Bàn hội trường Hòa Phát

UNHT01 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
BH15LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ tự nhiên acacia
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
 BHT15DH2 Bàn hội trường Hòa Phát gỗ tự nhiên Acacia yếm sát đất
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
EBX412 bàn hội trường hòa phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
 BHT12DH4 Bàn hội trường gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát yếm sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,840,000 đ
Có VAT 10%: 2,024,000 đ
BHT12DH3 Bàn hội trường gỗ sơn phủ pu Hòa Phát
W1200 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
EBX414 bàn hội trường hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 820,000 đ
Có VAT 10%: 902,000 đ
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 865,000 đ
Có VAT 10%: 951,500 đ
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SV1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 930,000 đ
Có VAT 10%: 1,023,000 đ
SV1550L bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
SV1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SV1850L Bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
SV2050L bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
SV1250D bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ
SV1450D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
SV1550D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
SV1650D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
SV1805+Đ+YSĐ bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,220,000 đ
Có VAT 10%: 1,342,000 đ
SV2050D bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
SV1250L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 750,000 đ
Có VAT 10%: 825,000 đ
HP1250LBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200x D500x H750mm
Chưa VAT: 730,000 đ
Có VAT 10%: 803,000 đ
HP1450L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
HP1550L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
HP1650L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
HP1850L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
HP2050L bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng hoà phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
HP1450D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
HP1550D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
HP1650D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
HP1850D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
HP2050D bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BHT12DV1 bàn hội trường gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
BHT12DV2 bàn hội trường gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
BHT15LH2 bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
BHT12DH2 Bàn hội trường Hòa Phát gõ tự nhiên Acacia yến sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
BHT12LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
BHT12LH2VBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia hết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
BHT12DH2V bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
BHT15DH2V Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BHT15LH2V bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
BHT15DH4 Bàn hội trường yếm sát đất gỗ acacia Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,210,000 đ
Có VAT 10%: 2,431,000 đ
BHT12DH4V Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát gỗ acacia kết hợp veneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
BHT15DH4V Bàn hội trường gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
BHT12DH1 Bàn hội trường gỗ sơn PU hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy

Hiện nội thất tân Anh mở chi nhánh két sắt Việt Tiệp quận Cầu Giấy. Công ty đang có nhiều chương trình khuyến mãi để cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong thời gian qua.

VIDEO