000 đ
LUXMD02C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2800 x D1205 x H1200mm
Chưa VAT: 8,140,000 đ
Có VAT 10%: 8,954,000 đ
LUXMD02C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
LUXMD03C10 Bàn làm việc modum 4 chỗ Hòa Phát
W2650 x D2000 x H1070mm
Chưa VAT: 8,650,000 đ
Có VAT 10%: 9,515,000 đ
HR140SC5 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
BMT04 Bàn làm việc Hòa Phát
W1000 x D350-500 x H700-900 (mm)
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
LUX120SHLC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
LUX160C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
LUX120C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
LUX140C10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
LUX120SYC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
 LUX120YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,560,000 đ
Có VAT 10%: 1,716,000 đ
LUX140YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,685,000 đ
Có VAT 10%: 1,853,500 đ
LUX160YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
LUX120SHLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2,390,000 đ
Có VAT 10%: 2,629,000 đ
LUX120HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
LUX140HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
LUX160HLYC10 Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,665,000 đ
Có VAT 10%: 2,931,500 đ
LUXMD01YC10 Bàn làm việc  Hòa Phát
W2750 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 7,570,000 đ
Có VAT 10%: 8,327,000 đ
LUXMD02YC10 Bàn làm việc Hòa Phát
W3510 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 10,370,000 đ
Có VAT 10%: 11,407,000 đ
UN120SCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,515,000 đ
Có VAT 10%: 1,666,500 đ
UN120CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,555,000 đ
Có VAT 10%: 1,710,500 đ
UN140CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
UN160CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
UN120SHLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 X D600 X H750mm
Chưa VAT: 2,385,000 đ
Có VAT 10%: 2,623,500 đ
UN120HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
UN140HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
UN160HLCS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,670,000 đ
Có VAT 10%: 2,937,000 đ
UNMD01CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D1400 x H750-1070mm
Chưa VAT: 5,310,000 đ
Có VAT 10%: 5,841,000 đ
UNMD03CS3 Bàn làm việc 4 chỗ Hòa Phát
W2400 x D2800 x H750-1070mm
Chưa VAT: 12,950,000 đ
Có VAT 10%: 14,245,000 đ
BMT30 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1200 x D550 x H750-1025 (mm)
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
HU15 Bàn chân sắt mặt gỗ Melamine Hòa Phát
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
LUXL16HLC10M6 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
BMT03 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D400-600 x H750-960 (mm)
Chưa VAT: 1,940,000 đ
Có VAT 10%: 2,134,000 đ
BMT03 Bàn làm việc Hòa Phát
NT140S Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,155,000 đ
Có VAT 10%: 1,270,500 đ
NT120C3HL Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,070,000 đ
Có VAT 10%: 2,277,000 đ
AT140HL3C Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,525,000 đ
Có VAT 10%: 1,677,500 đ
LUXL14HLC10M6 Bàn làm việc chân sắt Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,820,000 đ
Có VAT 10%: 3,102,000 đ
SV120SHL3C Bàn làm việc hộc liền Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
ATL14K Bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,460,000 đ
Có VAT 10%: 1,606,000 đ
UNMD05CS3 Bàn làm việc Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750-1070mm
Chưa VAT: 4,795,000 đ
Có VAT 10%: 5,274,500 đ
HR100SC7 Bàn làm việc Hòa Phát
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 780,000 đ
Có VAT 10%: 858,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bạn đang tìm mua bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây? Bạn đã có kinh nghiệm chọn bàn vi tính sao cho hợp lý chưa? Một bàn vi tính kích thước bao nhiêu là hợp lý? Hãy để chúng tôi giúp bạn cách chọn một bàn vi tính sao cho phù hợp.

VIDEO