Tủ gỗ Hòa Phát

LUXT2020V3 Tủ tài liệu Hòa Phát
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,060,000 đ
Có VAT 10%: 5,566,000 đ
LUXT2420V3 Tủ lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,660,000 đ
Có VAT 10%: 6,226,000 đ
LUXT3020V2 Tủ lãnh đạo Hòa Phát
W3000 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 7,480,000 đ
Có VAT 10%: 8,228,000 đ
LUXT2820V1 Tủ lãnh đạo cao cấp Hòa phát
W2805 x D400 x H1990
Chưa VAT: 5,770,000 đ
Có VAT 10%: 6,347,000 đ
AT1960-3B Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
LUX1960-2B2 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
LUXT3020V2 Tủ gỗ Hòa Phát
W3000 x D4000 x H1990mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
LUX1960-2B1 Tủ tài liệu gỗ melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
LUX1960-3B1 Tủ gỗ Melamine cao cấp Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
LUX1960-2B3 Tủ gỗ Hòa Phát gỗ  melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
DC1350V9  Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ Veneer
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
DC1350VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp melamine
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,000,000 đ
Có VAT 10%: 6,600,000 đ
DC1240V9 Tủ gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,120,000 đ
Có VAT 10%: 6,732,000 đ
DC1240VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp gỗ Melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,700,000 đ
Có VAT 10%: 5,170,000 đ
DC940VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp melamine
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
DC940V9 Tủ tài liêu Hòa Phát gỗ veneer
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,820,000 đ
Có VAT 10%: 5,302,000 đ
AT1960-3BK Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
SV1960-3BK Tủ gỗ vàng xanh Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
LUXT2420V4 Tủ tài liệu cao cấp Hòa Phát
W2400 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,800,000 đ
Có VAT 10%: 6,380,000 đ
DC3040VM20 Tủ tài liệu gỗ veneer kết hợp melamine Hòa Phát
W3000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 13,200,000 đ
Có VAT 10%: 14,520,000 đ
LUX1960-3B2  Tủ tài liệu gỗ Melamine cao cấp Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
NT1960-3BK Tủ tài liệu Hòa Phát  Newtren
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
AT1260 Tủ tài liệu Hòa Phát
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
AT1960D Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W800 xD400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
AT1960KG Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
MP1830KG/4D Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MP1830KG Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
MP1830KD/4L Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MP1830D/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
MP1830-3G/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W1200 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
DC2200H2  tủ sơn PU cao cấp hòa phát
W2200 x D530 x H2005
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
DC1350H5-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 4,910,000 đ
Có VAT 10%: 5,401,000 đ
DC1350H1-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3,930,000 đ
Có VAT 10%: 4,323,000 đ
DC1350H10-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 5,060,000 đ
Có VAT 10%: 5,566,000 đ
DC1800H6-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1755x D420 x H1995mm
Chưa VAT: 5,440,000 đ
Có VAT 10%: 5,984,000 đ
DC1800H6-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
DC1850H9-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1850 x D460 x H1875mm
Chưa VAT: 6,660,000 đ
Có VAT 10%: 7,326,000 đ
Tủ để mũ bảo hiểm 6 khoang
W300 x D380 x H1850mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV986-3K-tủ để mũ bảo hiểm hòa phát
W915 x D457 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1960 tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
SV1440-8D tủ gỗ hòa phát 8 ngăn kéo 2 khóa giàn
W400 x D450 x H1440mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV403 tủ tài liệu gỗ hòa phát mầu vàng xanh
W400 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV801-tủ hồ sơ hòa phát gỗ
W800 x D450 x H690mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
SV802 tủ tài liệu 2 cánh mở Tân Anh
W800 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV803 tủ gỗ hòa phát khong cánh mầu vàng xanh
W800 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
SV1960KG-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
SV1960KG4D-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1480G-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x 450 x H1480mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1960-3B-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
SV1960-3G4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 10%: 2,618,000 đ
SV1960D-4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
SV1960G tủ tài liệu gỗ hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO