bàn ghế học sinh,sinh viên,mẫu giáo Hòa Phát

BHS25+ GHS25 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BHS25G+ GHS25G Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
GSV104 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H750mm
Chưa VAT: 280,000 đ
Có VAT 10%: 308,000 đ
BHS401 Bàn học sinh liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
W1000 x D600 x H515-665mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
GSV101 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H450mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
GSV101T Ghế sinh viên có tựa Hòa Phát
W1200 x D310 x H450-750mm
Chưa VAT: 400,000 đ
Có VAT 10%: 440,000 đ
BSV101 Bàn sinh viên 2 chỗ Hòa Phát
W200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
BHS402 Bàn học sinh  liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
BBT101A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H550mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
BBT102A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H550mm
Chưa VAT: 785,000 đ
Có VAT 10%: 863,500 đ
BGV101 bàn giáo viên hòa phát melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BSV102 bàn sinh viên hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 645,000 đ
Có VAT 10%: 709,500 đ
BSV102T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D880 x H750mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BSV103 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BSV103T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D940 x H840mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
bàn sinh viên nội thất hòa phát BSV105
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
BSV105T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
BSV107  bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BSV107T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D940 x H820mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BSV108 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
BSV108T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
BSV240 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 445,000 đ
Có VAT 10%: 489,500 đ
BHS103A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D805 x H 330 - 550 -610mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
BHS09-1  bàn học sinh hòa phát
W950 x D480 x H735mm
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
GMG01A ghế mẫu giáo nội thất hòa phát

Chưa VAT: 115,000 đ
Có VAT 10%: 126,500 đ
GMG01B ghế mẫu giáo nội thất hòa phát

Chưa VAT: 115,000 đ
Có VAT 10%: 126,500 đ
BMG101A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
BMG102A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 290,000 đ
Có VAT 10%: 319,000 đ
BMG104A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
BHS102B bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
Bàn học sinh hòa phát BHS103C
W1200 x D870 x H 440- 690 - 770mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
BHS104C bàn học sinh hòa phát
W1200 x D885 x H440 - 690 -770mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H330 -550 - 610mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H380 - 610 - 665mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H380 - 610 -660mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
GHS101A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H330 - 610mm
Chưa VAT: 135,000 đ
Có VAT 10%: 148,500 đ
GHS101B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H380 - 660mm
Chưa VAT: 145,000 đ
Có VAT 10%: 159,500 đ
GHS102A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H1 330 x H610
Chưa VAT: 145,000 đ
Có VAT 10%: 159,500 đ
GHS102B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H380 - 660mm
Chưa VAT: 150,000 đ
Có VAT 10%: 165,000 đ
BBT101B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D803 x H610mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
BBT102B bàn bán trú nội thất hòa phát
vW1200 x D803 x H610mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BMG104B-1 bàn mẫu giáo công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W900 x D400 x H500mm
Chưa VAT: 370,000 đ
Có VAT 10%: 407,000 đ
BHS108-3+GHS108-3  bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
BHS109-3+GHS109-3 Bộ bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO