Ghế phòng chờ nội thất hòa phát

PC202T9S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
PS02-4  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W2400 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 10%: 3,795,000 đ
PS01-5 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2990 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 3,325,000 đ
Có VAT 10%: 3,657,500 đ
PS02-2  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W1250 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
PS02-3  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W1840 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 2,790,000 đ
Có VAT 10%: 3,069,000 đ
PS02-5  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W2982 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 10%: 4,972,000 đ
PS01-4 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2145 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 2,530,000 đ
Có VAT 10%: 2,783,000 đ
PS01-3  Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1825 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 2,035,000 đ
Có VAT 10%: 2,238,500 đ
PS01-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1245 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 1,705,000 đ
Có VAT 10%: 1,875,500 đ
PC14-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1470 x D550 x H780 (mm)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
SF81-3 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W1770 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 4,130,000 đ
Có VAT 10%: 4,543,000 đ
SF81-2 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W1220 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
SF81-1 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W670 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
PC203Y3M Ghế phòng chờ chân mạ Hòa Phát
W1465 x D550 x H790mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
PC01 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1700 x D550 -775 x H820mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
GPC02-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1830 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
GPC05N-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC02-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1220 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
GPC02-5 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2970 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 4,015,000 đ
Có VAT 10%: 4,416,500 đ
PC203T1i Ghế chờ chân inox Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
PC204T9 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2010 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
GPC02-2 PVC Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1220 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
GPC02-4 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2420 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 3,135,000 đ
Có VAT 10%: 3,448,500 đ
GPC05G-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05G-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC05G-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
GPC05N-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05N-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
GPC05D-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05D-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC05D-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
PC51-3 Ghế phòng chờ chân inox Hòa Phát
W1455 x D580 x H910mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
PC202N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1120 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
PC203N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1710 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
PC204N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2200 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 3,475,000 đ
Có VAT 10%: 3,822,500 đ
PC204N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2200 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 3,640,000 đ
Có VAT 10%: 4,004,000 đ
PC203N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1710 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 2,840,000 đ
Có VAT 10%: 3,124,000 đ
PC202N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1120 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
PC202T1S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
PC203T1S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
PC204T1S Ghế phòng  chờ nội thất hoà phát chân sơn
W2010x D520x H770mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
PC204T1M Ghế phòng chờ nội thất hoà phát chân mạ
W2010x D520x H770mm
Chưa VAT: 1,540,000 đ
Có VAT 10%: 1,694,000 đ
PC202T1M Ghế chờ chân mạ Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
PC203Y3S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W1465x D550x H790mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
PC204Y3S Ghế phòng chờ khung sơn Hòa Phát
W1980 x D550 x H790mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
PC14-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W990 x D550 x H780 (mm)
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
PC14-4 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1945 x D550 x H780 (mm)
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
PC203T9 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1495x D520x H770mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
GPC02-3 PVC Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1830 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 3,060,000 đ
Có VAT 10%: 3,366,000 đ
GPC02-4 PVC Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2420 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 3,795,000 đ
Có VAT 10%: 4,174,500 đ
GPC02-5 PVC Ghế phòng chờ Hòa Phát
W3040 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 4,840,000 đ
Có VAT 10%: 5,324,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội Thất Xuân Hòa Huyện Hoài Đức

Nội Thất Xuân Hòa Huyện Hoài Đức

Nội thất Tân Anh chuyên cung cấp nội thất văn phòng, nội thất gia đình, đảm bảo hàng chính hãng 100%, Hàng nhái, hàng kém chất lượng đền bù 120%. Uy tín, chất lượng tại Hà Nội.

VIDEO