Bàn ăn chân sắt,gỗ Hòa Phát

B65+G65 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1400 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 7,550,000 đ
Có VAT 10%: 8,305,000 đ
BA507+GA507 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1300 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 4,765,000 đ
Có VAT 10%: 5,241,500 đ
BA509B+GA509 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 9,450,000 đ
Có VAT 10%: 10,395,000 đ
BA509A+GA509 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 9,795,000 đ
Có VAT 10%: 10,774,500 đ
HGB70A+HGG70 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,975,000 đ
Có VAT 10%: 10,972,500 đ
HGB70B+HGG70 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 9,160,000 đ
Có VAT 10%: 10,076,000 đ
HGB71AK10+HGG71 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1300 - 1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 11,340,000 đ
Có VAT 10%: 12,474,000 đ
HGB71AN4+HGG71 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1300 -1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 11,220,000 đ
Có VAT 10%: 12,342,000 đ
 HGB71BK10+HGG71 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 10,820,000 đ
Có VAT 10%: 11,902,000 đ
HGB71BN4+HGG71 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 11,220,000 đ
Có VAT 10%: 12,342,000 đ
HGB72+HGG72 Bộ bàn ăn gỗ sơn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 (mm)
Chưa VAT: 4,580,000 đ
Có VAT %: 4,580,000 đ
HGB73 + G43 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D700 x H760 (mm)
Chưa VAT: 6,570,000 đ
Có VAT 10%: 7,227,000 đ
HGB74A+HGG74 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm).
Chưa VAT: 9,050,000 đ
Có VAT 10%: 9,955,000 đ
HGB74B+HGG74 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 8,400,000 đ
Có VAT 10%: 9,240,000 đ
HGB75A+HGG75 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 8,630,000 đ
Có VAT 10%: 9,493,000 đ
HGB75B+HGG75 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,990,000 đ
Có VAT 10%: 8,789,000 đ
HGB76A+HGG76 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 9,070,000 đ
Có VAT 10%: 9,977,000 đ
HGB76B+HGG76 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 8,380,000 đ
Có VAT 10%: 9,218,000 đ
HGB79A+HGG79 Bộ bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1600 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 8,080,000 đ
Có VAT 10%: 8,888,000 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ăn gỗ kính cường lực Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H750 mm
Chưa VAT: 9,500,000 đ
Có VAT 10%: 10,450,000 đ
BCN-04-00 Bàn trà Xuân Hòa kiểu Nhật Bản
W585 x D405 x H290mm
Chưa VAT: 290,000 đ
Có VAT 10%: 319,000 đ
TGA02 Ghế phòng ăn gỗ acacia Hòa Phát
W430 x D530 x H1000mm
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
TGA21 Ghế phòng ăn gỗ acacia Hòa Phát
W440 x D540 x H1000mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
TB10 Bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 (mm)
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
 TB21+TGA21 Bộ bàn ghế gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát
W1400 x D1400 x H750 (mm)
Chưa VAT: 10,810,000 đ
Có VAT 10%: 11,891,000 đ
BA501+GA501 Bộ bàn ăn  kính cường lực Hòa Phát
W1300 x D800 x H750 mm
Chưa VAT: 6,570,000 đ
Có VAT 10%: 7,227,000 đ
BA04I16 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
BA04I14 Bàn ăn inox Hòa Phát
W1400 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,020,000 đ
Có VAT 10%: 2,222,000 đ
BA04I15 Bàn ăn inox  Hòa Phát
W1500 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
B63+G63 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 10,030,000 đ
Có VAT 10%: 11,033,000 đ
BA505B+GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 7,460,000 đ
Có VAT 10%: 8,206,000 đ
BA505A+GA505 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 8,330,000 đ
Có VAT 10%: 9,163,000 đ
BA504A+GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1800 x D900 x H760 mm
Chưa VAT: 10,500,000 đ
Có VAT 10%: 11,550,000 đ
BA504B+GA504 Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên Hòa Phát
W1400 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 9,800,000 đ
Có VAT 10%: 10,780,000 đ
BA148 Bộ bàn ăn nhập khẩu Hòa Phát
W1600 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 21,800,000 đ
Có VAT 10%: 23,980,000 đ
BA502 Bàn ăn gỗ sơn kết hợp kính Hòa Phát
W1400 - 1800 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 7,910,000 đ
Có VAT 10%: 8,701,000 đ
BA503A+GA503 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 8,300,000 đ
Có VAT 10%: 9,130,000 đ
BA503B+GA503 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1300 x D800 x H760 mm
Chưa VAT: 7,410,000 đ
Có VAT 10%: 8,151,000 đ
BA01-15 Bàn ăn khung inox mặt inox Hòa Phát
W1500 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
BA01-14 Bàn ăn khung inox mặt inox Hòa Phát
W1400 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
TB09+TGA02 Bộ bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H775 (mm)
Chưa VAT: 6,850,000 đ
Có VAT 10%: 7,535,000 đ
HGB60B+HGG60 Bộ bàn ăn gỗ nhân tạo Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,675,000 đ
Có VAT 10%: 8,442,500 đ
B20+ G20 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
Φ1000 x H750 mm
Chưa VAT: 2,565,000 đ
Có VAT 10%: 2,821,500 đ
B61+G61 Bộ bàn ăn đá tự nhiên Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 10,490,000 đ
Có VAT 10%: 11,539,000 đ
B40 Bàn ăn nhanh Hòa Phát
W600 x D600 x H720 mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
B44 Bàn ăn nhanh Hòa Phát
W600 x D600 x H750 mm
Chưa VAT: 1,185,000 đ
Có VAT 10%: 1,303,500 đ
TB06V Bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 3,140,000 đ
Có VAT 10%: 3,454,000 đ
TB06 Bàn ăn gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
TB03V Bàn ăn gỗ veneer Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
TB03 Bàn ăn gỗ acacia Hòa Phát
W1600 x D800 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
BA508+GA508 Bộ bàn ăn kính cường lực Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750 (mm)
Chưa VAT: 8,830,000 đ
Có VAT 10%: 9,713,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bạn đang tìm mua bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây? Bạn đã có kinh nghiệm chọn bàn vi tính sao cho hợp lý chưa? Một bàn vi tính kích thước bao nhiêu là hợp lý? Hãy để chúng tôi giúp bạn cách chọn một bàn vi tính sao cho phù hợp.

VIDEO