Ghế xoay Hòa Phát,nỉ,da,lưới

TQ34 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W660 x D730 x H1160 (mm)
Chưa VAT: 4,660,000 đ
Có VAT 10%: 5,126,000 đ
SG922 Ghế da PVC chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,439,000 đ
Có VAT 10%: 2,682,900 đ
TQ17 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D750 x H1160 - 1215 (mm)
Chưa VAT: 3,120,000 đ
Có VAT 10%: 3,432,000 đ
TQ34 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 3,640,000 đ
Có VAT 10%: 4,004,000 đ
SG923M Ghế da thật chân mạ Hòa Phát
W650 x D715 x H1120 ÷ 1200 (mm)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
TQ15 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W660 x D765 x H1165÷1220 (mm)
Chưa VAT: 3,860,000 đ
Có VAT 10%: 4,246,000 đ
SG608 Ghế trưởng phòng lưng trung da pvc Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080 (mm)
Chưa VAT: 2,565,000 đ
Có VAT 10%: 2,821,500 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W620 x D630 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 10%: 2,189,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W620 x D630 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
GL217N Ghế xoay chân nhựa Hòa Phát
W600 x D615 x H975-1055 (mm)
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
GL217M Ghế xoay chân mạ Hòa Phát
W600 x D615 x H975-1055 (mm)
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
TQ36 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180 (mm)
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
TQ36 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 1,444,000 đ
Có VAT 10%: 1,588,400 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 1,615,000 đ
Có VAT 10%: 1,776,500 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
GL323 ghế xoay lưới Hòa Phát
W660 x D620-1450 x H1120-1200 (mm)
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
GL324N Ghế xoay lưới  chân nhựa Hòa Phát
W630 x D690 x H1150 (mm)
Chưa VAT: 1,785,000 đ
Có VAT 10%: 1,963,500 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W665 x D720 x H1070-1150 (mm)
Chưa VAT: 2,610,000 đ
Có VAT 10%: 2,871,000 đ
GL328 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W690 x D670-900 x H1130-1210 (mm).
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
GL201M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W600 x D540 x H1010 – 1090 (mm).
Chưa VAT: 1,155,000 đ
Có VAT 10%: 1,270,500 đ
GL326 Ghế xoay lưới Hòa Phát
645 x D645-1600 x H1200-1185 (mm).
Chưa VAT: 3,130,000 đ
Có VAT 10%: 3,443,000 đ
GL327 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W590 x D620-1610 x H1250-910 (mm).
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W665 x D710 x H1080-1160 (mm)
Chưa VAT: 1,390,000 đ
Có VAT 10%: 1,529,000 đ
GL324M Ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W630 x D890 x H1230 (mm)
Chưa VAT: 1,980,000 đ
Có VAT 10%: 2,178,000 đ
GL324 Ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W630 x D890 x H1230 (mm)
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
GL329 Ghế xoay lưới cao cấp Hòa Phát
W575 x D645 x H1070-1265 (mm)
Chưa VAT: 1,498,000 đ
Có VAT 10%: 1,647,800 đ
SG923N Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W650 x D715 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 2,810,000 đ
Có VAT 10%: 3,091,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo da công nghiệp Hòa Phát
W650 x D715 x H1120 ÷ 1200 (mm)
Chưa VAT: 1,955,000 đ
Có VAT 10%: 2,150,500 đ
SG922 Ghế da CN chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,418,000 đ
Có VAT 10%: 2,659,800 đ
SG922 Ghế da CN chân hợp kim nhôm Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,695,000 đ
Có VAT 10%: 2,964,500 đ
SG922 Ghế xoay da PVC chân mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 2,135,000 đ
Có VAT 10%: 2,348,500 đ
SG922 Ghế da thật chân thép mạ Hòa Phát
W660 x D650 x H1110 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 3,760,000 đ
Có VAT 10%: 4,136,000 đ
GL201N Ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W600 x D540 x H1040 – 1165 (mm).
Chưa VAT: 1,045,000 đ
Có VAT 10%: 1,149,500 đ
GL325 Ghế xoay hòa phát lưng lưới
W650 x D660 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,490,000 đ
Có VAT 10%: 1,639,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da thật Hòa Phát
W620 x D630 x H1085 ÷ 1165 (mm)
Chưa VAT: 3,110,000 đ
Có VAT 10%: 3,421,000 đ
GL119N Ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W570 x D630 x H935 - 1060 (mm)
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo da PVC Hòa Phát
W650 x D715 x H1120 ÷ 1200 (mm)
Chưa VAT: 1,735,000 đ
Có VAT 0%: 1,735,000 đ
GL322 Ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W615 x D660 x H1155 - 1235 (mm)
Chưa VAT: 1,910,000 đ
Có VAT 10%: 2,101,000 đ
GL101KM Ghế xoay lưới không tay Hòa Phát
W485 x D540 x H840-920 (mm)
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
TQ35 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W690 x D755 x H1100 ÷ 1155 (mm).
Chưa VAT: 3,240,000 đ
Có VAT 10%: 3,564,000 đ
TQ16 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W690 x D780÷1140 x H1190÷1245 (mm)
Chưa VAT: 4,670,000 đ
Có VAT 10%: 5,137,000 đ
TQ34 Ghế giám đốc da pvc thật Hòa Phát
W660 x D730 x H1160 (mm)
Chưa VAT: 3,540,000 đ
Có VAT 10%: 3,894,000 đ
TQ30 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W645 x D740 x H1120 - 1175( mm)
Chưa VAT: 2,810,000 đ
Có VAT 10%: 3,091,000 đ
TQ19 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W690 x D800÷1330 x H1190÷1245(mm)
Chưa VAT: 4,360,000 đ
Có VAT 10%: 4,796,000 đ
TQ16 Ghế giám đốc da pvc thật Hòa Phát
W690 x D780÷1140 x H1190÷1245 (mm)
Chưa VAT: 4,460,000 đ
Có VAT 10%: 4,906,000 đ
TQ17 Ghế giám đốc da pvc thật Hòa Phát
W660 x D750 x H1160 - 1215 mm
Chưa VAT: 3,015,000 đ
Có VAT 10%: 3,316,500 đ
TQ35 Ghế giám đốc da pvc Hòa Phát
W690 x D755 x H1100 ÷ 1155 (mm)
Chưa VAT: 2,900,000 đ
Có VAT 10%: 3,190,000 đ
TQ19 Ghế giám đốc da công nghiệp Hòa Phát
W690 x D800÷1330 x H1190÷1245(mm)
Chưa VAT: 4,570,000 đ
Có VAT 10%: 5,027,000 đ
TQ35 Ghế giám đốc da thật Hòa Phát
W690 x D755 x H1100 ÷ 1155 (mm).
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa

Bạn đang cần mua két sắt Việt Tiệp quận Đống Đa? Bạn đang không biết nên chọn mua loại két nào cho phù hợp? Mọi thắc mắc của bạn chúng tôi thấu hiểu, Hãy đến với noithattananh.com chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí nhiệt tình.

VIDEO