bàn ghế học sinh,sinh viên,mẫu giáo Hòa Phát

BHS110HP7+GHS110HP7 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
BHS109HP4+GHS109-4 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H590mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
BHS108HP7 +GHS108HP7 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BHS25+GHS25 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BHS25G+ GHS25G Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
GSV104 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H750mm
Chưa VAT: 280,000 đ
Có VAT 10%: 308,000 đ
 BHS107HP7 +GHS107HP7 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
BHS401 Bàn học sinh liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500 (mm)
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BSV104+GSV104T Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT %: 1,115,000 đ
BHS108HP4+GHS108-4 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
BHS110HP4+GHS110-4 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BHS110HP5 +GHS110-5 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H640mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
BHS107HP3+GHS107-3 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W600 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
BHS106HP7 +GHS106HP7 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
BHS106HP6 +GHS106-6 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H690mm
Chưa VAT: 865,000 đ
Có VAT 10%: 951,500 đ
BHS106HP5 +GHS106-5 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H640mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BHS106HP4 +GHS106-4 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W600 x D400 x H590mm
Chưa VAT: 805,000 đ
Có VAT 10%: 885,500 đ
BHS106HP3 +GHS106-3 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W600 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BHS107HP6 +GHS107-6 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H690mm
Chưa VAT: 655,000 đ
Có VAT 10%: 720,500 đ
BHS107HP5+GHS107-5 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W650 x D450 x H640mm
Chưa VAT: 630,000 đ
Có VAT 10%: 693,000 đ
BHS20-1 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D 500 x H 590÷740 (mm).
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
BHS109HP3+GHS109-3 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BHS108HP6 +GHS108-6 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GHS26 Ghế học sinh Hòa Phát
W485 x D650 x H820mm
Chưa VAT: 2,510,000 đ
Có VAT 10%: 2,761,000 đ
BHS28-1 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W750 x D450 x H530÷680 (mm).
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
BBT103-3+GBT103-3 Bàn bán trú Hòa Phát
W1200 x D1(450) x D (900) x H492-510mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
BBT103-4+GBT103-4 Bàn bán trú Hòa Phát
W1200 x D1(500) x D (1000) x H552-570mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
BBT103-5+GBT103-5 Bàn bán trú Hòa Phát
W1200 x D1(500) x D (1000) x H612-630mm
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
BBT103-6+GBT103-6 Bàn bán trú Hòa Phát
W1200 x D1(500) x D (1000) x H672-690mm
Chưa VAT: 1,520,000 đ
Có VAT 10%: 1,672,000 đ
BHS110HP3+GHS110-3 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BHS109HP7+GHS109HP7 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BHS109HP6+GHS109-6 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
BHS107HP4+GHS107-4 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W600 x D400 x H590mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
BHS03-1 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W700 x D450 x H650÷730 (mm).
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BHS109HP5+GHS109-5 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H640mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
BHS108HP3+GHS108-3 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H540mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BHS108HP5 +GHS108-5 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H640mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
W1000 x D600 x H880-1030mm
Chưa VAT: 925,000 đ
Có VAT 10%: 1,017,500 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
BHS110HP6+GHS110-6 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W1200 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GSV101 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H450mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
GSV101T Ghế sinh viên có tựa Hòa Phát
W1200 x D310 x H450-750mm
Chưa VAT: 590,000 đ
Có VAT 10%: 649,000 đ
BSV101+GSV101 Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BHS402 Bàn học sinh  liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500 (mm)
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BBT101A Bàn bán trú Hòa Phát
W1100 x D803 H1(330) x H2(532-550) x H550mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
BBT102A Bàn bán trú Hòa Phát
W1100 x D803 H1(330) x H2(532-550) x H550mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ
BTV101 Bàn thư viện Hòa Phát
W2400 x D1200 x H1200mm
Chưa VAT: 3,230,000 đ
Có VAT 10%: 3,553,000 đ
BSV102 Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
BSV102T Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
BSV103 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 935,000 đ
Có VAT 10%: 1,028,500 đ
BSV103T Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D940 x H840mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
BSV105 Bộ bàn ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 845,000 đ
Có VAT 10%: 929,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO