Bàn hội trường Hòa Phát

UNHT01 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
BH15LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ tự nhiên acacia
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
 BHT15DH2 Bàn hội trường Hòa Phát gỗ tự nhiên Acacia yếm sát đất
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
EBX412 bàn hội trường hòa phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
 BHT12DH4 Bàn hội trường gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát yếm sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,840,000 đ
Có VAT 10%: 2,024,000 đ
BHT12DH3 Bàn hội trường gỗ sơn phủ pu Hòa Phát
W1200 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
EBX414 bàn hội trường hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 865,000 đ
Có VAT 10%: 951,500 đ
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SV1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
SV1550L bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
SV1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SV1850L Bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
SV2050L bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
SV1250D bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
SV1450D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
SV1550D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
SV1650D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
SV1805+Đ+YSĐ bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,220,000 đ
Có VAT 10%: 1,342,000 đ
SV2050D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
SV1250L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
HP1250LBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200x D500x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
HP1450L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
HP1550L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
HP1650L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
HP1850L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
HP2050L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
HP1450D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
HP1550D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
HP1650D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
HP1850D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
HP2050D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BHT12DV1 bàn hội trường gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
BHT12DV2 bàn hội trường gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
BHT15LH2 bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
BHT12DH2 Bàn hội trường Hòa Phát gõ tự nhiên Acacia yến sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
BHT12LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
BHT12LH2VBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia hết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
BHT12DH2V bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
BHT15DH2V Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BHT15LH2V bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
BHT15DH4 Bàn hội trường yếm sát đất gỗ acacia Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,210,000 đ
Có VAT 10%: 2,431,000 đ
BHT12DH4V Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
BHT15DH4V Bàn hội trường gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
BHT12DH1 Bàn hội trường gỗ sơn PU hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Két Sắt Việt Tiệp Quận Hà Đông

Công ty nội thất Tân Anh là nhà phân phối chính thức, đại lý cấp 1 của nhãn hàng Két Sắt Việt Tiệp, chuyên cung cấp két sắt Việt Tiệp tại Quận Hà Đông

VIDEO