Ghế hội trường,rạp chiếu phim Hòa phát

TGA01 Ghế hội trường gỗ  tự nhiên Acacia  Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 550,000 đ
Có VAT 10%: 605,000 đ
TGA01V Ghế hội trường gỗ tần bì kết hợp veneer Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
TGA01V Ghế hội trường acacia bì kết hợp veneer Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 530,000 đ
Có VAT 10%: 583,000 đ
G895 Ghế hội trường chân tĩnh Hòa Phát
W475 x D585 x H850mm
Chưa VAT: 410,000 đ
Có VAT 10%: 451,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống thép 25 sơn Hòa Phát
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 447,000 đ
Có VAT 10%: 491,700 đ
MC07 Ghế hội trường ống 25 sơn nhũ đồng Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
MC04 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn Hòa Phát
W450 x D540 x H950mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
MC11 Ghế hội trường ống thép 25 sơn Hòa Phát
W450 x D540 x H950mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
PC203T1I Ghế phòng chờ chân inox đệm nhựa Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
TGA01 Ghế hội trường tự nhiên gỗ tần bì Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
TC314  Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W640 x D620 x 1000mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
TC314B-2 Ghế hội trường hòa phát
W680 x D620 --810x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
TC310B Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm
Chưa VAT: 1,810,000 đ
Có VAT 10%: 1,991,000 đ
TC306B Ghế hội trường hòa phát
W640 x D620 - 820 x H 950mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống thép 20 sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
MC07 Ghế hội trường ống 20 sơn nhũ đồng Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
MC04 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn Hòa Phát
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 420,000 đ
Có VAT 10%: 462,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn hòa Phát
W440 x D575 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
TC04-3 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TC02B-2  Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
TC01B Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,975,000 đ
Có VAT 10%: 2,172,500 đ
TC03B-2 Ghế hội trường hòa phát
TC03B-2 Ghế hội trường hòa phát
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TC05-2 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
TC06B  Ghế hội trường hòa phát
W640 x D740-840 x H980mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,070,000 đ
Có VAT 10%: 4,477,000 đ
TC336 Ghế hội trường hòa phát
W610 x D700 x H1000mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
MC11 Ghế hội trường ống thép 20 sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 10%: 599,500 đ
MC18 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn Hòa Phát
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 553,000 đ
Có VAT 10%: 608,300 đ
MC18 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
GHT11 Ghế hội trường gỗ cacacia đệm tựa bọc vải nỉ Hòa Phát
W420 x D550 x H1030mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn hòa Phát
W450 x D585 x H950mm
Chưa VAT: 455,000 đ
Có VAT 10%: 500,500 đ
TC314B Ghế hội trường hòa phát 1 chỗ ngồi
W680 x D620 --810x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
TC01B-2 Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TC01B-3  Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
TC01B-4  Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
TC01B-5 Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
TC02B-1  Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,460,000 đ
Có VAT 10%: 2,706,000 đ
TC02B-3 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
TC02B-4 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TC02B-5 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
TC03B-1 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
TC03B-3 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,960,000 đ
Có VAT 10%: 2,156,000 đ
TC03B-4 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TC03B-5 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
TC04-1 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
TC04-2 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,070,000 đ
Có VAT 10%: 4,477,000 đ
TC04-4 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,910,000 đ
Có VAT 10%: 4,301,000 đ
TC04-5 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 10%: 4,191,000 đ
TC05-1 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,780,000 đ
Có VAT 10%: 5,258,000 đ
TC05-3 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,430,000 đ
Có VAT 10%: 4,873,000 đ
TC05-4 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,240,000 đ
Có VAT 10%: 4,664,000 đ
TC05-5 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,060,000 đ
Có VAT 10%: 4,466,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Bạn đang cần mua két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa? Bạn đang không biết nên chọn mua loại két nào cho phù hợp? Mọi thắc mắc của bạn chúng tôi thấu hiểu, Hãy đến với noithattananh.com chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí nhiệt tình.

VIDEO