Tủ gỗ Nội Thất Fami

SM1200HL-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
SM1210HR-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,945,000 đ
Có VAT 10%: 2,139,500 đ
SM1220HL-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
SM1220HR-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
TP1200H-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D450 x H676mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
SM6020FH-SM6120FH-SM6220FH
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SM6240H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200x D450 x H904 mm
Chưa VAT: 2,385,000 đ
Có VAT 10%: 2,623,500 đ
SM6420H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,585,000 đ
Có VAT 10%: 1,743,500 đ
SM6520H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
SM9440H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989 mm
Chưa VAT: 2,870,000 đ
Có VAT 10%: 3,157,000 đ
SM8750H-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989mm
Chưa VAT: 2,870,000 đ
Có VAT 10%: 3,157,000 đ
SM8650H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989 mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
SM8550H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4,310,000 đ
Có VAT 10%: 4,741,000 đ
SM8450H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4,202,000 đ
Có VAT 10%: 4,622,200 đ
SM8140H-PO tủ gỗ để tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami

Chưa VAT: 6,915,000 đ
Có VAT 10%: 7,606,500 đ
SM7530H-PO tủ gỗ để hồ sơ,tài liệu fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
SM7430H-PO tủ gỗ để tài liệu nội thất fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
TGD2645T-tủ giám đốc fami
W2600 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 9,640,000 đ
Có VAT 10%: 10,604,000 đ
TGD8350L tủ giám đốc fami
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3,715,000 đ
Có VAT 10%: 4,086,500 đ
TGD8350R tủ giám đốc fami
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3,715,000 đ
Có VAT 10%: 4,086,500 đ
TGD8050M tủ giám đốc fami
W1000 x D410 x H 1793mm
Chưa VAT: 2,425,000 đ
Có VAT 10%: 2,667,500 đ
TGD2645C tủ giám đốc fami

Chưa VAT: 9,545,000 đ
Có VAT 10%: 10,499,500 đ
TGD8350 tủ lãnh đạo fami
W800 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 3,655,000 đ
Có VAT 10%: 4,020,500 đ
TGD2445T-tủ lãnh đạo fami
W2400 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 10,500,000 đ
Có VAT 10%: 11,550,000 đ
Tủ gỗ giám đốc fami TGD1840T
W1800 x D402 x H 2002mm
Chưa VAT: 7,210,000 đ
Có VAT 10%: 7,931,000 đ
tủ giám đốc gỗ fami TGD1840F
W1800 x D435 x H 2002mm
Chưa VAT: 7,090,000 đ
Có VAT 10%: 7,799,000 đ
TGD8150M tủ lãnh đạo fami
W1200 x D410 x H 2036mm
Chưa VAT: 4,980,000 đ
Có VAT 10%: 5,478,000 đ
TGD3645T tủ lãnh đạo fami
W3600 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 15,080,000 đ
Có VAT 10%: 16,588,000 đ
Tủ giám đốc fami TGD8550L
W1200 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 5,280,000 đ
Có VAT 10%: 5,808,000 đ
Tủ gỗ locker fami F-TLK2142-2
W4240 x D976 x H 2175mm
Chưa VAT: 39,250,000 đ
Có VAT 10%: 43,175,000 đ
CC2200H-DC bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SM6020FH-MB tủ không cánh-giá sách nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
SM6120FH-MB tủ gỗ công nghiệp nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 1,135,000 đ
Có VAT 10%: 1,248,500 đ
SM6220FH-DC tủ gỗ công nghiệp để tài liệu nội thất fami
800x420x854mm
Chưa VAT: 1,485,000 đ
Có VAT 10%: 1,633,500 đ
SM7030FH-DC tủ gỗ không cánh nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
SM7030FH-MB tủ gỗ không cánh nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
SM7030FH-PO tủ gỗ không cánh nội thất fami
800 x420x1224mm
Chưa VAT: 1,175,000 đ
Có VAT 10%: 1,292,500 đ
SM7130FH-DC tủ gỗ laminate nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,685,000 đ
Có VAT 10%: 1,853,500 đ
SM7130FH-MB tủ gỗ laminate nội thất fami
800 x420x1224mm
Chưa VAT: 1,685,000 đ
Có VAT 10%: 1,853,500 đ
SM7130FH-PO tủ gỗ laminate nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,685,000 đ
Có VAT 10%: 1,853,500 đ
SM7230FH-DC tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
SM7230FH-MB tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
SM7230FH-PO tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
CC2200H-MB bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
CC2200H-PO bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SM1200HL-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
SM1200HL-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
SM1200HR-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
SM1200HR-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO