Tủ sắt Hòa phát

TU19B3C3 Tủ treo quần áo Hòa Phát
W1700 X D550 X H1970 (mm)
Chưa VAT: 7,240,000 đ
Có VAT 10%: 7,964,000 đ
TU19B2C2 Tủ treo quần áo Hòa Phát
W1250 x D550 X H1970 (mm)
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
TU06 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W915 x D450 x H950 mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
TU982-3KD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TU986-4K Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1215 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 5,680,000 đ
Có VAT 10%: 6,248,000 đ
TU986-5K Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1510 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
TU09K5RCK Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W1350 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,930,000 đ
Có VAT 10%: 4,323,000 đ
TU09K7RCK Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W1380 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 4,140,000 đ
Có VAT 10%: 4,554,000 đ
TU981-3KD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,870,000 đ
Có VAT 10%: 4,257,000 đ
MCF3K3  Tủ thư viện di động Hòa Phát
3000 x D1150 x H1920 (mm)
Chưa VAT: 38,190,000 đ
Có VAT 10%: 42,009,000 đ
MCF3K2  Tủ thư viện di động Hòa Phát
W 3000 x D1150 x H1920 (mm)
Chưa VAT: 37,490,000 đ
Có VAT 10%: 41,239,000 đ
TU88GD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W880 x D407 x H915 (mm)
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
TU118SD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W1180 x D407 x H915 (mm)
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
TU88SD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W880 x D407 x H915 (mm)
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TU09K2R Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
TU09K3RCK Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
TU20B2C3 Tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1268 x D550 x H1970 mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
TU09K3E Tủ thép dày mã điện tử Hòa Phát
W1350 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 6,570,000 đ
Có VAT 10%: 7,227,000 đ
TU09K2E Tủ thép dày mã điện tử Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 6,590,000 đ
Có VAT 10%: 7,249,000 đ
TU985-3K Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 4,120,000 đ
Có VAT 10%: 4,532,000 đ
TU09E Tủ thép dày mã điện tử Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 5,270,000 đ
Có VAT 10%: 5,797,000 đ
TU09ET Tủ thép dày mã điện tử Hòa Phát
W1000 x D450 x H945mm
Chưa VAT: 3,570,000 đ
Có VAT 10%: 3,927,000 đ
UNTP01 Tủ sắt màu trắng Hòa Phát
W300 x D600 x H1220mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
TU09K6R Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,050,000 đ
Có VAT 10%: 3,355,000 đ
TU09K4R Tủ sắt liền khối Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,010,000 đ
Có VAT 10%: 3,311,000 đ
TU15B3C4NK3 Tủ sắt treo quần áo Hòa Phát
W1350 x D500 x H1970 (mm).
Chưa VAT: 5,370,000 đ
Có VAT 10%: 5,907,000 đ
TU20B3C4 Tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1670 x D550 x H1970 mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
TU118GD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W1180 x D407 x H915 (mm)
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
TU09K3GD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,480,000 đ
Có VAT 10%: 3,828,000 đ
TU12D Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W915 x D400 x H1200 (mm)
Chưa VAT: 1,970,000 đ
Có VAT 10%: 2,167,000 đ
TU12AD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W915 x D400 x H1200 (mm)
Chưa VAT: 1,930,000 đ
Có VAT 10%: 2,123,000 đ
TU12NKD Tủ sắt sơn trắng Hòa Phát
W915 x D400 x H1200 (mm)
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
TU09K3GCK Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,330,000 đ
Có VAT 10%: 3,663,000 đ
TU16 Tủ sắt treo quần áo Hòa Phát
W750 x D550 x H1830 mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
TU09K6 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,040,000 đ
Có VAT 10%: 3,344,000 đ
TU09K2 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
TU09K4 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
TU09K3LCK Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,620,000 đ
Có VAT 10%: 3,982,000 đ
TU09K3CK Tủ sắt sơn ghi Hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,790,000 đ
Có VAT 10%: 3,069,000 đ
TU08 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,020,000 đ
Có VAT 10%: 3,322,000 đ
TU07 Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,920,000 đ
Có VAT 10%: 3,212,000 đ
TU09 Tủ sắt sơn ghi Hòa phát
W915 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
TU118G+TU118-21D Bộ tủ ghép Hòa Phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TU118G+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép Hoà Phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TU118G+TU118-4D  Bộ tủ ghép sắt Hòa Phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TU88S Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,835,000 đ
Có VAT 10%: 2,018,500 đ
TU88GCK Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
TU88G+TU88S Bộ tủ ghép Hòa Phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TU88G+TU88-7D Bộ tủ ghép Hòa Phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
TU88-7D Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
TU118-21D Tủ sắt sơn ghi Hòa Phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 4,370,000 đ
Có VAT 10%: 4,807,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO