Ghế xoay Hòa Phát,nỉ,da,lưới

TQ34 ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát bọc da thật
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 4,280,000 đ
Có VAT 10%: 4,708,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm giả da hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
TQ17 Ghế lãnh đạo Hòa PHát da công nghiệp
W660 x D750 x H1160-1215mm
Chưa VAT: 2,920,000 đ
Có VAT 10%: 3,212,000 đ
TQ34 ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát bọc da công nghiệp
W660 x D730-1520x H1160-1215mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ, da thật hòa phát
W650 X D715 X H1120-1200mm
Chưa VAT: 2,780,000 đ
Có VAT 10%: 3,058,000 đ
SG608 Ghế xoay lưng trung giả da pvc Hòa Phát
W680 x D680-870 x H1000-1080mm
Chưa VAT: 2,400,000 đ
Có VAT 10%: 2,640,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát da công nghiệp chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát giả da chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 1,675,000 đ
Có VAT 10%: 1,842,500 đ
GL217S Ghế xoay hòa phát chân sao sơn
W600 x D615 x H975 - 1055mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
GL217M Ghế xoay hòa phát chân sao mạ
W600 x D615 x H975 - 1055mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
TQ36 Ghế xoay da thật Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180mm
Chưa VAT: 3,350,000 đ
Có VAT 10%: 3,685,000 đ
TQ36 Ghế xoay bọc giả da pvc Hòa Phát
W640 x D780 x H1100-1180mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
GL323 ghế xoay lưới Hòa Phát
W660 x D620-1450 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,975,000 đ
Có VAT 10%: 2,172,500 đ
GL324 ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
GL328 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W690 x D670 – 900 x H1130 – 1210 (mm).
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
GL201M Ghế xoay lưới Hòa Phát
W600 x D540 x H1040-1165mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
GL326 Ghế xoay lưới hòa phát
W645 x D645-1600 x H1200-1180mm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
GL327 Ghế lưới cao cấp Hòa Phát
W590 x D620 – 1610 x H1250 – 910 (mm).
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
GL324 ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
GL324 ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W630 x D690-890 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo chân nhựa da thật hòa phát
W650 x D715 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ da công nghiệp hòa phát
W650 x D715 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ da công nghiệp hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm da công nghiệp hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ giả da  hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 1,995,000 đ
Có VAT 10%: 2,194,500 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân thép mạ da thật hòa phát
W660 x D650 x H1110-1190mm
Chưa VAT: 3,510,000 đ
Có VAT 10%: 3,861,000 đ
GL201S Ghế xoay lưới Hòa Phát
W600 x D540 x H1040-1165mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
GL325 Ghế xoay hòa phát lưng lưới
W650 x D660 x H1150-1230mm
Chưa VAT: 1,490,000 đ
Có VAT 10%: 1,639,000 đ
SG924 Ghế lãnh đạo hòa phát da thật chân thép mạ
W620 x D630 x H1085-1165mm
Chưa VAT: 2,910,000 đ
Có VAT 10%: 3,201,000 đ
GL119N ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W570 x D630 x H935-1060mm
Chưa VAT: 745,000 đ
Có VAT 10%: 819,500 đ
SG923M Ghế lãnh đạo chân thép mạ giả da hòa phát
W650 x D715 x H1120-1200mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 0%: 1,620,000 đ
GL322 ghế xoay lưới chân hợp kim Hòa Phát
W615 x D660 x H1075-1155mm
Chưa VAT: 1,785,000 đ
Có VAT 10%: 1,963,500 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da công nghiệp
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da pvc
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 10%: 2,970,000 đ
TQ35 Ghế xoay lãnh đạo Hòa Phát da thật
W690 x D755 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
SG923N Ghế lãnh đạo chân nhựa giả da  hòa phát
W650 x D715 xH1085-1165mm
Chưa VAT: 1,465,000 đ
Có VAT 10%: 1,611,500 đ
GL216M Ghế xoay hòa phát chân sao mạ
W590 x D595 x H960-1040mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
GL214N ghế lưới chân nhựa Hòa Phát
W580 x D520 x H950-1075mm
Chưa VAT: 945,000 đ
Có VAT 10%: 1,039,500 đ
GL216S Ghế xoay hòa phát chân sao nhựa
W590 x D595 x H960-1040mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
GL101K Ghế xoay lưới không tay Hòa Phát
W485 x D540 x H925-1050mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
TQ25 Ghế lãnh đạo Hòa Phát da thật
W815 x D815-1240 x H1240mm
Chưa VAT: 11,900,000 đ
Có VAT 10%: 13,090,000 đ
SG922 Ghế lãnh đạo chân hợp kim nhôm da thật hòa phát
W660 x D650 x H1110 - 1190mm
Chưa VAT: 3,770,000 đ
Có VAT 10%: 4,147,000 đ
SG925 Ghế xoay lưng cao da thật Hòa Phát
W680 x D680-920 x H1115-1195mm
Chưa VAT: 4,450,000 đ
Có VAT 10%: 4,895,000 đ
SG925 Ghế xoay lưng cao bọc giả da pvc Hòa Phát
W680 x D680-920 x H1115-1195mm
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
GL214M ghế lưới chân mạ Hòa Phát
W580 x D520 x H950-1075mm
Chưa VAT: 1,125,000 đ
Có VAT 10%: 1,237,500 đ
GL421S ghế họp chân quỳ khung thép sơn Hòa Phát
W570 x D630 x H930mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
GL119M ghế xoay lưới chân mạ Hòa Phát
W570 x D630 x H935-1060mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
GL117M ghế lưới chân thép mạ Hòa Phát
W560 x D570 x H955-1035mm
Chưa VAT: 935,000 đ
Có VAT 10%: 1,028,500 đ
GL322 ghế xoay lưới chân nhựa Hòa Phát
W615 x D660 x H1075-1155mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
TQ26 Ghế lãnh đạo Hòa Phát da thật
W875 x 985-1485 x H1275mm
Chưa VAT: 16,500,000 đ
Có VAT 10%: 18,150,000 đ
SG921 Ghế lãnh đạo giả da Hòa Phát
W575 x D615 x H1100-1155mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO