Bàn ăn chân sắt,gỗ Hòa Phát

B65+G65 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,210,000 đ
Có VAT 10%: 6,831,000 đ
BA505AK28 Bàn ăn mặt kính Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 9,700,000 đ
Có VAT 10%: 10,670,000 đ
BA505BK28 Bàn ăn mặt kính Hòa Phát
W1400 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,900,000 đ
Có VAT 10%: 7,590,000 đ
HGB70A + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 X D800 X H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
HGB70B + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
HGB71AK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
HGB71AN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,800,000 đ
Có VAT 10%: 8,580,000 đ
HGB71BK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,450,000 đ
Có VAT 10%: 8,195,000 đ
HGB71BN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,300,000 đ
Có VAT 10%: 8,030,000 đ
HGB72 + HGG72 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 4,230,000 đ
Có VAT %: 4,230,000 đ
HGB74A+HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,830,000 đ
Có VAT 10%: 8,613,000 đ
HGB74B+ HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,250,000 đ
Có VAT 10%: 7,975,000 đ
HGB75A+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,150,000 đ
Có VAT 10%: 7,865,000 đ
HGB75B+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,920,000 đ
Có VAT 10%: 7,612,000 đ
HGB76A+HGG76 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,860,000 đ
Có VAT 10%: 8,646,000 đ
HGB76B+HGG76 Bộ bàn ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,260,000 đ
Có VAT 10%: 7,986,000 đ
HGB79A+HGG79 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 8,070,000 đ
Có VAT 10%: 8,877,000 đ
BA501+GA501 Bộ bàn ghế ăn veneer Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,430,000 đ
Có VAT 10%: 5,973,000 đ
BA04I16 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
BA04I14 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
BA04I15 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1500 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
B63 Bộ bàn ăn cao cấp mặt đá Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 8,270,000 đ
Có VAT 10%: 9,097,000 đ
BA505B + GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,450,000 đ
Có VAT 10%: 7,095,000 đ
BA505A + GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 9,090,000 đ
Có VAT 10%: 9,999,000 đ
BA504A + GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 9,090,000 đ
Có VAT %: 9,090,000 đ
BA504B + GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,410,000 đ
Có VAT 10%: 7,051,000 đ
BA148 Bộ bàn ăn Hòa Phát
W1600 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 20,390,000 đ
Có VAT 10%: 22,429,000 đ
BA502 Bộ bàn ăn Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 6,850,000 đ
Có VAT 10%: 7,535,000 đ
BA503A Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên phủ sơn Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,760,000 đ
Có VAT 10%: 9,636,000 đ
BA503B Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên phủ sơn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,400,000 đ
Có VAT 10%: 7,040,000 đ
HGB60B + HGG60 Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,720,000 đ
Có VAT 10%: 7,392,000 đ
B61+G61 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 8,660,000 đ
Có VAT 10%: 9,526,000 đ
B57+G55 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,420,000 đ
Có VAT 10%: 7,062,000 đ
HGB61B + HGG61 Bộ bàn ăn 1 bàn 6 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,430,000 đ
Có VAT 10%: 9,273,000 đ
B60+G60M Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,190,000 đ
Có VAT 10%: 5,709,000 đ
TB03V + TGA01V Bộ bàn ghế ăn gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
TB21V+TGA21V Bộ bàn ghế ăn gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
B20 +G20 Bàn ghế ăn hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,236,000 đ
Có VAT 10%: 2,459,600 đ
Bàn MCN712 + Chân KBE01 S (BCN712)
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
Bàn ME814 +Chân KBE01M (BBE814M) bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
W1400 x D800 x H750mm( giá bàn chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 955,000 đ
Có VAT 10%: 1,050,500 đ
B48+G48 bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 4,250,000 đ
Có VAT 10%: 4,675,000 đ
B32 Bàn ăn kính chân thép mạ Hòa Phát
ф900 x H750mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BA01-16 Bàn ăn chân inox mặt trên bọc inox hòa phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát B54+G54
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
B53+G53 Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 3,660,000 đ
Có VAT 10%: 4,026,000 đ
B51+G51 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,240,000 đ
Có VAT 10%: 5,764,000 đ
B48+G48P bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1350x D800x H750mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
B47+G47 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
B64+G64 Bộ bàn ghế ăn hòa phát
W1600 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 7,700,000 đ
Có VAT 10%: 8,470,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt quận Tây Hồ

Sửa két sắt quận Tây Hồ

Nội thất Tân Anh chuyên bán và sửa chữa két sắt quận Tây Hồ. Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn.

VIDEO