Tủ sắt Hòa phát

TU19B3C3 Tủ để quần áo Hòa Phát
W1700 x D550 x H1950mm
Chưa VAT: 5,410,000 đ
Có VAT 10%: 5,951,000 đ
TU19B2C2 Tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1250 x D550 x H1950mm
Chưa VAT: 4,150,000 đ
Có VAT 10%: 4,565,000 đ
TU06 Tủ sắt Hòa Phát
W915 x D450 x H950mm
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
TU982-3KD Tủ sắt Hòa Phát sơn trắng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,960,000 đ
Có VAT 10%: 3,256,000 đ
TU986-4K Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi có 24 khoang
W1215 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 4,280,000 đ
Có VAT 10%: 4,708,000 đ
TU986-5K Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu ghi có 30 khoang
W1510 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
TU981-3KD Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện màu trắng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,870,000 đ
Có VAT 10%: 3,157,000 đ
MCF3K3 Tủ hồ sơ Hòa Phát
W3000 x D1150 x H1920mm
Chưa VAT: 28,350,000 đ
Có VAT 10%: 31,185,000 đ
MCF3K2 Tủ hồ sơ Hòa Phát
W3000 x D1150 x H1920mm
Chưa VAT: 27,830,000 đ
Có VAT 10%: 30,613,000 đ
TU15B3C4NK3 tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1350 x 500 x 1950mm
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TU09K3GCK Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
TU16 Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
TU09K6 Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 10%: 2,541,000 đ
TU09K2 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
TU09K4 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
TU09K3LCK Tủ sắt Hòa phát để tài liệu,hồ sơ
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ
TU09K3CK Tủ sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
TU08 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu dùng cho gia đình và văn phòng
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
TU07 (CAT07S) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TU09 (CAT09C) Tủ sắt Hòa phát
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU118G+TU118-21D bộ tủ ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,815,000 đ
Có VAT 10%: 5,296,500 đ
TU118G+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,025,000 đ
Có VAT 10%: 4,427,500 đ
TU118G+TU118-4D Bộ tủ ghép sắt hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,825,000 đ
Có VAT 10%: 4,207,500 đ
TU88S Tủ 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU88G Tủ sắt Hòa phát 2 cánh lùa kính
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
TU88G+TU88S Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2,705,000 đ
Có VAT 10%: 2,975,500 đ
TU88G+TU88-7D Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,525,000 đ
Có VAT 10%: 3,877,500 đ
TU88-7D Tủ sắt Hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
TU118-21D tủ sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 3,240,000 đ
Có VAT 10%: 3,564,000 đ
TU118-12D Tủ sắt Hòa Phát 12 ngăn kéo
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
TU986 Tủ sắt Locker Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
TU986-3K Tủ sắt locker Hòa phát để đồ trong siêu thị
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
TU984 Tủ sắt Hòa phát 4 ngăn khoá để tài liệu,hồ sơ
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,370,000 đ
Có VAT 10%: 1,507,000 đ
TU984-2L Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W762 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU983 Tủ sắt Hòa phát 3 ngăn khoá để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU983-3K Tủ sắt Hòa phát 9 ngăn khoá
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 10%: 2,904,000 đ
TU983-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
TU982 Tủ sắt Hòa phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
TU982-3K Tủ sắt Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,760,000 đ
Có VAT 10%: 3,036,000 đ
TU982-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU981-3K Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,710,000 đ
Có VAT 10%: 2,981,000 đ
TU981-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
TU7F tủ sắt hòa phát 7 ngăn kéo
W380 x D457 x H680mm
Chưa VAT: 1,495,000 đ
Có VAT 10%: 1,644,500 đ
TU4F tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H1320mm
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
TU3F tủ sắt hòa phát 3 ngăn kéo
W465 x D620 x H1016mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
TU2F tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H712mm
Chưa VAT: 1,795,000 đ
Có VAT 10%: 1,974,500 đ
TU10F tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x H920mm
Chưa VAT: 1,885,000 đ
Có VAT 10%: 2,073,500 đ
TU15F tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
MCF2 tủ hồ sơ di động hòa phát
W2000 x D1200 x H2115mm
Chưa VAT: 16,130,000 đ
Có VAT 10%: 17,743,000 đ
MCF1 tủ hồ sơ di động hòa phát
W3000 x D2140 x H2115mm
Chưa VAT: 55,900,000 đ
Có VAT 10%: 61,490,000 đ
TU09K5CK Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,130,000 đ
Có VAT 10%: 3,443,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO