Ghế xoay Hòa Phát The One

TQ34 Ghế giám đốc da thật The One Hòa Phát
W660 x D750-1440 x H1160-1215 (mm)
Chưa VAT: 5,780,000 đ
Có VAT 8%: 6,242,400 đ
TQ17 Ghế giám đốc da CN The One Hòa Phát
W660 x D720 x H1200 - 1275 mm
Chưa VAT: 3,870,000 đ
Có VAT 8%: 4,179,600 đ
TQ34 Ghế giám đốc da CN The One Hòa Phát
W660 x D750-1440 x H1160-1215 (mm)
Chưa VAT: 452,000 đ
Có VAT 8%: 488,160 đ
SG923M Ghế lãnh đạo da thật The One Hòa Phát
W630 x D700 x H1130 ÷ 1205 (mm)
Chưa VAT: 3,690,000 đ
Có VAT 8%: 3,985,200 đ
TQ15 Ghế giám đốc da CN The One Hòa Phát
W660 x D810 x H1150÷1205 (mm)
Chưa VAT: 4,790,000 đ
Có VAT 8%: 5,173,200 đ
SG608 Ghế trưởng phòng da pvc The One Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080 (mm)
Chưa VAT: 3,070,000 đ
Có VAT 8%: 3,315,600 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da CN The One  Hòa Phát
W610 x D620 x H1105 ÷ 1185 (mm)
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 8%: 2,667,600 đ
SG924 Ghế lãnh đạo da PVC The One Hòa Phát
W610 x D620 x H1105 ÷ 1185 (mm)
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 8%: 2,397,600 đ
GLE01 Ghế công thái học the one hòa phát
W660 x D640-900 x H1220-1370 (mm)
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 8%: 3,110,400 đ
GL113RNGhế xoay The One Hòa Phát
W570 x D505 x H910-1035 mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 8%: 588,600 đ
GL217N Ghế xoay The One Hòa Phát
W610 x D565 x H1015-1140mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 8%: 1,101,600 đ
GL217M Ghế xoay The One Hòa Phát
W610 x D565 x H975-1055 mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 8%: 1,306,800 đ
TQ36 Ghế giám đốc da thật The One Hòa Phát
W650 x D750 x H1140-1220(mm)
Chưa VAT: 4,440,000 đ
Có VAT 8%: 4,795,200 đ
TQ36 Ghế giám đốc da pvc The One Hòa Phát
W650 x D750 x H1140-1220(mm)
Chưa VAT: 3,250,000 đ
Có VAT 8%: 3,510,000 đ
GL308M Ghế xoay lưới the one hòa phát
W615 x D705 x H1100 - 1260 mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 8%: 1,436,400 đ
SG934 Ghế xoay da PVC the one hòa phát
W645 x D660 x H1160 - 1215 mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 8%: 2,764,800 đ
 SG938 Ghế xoay da PVC The One Hòa Phát
W700 x D700-970 x H1170-1203 (mm)
Chưa VAT: 3,770,000 đ
Có VAT 8%: 4,071,600 đ
SG939 Ghế da thật The One Hòa Phát
W710 x D660-915 x H1130-1185 (mm)
Chưa VAT: 5,250,000 đ
Có VAT 8%: 5,670,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da CN The One Hòa Phát
W655 x D665x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 8%: 1,944,000 đ
SG706 Ghế xoay da PVC The One Hòa Phát
W600 x D660 x H1025 - 1150 mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 8%: 1,447,200 đ
SG938 Ghế xoay da thật The One Hòa Phát
W700 x D700-970 x H1170-1203 (mm)
Chưa VAT: 5,640,000 đ
Có VAT 8%: 6,091,200 đ
GLE05-2 Ghế công thái học the one hòa phát
W625 x D585-900 x H1220-1360 (mm)
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 8%: 3,024,000 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da PVC The One Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 8%: 2,160,000 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da thật The One Hòa Phát
W655 x D665x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 8%: 3,175,200 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da CN The One  Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 2,080,000 đ
Có VAT 8%: 2,246,400 đ
SG706 Ghế xoay da CN The One Hòa Phát
W600 x D660 x H1025 - 1150 mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 8%: 1,490,400 đ
GL323 ghế xoay The One  Hòa Phát
W635 x D510-1020 x H1155-1230 (mm)
Chưa VAT: 2,620,000 đ
Có VAT 8%: 2,829,600 đ
GL324N Ghế xoay  The One Hòa Phát
W665 x D665-975 x H1155-1280 (mm)
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 8%: 2,397,600 đ
GL120 Ghế xoay The One Hòa Phát
W610 x D630 x H975-1095 mm
Chưa VAT: 1,120,000 đ
Có VAT 8%: 1,209,600 đ
 GL343 Ghế xoay lưới The One Hòa Phát
W610 x D565-850 x H1225-1305 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 8%: 2,430,000 đ
SG933 Ghế xoay da thật The One Hòa Phát
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 8%: 3,726,000 đ
SG933 Ghế xoay da CN The One Hòa Phát
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 8%: 2,592,000 đ
SG933 Ghế xoay da PVC The One Hòa Phát
W610 x D700 x H1050 - 1130 mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 8%: 2,494,800 đ
GL335 Ghế xoay The One Hòa Phát
W680 x D585 - 880 x H1220 - 1300 (mm)
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 8%: 2,354,400 đ
SG926 Ghế lãnh đạo da thật The One Hòa Phát
W650 x D705 x H1085-1160 (mm)
Chưa VAT: 3,240,000 đ
Có VAT 8%: 3,499,200 đ
GL119RM Ghế lưới The One Hòa Phát
W580 x D630 x H900 - 980 (mm)
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 8%: 853,200 đ
TQ41 Ghế da PVC the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 8%: 3,704,400 đ
TQ41 Ghế da công nghiệp the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 3,450,000 đ
Có VAT 8%: 3,726,000 đ
TQ41 Ghế da thật the one Hòa Phát
W620 x D710 - 980 x H1150 - 1205 mm
Chưa VAT: 4,690,000 đ
Có VAT 8%: 5,065,200 đ
GL221 Ghế xoay the one Hòa Phát
W650 x D535 - 800 x H990 - 1070 mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 8%: 2,948,400 đ
GL345 Ghế xoay lưới the one Hòa Phát
W650 x D550 - 865 x H1090 - 1175 mm
Chưa VAT: 2,890,000 đ
Có VAT 8%: 3,121,200 đ
GL328 Ghế lưới The One Hòa Phát
W645 x D645-900 x H1130-1210 (mm).
Chưa VAT: 2,540,000 đ
Có VAT 8%: 2,743,200 đ
GL201M Ghế xoay The One Hòa Phát
W560 x D625 x H970 – 1050 (mm)
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 8%: 1,544,400 đ
GL326 Ghế xoay The One Hòa Phát
W620 x D645-1600 x H1180-1260 (mm).
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 8%: 4,114,800 đ
G896 Ghế xoay the one hòa phát
W490 x D515 x H840
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 8%: 658,800 đ
GL333N Ghế xoay The One Hòa Phát
W600 x D610-1580 x H1190 -1250 mm
Chưa VAT: 1,990,000 đ
Có VAT 8%: 2,149,200 đ
GL220N Ghế xoay  The One Hòa Phát
W680 x D600 - 850 x H1025 - 1150 (mm)
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 8%: 1,879,200 đ
SG927 Ghế lãnh đạo da PVC The One Hòa Phát
W655 x D665 x H1090-1165 (mm)
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 8%: 1,868,400 đ
GL324M Ghế xoay  The One Hòa Phát
W665 x D665-975 x H1145-1220 (mm)
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 8%: 2,646,000 đ
GL329N Ghế xoay The One Hòa Phát
W575 x D645 x H1170-1265 (mm)
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 8%: 1,134,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo da thật The One Hòa Phát
W630 x D700 x H1115 ÷ 1190 (mm)
Chưa VAT: 3,490,000 đ
Có VAT 8%: 3,769,200 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO