Bàn làm việc,máy tính chân sắt, gỗ nội thất 190

NT140S màu L1M11 bàn làm việc Hòa Phát
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
BCS14-MV Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BCS14-MG+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,580,000 đ
Có VAT 10%: 1,738,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190 BS12H-LG
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
Bàn làm việc chân sắt 190  BS14-LV
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,925,000 đ
Có VAT 10%: 2,117,500 đ
BS14H-LV  Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 5,590,000 đ
Có VAT 10%: 6,149,000 đ
BG06 bàn máy vi tính nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
BG07 bàn làm việc nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
BG01-V bàn làm việc gỗ vàng xanh nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 710,000 đ
Có VAT 10%: 781,000 đ
BG03-V bàn máy tính nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,130,000 đ
Có VAT 10%: 1,243,000 đ
BG03A-V bàn máy tính gỗ melamine vàng xanh nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BG04-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BG05-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,090,000 đ
Có VAT 10%: 1,199,000 đ
BG01 bàn làm việc gỗ ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
BG02 Bàn làm việc gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
BG03- bàn máy tính nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,080,000 đ
Có VAT 10%: 1,188,000 đ
BG04 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
BG05 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
BCS12-LG bàn chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,635,000 đ
Có VAT 10%: 1,798,500 đ
BCS12-MG bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
BCS12-MV bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
BCS12-LV bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,755,000 đ
Có VAT 10%: 1,930,500 đ
BS12-MG bàn chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BS12-MV bàn chân sắt mặt gỗ melamine vàng nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BS12-LG bàn chân sắt mặt gỗ laminate ghi nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
BS12-LV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ laminate vàng nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,710,000 đ
Có VAT 10%: 1,881,000 đ
BS12H-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine ,01 hộc nội thất 190
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 3,145,000 đ
Có VAT 10%: 3,459,500 đ
BS12H-MV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine ,01 hộc nội thất 190
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 3,145,000 đ
Có VAT 10%: 3,459,500 đ
BCS14-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
BCS14-LGbàn chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
BCS14-LV bàn chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 2,020,000 đ
Có VAT 10%: 2,222,000 đ
BS14-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1,377,000 đ
Có VAT 10%: 1,514,700 đ
BS14-MV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1,377,000 đ
Có VAT 10%: 1,514,700 đ
BS14-LG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1,800,000 đ
Có VAT 10%: 1,980,000 đ
BS14H-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740mm
Chưa VAT: 5,136,000 đ
Có VAT 10%: 5,649,600 đ
BS14H-LG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ laminate công ty nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
BS12H-LV bàn làm vệc chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 3,635,000 đ
Có VAT 10%: 3,998,500 đ
BLT14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BLT16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,909,000 đ
Có VAT 10%: 2,099,900 đ
BLT18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BLP14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,818,000 đ
Có VAT 10%: 1,999,800 đ
BLP16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,909,000 đ
Có VAT 10%: 2,099,900 đ
BLP18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BCT12 bàn làm việc chân trụ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
BCT14 bàn làm việc chân trụ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
BCT16 bàn làm việc chân trụ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,015,000 đ
Có VAT 10%: 1,116,500 đ
BCT18 bàn làm việc chân trụ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1,230,000 đ
Có VAT 10%: 1,353,000 đ
BCT14-HS1 bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
BCT16-HS1 bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
BCT18-HS1 bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3,272,000 đ
Có VAT 10%: 3,599,200 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO