bàn ghế học sinh,sinh viên,mẫu giáo Hòa Phát

BHS25+ GHS25 Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BHS25G+ GHS25G Bộ bàn ghế học sinh Hòa Phát
W800 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
GSV104 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H750mm
Chưa VAT: 280,000 đ
Có VAT 10%: 308,000 đ
BHS401 Bàn học sinh liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
W1000 x D600 x H880-1030mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BHS30 Bàn học sinh Hòa Phát
GSV101 Ghế sinh viên Hòa Phát
W1200 x D220 x H450mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
GSV101T Ghế sinh viên có tựa Hòa Phát
W1200 x D310 x H450-750mm
Chưa VAT: 400,000 đ
Có VAT 10%: 440,000 đ
BSV101 Bàn sinh viên 2 chỗ Hòa Phát
W200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
BHS402 Bàn học sinh  liền giá Hòa Phát
W1000 x D500 x H1500
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
BBT101A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H550mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
BBT102A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H550mm
Chưa VAT: 785,000 đ
Có VAT 10%: 863,500 đ
BGV101 bàn giáo viên hòa phát melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BSV102 bàn sinh viên hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 645,000 đ
Có VAT 10%: 709,500 đ
BSV102T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D880 x H750mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BSV103 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
BSV103T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D940 x H840mm
Chưa VAT: 830,000 đ
Có VAT 10%: 913,000 đ
bàn sinh viên nội thất hòa phát BSV105
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
BSV105T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 720,000 đ
Có VAT 10%: 792,000 đ
BSV107  bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 650,000 đ
Có VAT 10%: 715,000 đ
BSV107T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D940 x H820mm
Chưa VAT: 760,000 đ
Có VAT 10%: 836,000 đ
BSV108 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 610,000 đ
Có VAT 10%: 671,000 đ
BSV108T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
BSV240 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 445,000 đ
Có VAT 10%: 489,500 đ
BHS103A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D805 x H 330 - 550 -610mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
BHS09-1  bàn học sinh hòa phát
W950 x D480 x H735mm
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
GMG01A ghế mẫu giáo nội thất hòa phát

Chưa VAT: 115,000 đ
Có VAT 10%: 126,500 đ
GMG01B ghế mẫu giáo nội thất hòa phát

Chưa VAT: 115,000 đ
Có VAT 10%: 126,500 đ
BMG101A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
BMG102A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 290,000 đ
Có VAT 10%: 319,000 đ
BMG104A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
BHS102B bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
Bàn học sinh hòa phát BHS103C
W1200 x D870 x H 440- 690 - 770mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
BHS104C bàn học sinh hòa phát
W1200 x D885 x H440 - 690 -770mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H330 -550 - 610mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H380 - 610 - 665mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H380 - 610 -660mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
GHS101A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H330 - 610mm
Chưa VAT: 135,000 đ
Có VAT 10%: 148,500 đ
GHS101B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H380 - 660mm
Chưa VAT: 145,000 đ
Có VAT 10%: 159,500 đ
GHS102A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H1 330 x H610
Chưa VAT: 145,000 đ
Có VAT 10%: 159,500 đ
GHS102B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H380 - 660mm
Chưa VAT: 150,000 đ
Có VAT 10%: 165,000 đ
BBT101B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D803 x H610mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
BBT102B bàn bán trú nội thất hòa phát
vW1200 x D803 x H610mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
BMG104B-1 bàn mẫu giáo công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W900 x D400 x H500mm
Chưa VAT: 370,000 đ
Có VAT 10%: 407,000 đ
BHS108-3+GHS108-3  bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
BHS109-3+GHS109-3 Bộ bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO