Ghế xoay Hòa Phát,nỉ,da,lưới

TQ34 ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát bọc da thật
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 4,280,000 đ
Có VAT 10%: 4,708,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm giả da hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
TQ17 Ghế lãnh đạo Hòa PHát da công nghiệp
W660 x D750 x H1160-1215mm
Chưa VAT: 2,920,000 đ
Có VAT 10%: 3,212,000 đ
TQ34 ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát bọc da công nghiệp
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ, da thật hòa phát
W650 X D715 X H1120-1200mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
SG608 Ghế xoay lưng trung giả da pvc Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát da công nghiệp chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát giả da chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 1,675,000 đ
Có VAT 10%: 1,842,500 đ
GL217N Ghế xoay hòa phát chân sao nhựa
W600 x D615 x H975 - 1055mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
GL217M Ghế xoay hòa phát chân sao mạ
W600 x D615 x H975 - 1055mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
TQ36 Ghế xoay da thật Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180mm
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
TQ36 Ghế xoay bọc giả da pvc Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
GL323 ghế xoay lưới Hòa Phát
W660 x D620-1450 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,975,000 đ
Có VAT 10%: 2,172,500 đ
GL324 ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
GL328 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W690 x D670 – 900 x H1130 – 1210 (mm).
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
GL201M Ghế xoay lưới Hòa Phát
W600 x D540 x H1040-1165mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
GL326 Ghế xoay lưới hòa phát
W645 x D645-1600 x H1200-1180mm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
GL327 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W590 x D620 – 1610 x H1250 – 910 (mm).
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
GL324 ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
GL324 ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo chân nhựa da thật hòa phát
W650 x D715 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ da công nghiệp hòa phát
W650 x D715 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ da công nghiệp hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm da công nghiệp hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ giả da  hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 1,995,000 đ
Có VAT 10%: 2,194,500 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ da thật hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
GL201S Ghế xoay lưới Hòa Phát
W600 x D540 x H1040-1165mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
GL325 Ghế xoay hòa phát lưng lưới
W650 x D660 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,490,000 đ
Có VAT 10%: 1,639,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát da thật chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 2,910,000 đ
Có VAT 10%: 3,201,000 đ
GL119N ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W570 x D630 x H935-1060mm
Chưa VAT: 745,000 đ
Có VAT 10%: 819,500 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ giả da hòa phát
W650 x D715 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 0%: 1,620,000 đ
GL322 ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W615 x D660 x H1075-1155mm
Chưa VAT: 1,785,000 đ
Có VAT 10%: 1,963,500 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da công nghiệp
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da pvc
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 10%: 2,970,000 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da thật
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo chân nhựa giả da  hòa phát
W650 x D715 xH1085-1165mm
Chưa VAT: 1,465,000 đ
Có VAT 10%: 1,611,500 đ
GL216M Ghế xoay hòa phát chân sao mạ
W590 x D595 x H960-1040mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
GL214N ghế lưới chân nhựa Hòa Phát
W580 x D520 x H950-1075mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
GL216S Ghế xoay hòa phát chân sao nhựa
W590 x D595 x H960-1040mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
GL101K Ghế xoay lưới không tay Hòa Phát
W485 x D540 x H925-1050mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
TQ25 Ghế lãnh đạo Hòa Phát da thật
W815 x D815-1240 x H1240mm
Chưa VAT: 11,900,000 đ
Có VAT 10%: 13,090,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm da thật hòa phát
W660 x D650 x H1110 - 1190mm
Chưa VAT: 3,770,000 đ
Có VAT 10%: 4,147,000 đ
SG925 Ghế xoay lưng cao da thật Hòa Phát
W680 x D680-920 x H1115-1195mm
Chưa VAT: 4,450,000 đ
Có VAT 10%: 4,895,000 đ
SG925 Ghế xoay lưng cao bọc giả da pvc Hòa Phát
W680 x D680-920 x H1115-1195mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
GL214M ghế lưới chân mạ Hòa Phát
W580 x D520 x H950-1075mm
Chưa VAT: 1,125,000 đ
Có VAT 10%: 1,237,500 đ
GL421S ghế họp chân quỳ khung thép sơn Hòa Phát
W570 x D630 x H930mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
GL119M ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W570 x D630 x H935-1060mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
GL117M ghế lưới chân thép mạ Hòa Phát
W560 x D570 x H955-1035mm
Chưa VAT: 935,000 đ
Có VAT 10%: 1,028,500 đ
GL322 ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W615 x D660 x H1075-1155mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
TQ26 Ghế lãnh đạo Hòa Phát da thật
W875 x 985-1485 x H1275mm
Chưa VAT: 16,500,000 đ
Có VAT 10%: 18,150,000 đ
SG921 Ghế lãnh đạo giả da Hòa Phát
W575 x D615 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt quận Tây Hồ

Sửa két sắt quận Tây Hồ

Nội thất Tân Anh chuyên bán và sửa chữa két sắt quận Tây Hồ. Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn.

VIDEO