Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ sơn,verneer,royal

DT1890VM15 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4,480,000 đ
Có VAT 10%: 4,928,000 đ
DT2411VM15 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 5,700,000 đ
Có VAT 10%: 6,270,000 đ
DT1890V16 bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
LUXB1818V3 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D1800 x H760mm
Chưa VAT: 4,920,000 đ
Có VAT 10%: 5,412,000 đ
LUXB2018V3 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1800 x H760mm
Chưa VAT: 5,120,000 đ
Có VAT 10%: 5,632,000 đ
LUXB2418V3 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1800 x H760mm
Chưa VAT: 5,710,000 đ
Có VAT 10%: 6,281,000 đ
LUXP240C10 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1800x H750mm
Chưa VAT: 5,140,000 đ
Có VAT 10%: 5,654,000 đ
LUXP1880C10 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,020,000 đ
Có VAT 10%: 2,222,000 đ
LUXP180C10 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1800 x H750mm
Chưa VAT: 3,970,000 đ
Có VAT 10%: 4,367,000 đ
LUXP180C10 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
LUXP160C10 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1600 x D1850 x H750mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
LUXB3020V2 Bàn lãnh đạo cao cấp Hòa Phát
W3000 x D2000 x H760mm
Chưa VAT: 8,470,000 đ
Có VAT 10%: 9,317,000 đ
DT2010V19 Bàn lãnh đạo veneer Hòa Phát
W2000 x 1000 x 760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
DT2411V19 Bàn lãnh đạo veneer Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 8,500,000 đ
Có VAT 10%: 9,350,000 đ
DT2411VM16 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1100 x h760mm
Chưa VAT: 6,340,000 đ
Có VAT 10%: 6,974,000 đ
DT2411V19 Bàn lãnh đạo gỗ Veneer kết hợp melamine Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 7,800,000 đ
Có VAT 10%: 8,580,000 đ
DT1890V12 bàn lãnh đạo veneer Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4,700,000 đ
Có VAT 10%: 5,170,000 đ
DT2411V12 Bàn lãnh đạo veneer Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6,350,000 đ
Có VAT 10%: 6,985,000 đ
DT1890VM12 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4,060,000 đ
Có VAT 10%: 4,466,000 đ
DT2010V19 Bàn lãnh đạo gỗ veneer kết hợp melamine Hòa Phát
W2000 x 1000 x 760mm
Chưa VAT: 6,400,000 đ
Có VAT 10%: 7,040,000 đ
DT2411V16 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 7,080,000 đ
Có VAT 10%: 7,788,000 đ
DT2411V15 Bàn  lãnh đạo  Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6,780,000 đ
Có VAT 10%: 7,458,000 đ
DT2010VM14 bàn lãnh đạo Hòa  Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,820,000 đ
Có VAT 10%: 5,302,000 đ
DT1890VM14 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
DT3212VM18 Bàn lãnh đạo Veneer  kết hợp Melamine cao cấp Hòa Phát
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 9,200,000 đ
Có VAT 10%: 10,120,000 đ
DT3212V18 Bàn lãnh đạo Veneer cao cấp Hòa Phát
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 11,300,000 đ
Có VAT 10%: 12,430,000 đ
LUXB2720V1 bàn lãnh đạo cao cấp luxury Hòa Phát
W2700 x D2005 x H760mm
Chưa VAT: 7,020,000 đ
Có VAT 10%: 7,722,000 đ
DT2010VM16 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
DT1890VM16 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4,880,000 đ
Có VAT 10%: 5,368,000 đ
DT2411V15 Bàn  lãnh đạo  Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6,780,000 đ
Có VAT 10%: 7,458,000 đ
DT2010VM12 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,800,000 đ
Có VAT 10%: 5,280,000 đ
DT2411VM12 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
DT2010V14 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,550,000 đ
Có VAT 10%: 6,105,000 đ
LUXB2620V4 Bàn lãnh đạo cao cấp Hòa Phát
W2650 x D1900 x H760mm
Chưa VAT: 7,040,000 đ
Có VAT 10%: 7,744,000 đ
DT3012V8 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W3000 x D1200 x 760mm
Chưa VAT: 10,290,000 đ
Có VAT 10%: 11,319,000 đ
DT3020VM20 Bàn lãnh đạo gỗ Veneer kết hợp Melamine Hòa Phát
W3000 x D2000 x H760mm
Chưa VAT: 9,800,000 đ
Có VAT 10%: 10,780,000 đ
DT2010VM15 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,950,000 đ
Có VAT 10%: 5,445,000 đ
HRP1880C5 Bàn lãnh đạo khung thép tam giác Hòa Phát
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
DT1890V15 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
DT2010V16 bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
DT1890H2 Bàn giám đốc gỗ sơn phủ PU Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
DT2010V15 Bàn lãnh đạo Hòa Phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,850,000 đ
Có VAT 10%: 6,435,000 đ
DT1890H25 bàn giám đốc Hòa Phát gỗ sơn PU
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
  bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn DT1810H9
W1800 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
DT1890H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W1890 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 10%: 2,904,000 đ
DT1890H24 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
 DT1890H26 bàn giám đốc Hòa Phát gỗ sơn pu
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
 DT1890H34 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
DT1890H35 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,220,000 đ
Có VAT 10%: 3,542,000 đ
DT1890H36  bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D 900 x H760mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
DT1890H37 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,380,000 đ
Có VAT 10%: 3,718,000 đ
DT1890H40 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,860,000 đ
Có VAT 10%: 4,246,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO