Bàn hội trường Hòa Phát The One

BHT02-12 Bàn hội trường the one Hòa Phát
W1200 x D550 x H750 mm
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 8%: 2,635,200 đ
BHT02-14 Bàn hội trường the one Hòa Phát
W1400 x D550 x H750 mm
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 8%: 2,700,000 đ
BHT12DH5 Bàn hội trường The One Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 8%: 1,976,400 đ
UNHT01 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 8%: 1,836,000 đ
BHT12DH6 Bàn hội trường the one Hòa Phát
W1200 x D600 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 8%: 2,052,000 đ
EBX415 Bàn hội trường dày 25 Hòa Phát
W1500 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 8%: 1,339,200 đ
BG05-712 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 8%: 1,101,600 đ
BG05-712K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 8%: 993,600 đ
BG05-512 Bàn chân sắt gấp Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 8,500,000 đ
Có VAT 8%: 9,180,000 đ
BHT05 Bàn hội trường the one hòa phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 1,440,000 đ
Có VAT 8%: 1,555,200 đ
EBX412 Bàn hội trường dày 25 Hòa Phát
W1200 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 8%: 1,177,200 đ
BG05 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 8%: 1,058,400 đ
 BHT15DH2 Bàn hội trường Hòa Phát
W1500 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 8%: 3,078,000 đ
EBX412 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 8%: 1,026,000 đ
 BHT12DH4 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 8%: 2,494,800 đ
BHT12DH3 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 8%: 2,160,000 đ
EBX414 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1400 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,010,000 đ
Có VAT 8%: 1,090,800 đ
EBX415 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1500 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 8%: 1,177,200 đ
EBX416 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1600 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 8%: 1,263,600 đ
EBX418 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 8%: 1,436,400 đ
SV1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1550L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1850L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1250D  bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1450D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1550D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV1650D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
SV2050D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 8%: 1,836,000 đ
SV1250L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 8%: 0
HP1250LBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200x D500x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 8%: 907,200 đ
HP1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 8%: 1,101,600 đ
HP1550L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 8%: 1,058,400 đ
HP1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 8%: 1,166,400 đ
HP1850L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 8%: 1,285,200 đ
HP2050L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 8%: 1,382,400 đ
HP1450D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 8%: 1,101,600 đ
HP1550D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 8%: 1,177,200 đ
HP1650D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 8%: 1,242,000 đ
HP1850D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 8%: 1,468,800 đ
HP2050D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 8%: 1,587,600 đ
BHT12DV1 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 8%: 2,505,600 đ
BHT12DV2  Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 8%: 2,570,400 đ
BG05K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 8%: 950,400 đ
BG05-514 Bàn chân sắt gấp Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 8%: 1,036,800 đ
BG05-518 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,160,000 đ
Có VAT 8%: 1,252,800 đ
BHT15LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,610,000 đ
Có VAT 8%: 2,818,800 đ
BHT12DH2 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 8%: 2,548,800 đ
BHT12LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 8%: 2,343,600 đ
BHT15DH4 Bàn hội trường Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,760,000 đ
Có VAT 8%: 2,980,800 đ
BHT12DH1 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 8%: 1,814,400 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO