Bàn hội trường Hòa Phát

UNHT01 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,960,000 đ
Có VAT 10%: 2,156,000 đ
EBX415 Bàn hội trường dày 25 Hòa Phát
W1500 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,210,000 đ
Có VAT 10%: 1,331,000 đ
BG05-712 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
BG05-712K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H750 mm
Chưa VAT: 890,000 đ
Có VAT 10%: 979,000 đ
BG05-512 Bàn chân sắt gấp Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
EBX412 Bàn hội trường dày 25 Hòa Phát
W1200 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,040,000 đ
Có VAT 10%: 1,144,000 đ
BG05 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 920,000 đ
Có VAT 10%: 1,012,000 đ
 BHT15DH2 Bàn hội trường Hòa Phát
W1500 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,610,000 đ
Có VAT 10%: 2,871,000 đ
EBX412 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 910,000 đ
Có VAT 10%: 1,001,000 đ
 BHT12DH4 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
BHT12DH3 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
EBX414 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1400 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
EBX415 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1500 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
EBX416 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1600 x D400 x H750 mm
Chưa VAT: 1,140,000 đ
Có VAT 10%: 1,254,000 đ
EBX418 Bàn hội trường dày 18 Hòa Phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
SV1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
SV1550L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
SV1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,100,000 đ
Có VAT 10%: 1,210,000 đ
SV1850L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,355,000 đ
Có VAT 10%: 1,490,500 đ
SV2050L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W2000 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,450,000 đ
Có VAT 10%: 1,595,000 đ
SV1250D  bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 965,000 đ
Có VAT 10%: 1,061,500 đ
SV1450D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,085,000 đ
Có VAT 10%: 1,193,500 đ
SV1550D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
SV1650D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
SV2050D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 1,560,000 đ
Có VAT 10%: 1,716,000 đ
SV1250L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
HP1250LBàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200x D500x H750mm
Chưa VAT: 810,000 đ
Có VAT 10%: 891,000 đ
HP1450L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
HP1550L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
HP1650L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
HP1850L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
HP2050L Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,245,000 đ
Có VAT 10%: 1,369,500 đ
HP1450D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 995,000 đ
Có VAT 10%: 1,094,500 đ
HP1550D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
HP1650D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
HP1850D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,320,000 đ
Có VAT 10%: 1,452,000 đ
HP2050D Bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,410,000 đ
Có VAT 10%: 1,551,000 đ
BHT12DV1 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,135,000 đ
Có VAT 10%: 2,348,500 đ
BHT12DV2  Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
BG05K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 835,000 đ
Có VAT 10%: 918,500 đ
BG05-514 Bàn chân sắt gấp Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905,000 đ
Có VAT 10%: 995,500 đ
BG05-518 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BHT15LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,420,000 đ
Có VAT 10%: 2,662,000 đ
BHT12DH2 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 (mm)
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
BHT12LH2 Bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,010,000 đ
Có VAT 10%: 2,211,000 đ
BHT15DH4 Bàn hội trường Hòa Phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,540,000 đ
Có VAT 10%: 2,794,000 đ
BHT12DH1 Bàn hội trường Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 1,550,000 đ
Có VAT 10%: 1,705,000 đ
BG06 Bàn chân sắt gấp có ngăn Hòa Phát
W1500 x D450 x H750mm
Chưa VAT: 885,000 đ
Có VAT 10%: 973,500 đ
BG06-512K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 710,000 đ
Có VAT 10%: 781,000 đ
BG06-514K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BG06-516K Bàn gấp không ngăn Hòa Phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 840,000 đ
Có VAT 10%: 924,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Sửa két sắt huyện Đông Anh

Bạn đang tìm đơn vị sửa két sắt huyện Đông Anh? Két sắt của bạn đang bị hư hỏng? Két sắt tự nhiên không mở được? Bạn bị mất chìa khóa mở két sắt? rất nhiều trường hợp xảy ra mới két sắt nhà bạn làm bạn đau đầu. Bạn an tâm không gì phải nghĩ ngợi, hạy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi: 0989.193.669

VIDEO