Ghế phòng chờ nội thất Hòa Phát The One

PC202T9S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
GPC08-2 Ghế phòng chờ The One Hòa Phát
W1060 x D600 x H1000 (mm)
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 8%: 1,760,400 đ
GPC03-3 có đệm pvc The One Hòa Phát
W1800 x D700 x H810 (mm)
Chưa VAT: 3,550,000 đ
Có VAT 8%: 3,834,000 đ
GPC07-2 Ghế phòng chờ The One Hòa Phát
W1120 x D650 x H850 (mm) kt mới từ 11/8/2022 W1140 x D620 x H870mm
Chưa VAT: 1,615,000 đ
Có VAT 8%: 1,744,200 đ
GPC07-3 Ghế phòng chờ The One Hòa Phát
W1700 x D650 x H850 (mm) kt mới từ 11/8/2022 W1720 x D620 x H870mm
Chưa VAT: 2,210,000 đ
Có VAT 8%: 2,386,800 đ
GPC07-4 Ghế phòng chờ The One Hòa Phát
W2280 x D650 x H850 (mm) kt mới từ 11/8/2022 W2300 x D620 x H870mm
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 8%: 3,207,600 đ
GPC07-5 Ghế phòng chờ The One Hòa Phát
W2860 x D650 x H850 (mm) kt mới từ 11/8/2022 W2880 x D620 x H870mm
Chưa VAT: 3,520,000 đ
Có VAT 8%: 3,801,600 đ
GL430 Ghế họp The One Hòa Phát
W570 x D570 x H1020 mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 8%: 2,257,200 đ
PS02-4  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W2400 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 10%: 3,795,000 đ
PS01-5 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2990 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 3,325,000 đ
Có VAT 10%: 3,657,500 đ
PS02-2  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W1250 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
PS02-3  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W1840 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 2,790,000 đ
Có VAT 10%: 3,069,000 đ
PS02-5  Ghế phòng chờ Inox Hòa Phát
W2982 x D640 x H775 (mm)
Chưa VAT: 4,520,000 đ
Có VAT 10%: 4,972,000 đ
PS01-4 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2145 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 2,530,000 đ
Có VAT 10%: 2,783,000 đ
PS01-3  Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1825 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 2,035,000 đ
Có VAT 10%: 2,238,500 đ
PS01-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1245 x D640 x H790 (mm)
Chưa VAT: 1,705,000 đ
Có VAT 10%: 1,875,500 đ
PC14-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1470 x D510 x H820 (mm)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
SF81-3 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W1770 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 4,130,000 đ
Có VAT 10%: 4,543,000 đ
SF81-2 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W1220 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
SF81-1 Sofa văn phòng bọc nỉ Hòa Phát
W670 x D800 x H800 mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
PC203Y3M Ghế phòng chờ chân mạ Hòa Phát
W1465 x D550 x H790mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
PC01 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1700 x D550 -775 x H820mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
GPC02-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1830 x D690 x H770 (mm)
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 8%: 2,764,800 đ
GPC05N-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC02-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1220 x D690 x H820 (mm)
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
GPC02-5 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W3040 x D650 x H780mm
Chưa VAT: 4,015,000 đ
Có VAT 10%: 4,416,500 đ
PC203T1i Ghế chờ chân inox Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
PC204T9 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2010 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 8%: 1,587,600 đ
GPC02-2 PVC Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1220 x D690 x H820 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
GPC02-4 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2420 x D650 x H820 (mm)
Chưa VAT: 3,135,000 đ
Có VAT 10%: 3,448,500 đ
GPC05G-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05G-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC05G-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
GPC05N-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05N-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
GPC05D-1 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W540 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
GPC05D-2 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1055 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
GPC05D-3 Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1555 x D640-850 x H860mm
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
PC51-3 Ghế phòng chờ chân inox Hòa Phát
W1455 x D580 x H910mm
Chưa VAT: 1,500,000 đ
Có VAT 10%: 1,650,000 đ
PC202N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1120 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
PC203N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1660 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
PC204N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2200 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 3,475,000 đ
Có VAT 10%: 3,822,500 đ
PC204N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W2200 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 3,640,000 đ
Có VAT 10%: 4,004,000 đ
PC203M Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1660 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 2,840,000 đ
Có VAT 10%: 3,124,000 đ
PC202N Ghế phòng chờ Hòa Phát
W1120 x D660 x H995mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
PC202T1S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
PC203T1S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W1495 x D520 x H770mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 8%: 1,285,200 đ
PC204T1S Ghế phòng  chờ nội thất hoà phát chân sơn
W2010x D520x H770mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 8%: 1,587,600 đ
PC204T1M Ghế phòng chờ nội thất hoà phát chân mạ
W2010x D520x H770mm
Chưa VAT: 1,540,000 đ
Có VAT 10%: 1,694,000 đ
PC202T1M Ghế chờ chân mạ Hòa Phát
W980x D520x H770mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
PC203Y3S Ghế chờ chân sơn Hòa Phát
W1465x D550x H790mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO