Ghế hội trường,rạp chiếu phim Hòa phát

TGA01 Ghế hội trường gỗ  tự nhiên Acacia  Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 550,000 đ
Có VAT 10%: 605,000 đ
TGA01V Ghế hội trường gỗ tần bì kết hợp veneer Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
TGA01V Ghế hội trường acacia bì kết hợp veneer Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 530,000 đ
Có VAT 10%: 583,000 đ
G895 Ghế hội trường chân tĩnh Hòa Phát
W475 x D585 x H850mm
Chưa VAT: 410,000 đ
Có VAT 10%: 451,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống thép 25 sơn Hòa Phát
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 447,000 đ
Có VAT 10%: 491,700 đ
MC07 Ghế hội trường ống 25 sơn nhũ đồng Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
MC04 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn Hòa Phát
W450 x D540 x H950mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
MC11 Ghế hội trường ống thép 25 sơn Hòa Phát
W450 x D540 x H950mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
PC203T1I Ghế phòng chờ chân inox đệm nhựa Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
TGA01 Ghế hội trường tự nhiên gỗ tần bì Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
TC314  Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W640 x D620 x 1000mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 10%: 1,276,000 đ
TC314B-2 Ghế hội trường hòa phát
W680 x D620 --810x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
TC310B Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm
Chưa VAT: 1,810,000 đ
Có VAT 10%: 1,991,000 đ
TC306B Ghế hội trường hòa phát
W640 x D620 - 820 x H 950mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống thép 20 sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
MC07 Ghế hội trường ống 20 sơn nhũ đồng Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 425,000 đ
Có VAT 10%: 467,500 đ
MC04 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn Hòa Phát
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 420,000 đ
Có VAT 10%: 462,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn hòa Phát
W440 x D575 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
TC04-3 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TC02B-2  Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
TC01B Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,975,000 đ
Có VAT 10%: 2,172,500 đ
TC03B-2 Ghế hội trường hòa phát
TC03B-2 Ghế hội trường hòa phát
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TC05-2 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
TC06B  Ghế hội trường hòa phát
W640 x D740-840 x H980mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,070,000 đ
Có VAT 10%: 4,477,000 đ
TC336 Ghế hội trường hòa phát
W610 x D700 x H1000mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
MC11 Ghế hội trường ống thép 20 sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 10%: 599,500 đ
MC18 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn Hòa Phát
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 553,000 đ
Có VAT 10%: 608,300 đ
MC18 Ghế hội trường ống 20 khung thép sơn Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 535,000 đ
Có VAT 10%: 588,500 đ
GHT11 Ghế hội trường gỗ cacacia đệm tựa bọc vải nỉ Hòa Phát
W420 x D550 x H1030mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 25 khung thép sơn hòa Phát
W450 x D585 x H950mm
Chưa VAT: 455,000 đ
Có VAT 10%: 500,500 đ
TC314B Ghế hội trường hòa phát 1 chỗ ngồi
W680 x D620 --810x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
TC01B-2 Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TC01B-3  Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
TC01B-4  Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
TC01B-5 Ghế hội trường hòa phát
W660x D740 - 860 x H1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
TC02B-1  Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,460,000 đ
Có VAT 10%: 2,706,000 đ
TC02B-3 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
TC02B-4 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TC02B-5 Ghế hội trường hòa phát
W675 x D740-860 x H1020(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
TC03B-1 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
TC03B-3 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,960,000 đ
Có VAT 10%: 2,156,000 đ
TC03B-4 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TC03B-5 Ghế hội trường hòa phát
W660 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
TC04-1 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
TC04-2 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,070,000 đ
Có VAT 10%: 4,477,000 đ
TC04-4 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,910,000 đ
Có VAT 10%: 4,301,000 đ
TC04-5 Ghế hội trường hòa phát
W650 x D740-860 x H1000mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 10%: 4,191,000 đ
TC05-1 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,780,000 đ
Có VAT 10%: 5,258,000 đ
TC05-3 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,430,000 đ
Có VAT 10%: 4,873,000 đ
TC05-4 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,240,000 đ
Có VAT 10%: 4,664,000 đ
TC05-5 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W700 x D740 x H1080mm (giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,060,000 đ
Có VAT 10%: 4,466,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO