Kệ ti vi kính Huy Quang

KKC-01-1m6 kệ tivi kính cong huy quang
160 x 40 x 60cm
Chưa VAT: 2,574,000 đ
Có VAT 10%: 2,831,400 đ
KKC-01-1m8 kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,788,000 đ
Có VAT 10%: 3,066,800 đ
KKC-01-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
KKC-01A-1m6 kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 2,720,000 đ
Có VAT 10%: 2,992,000 đ
KKC-01A-1m8 kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
KKC-01A-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 3,150,000 đ
Có VAT 10%: 3,465,000 đ
KKC-02-0.9m kệ tivi kính cong huy quang
W90 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
KKC-02-1m kệ tivi kính cong huy quang
W100 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
KKC-02B-0.9m kệ tivi kính cong huy quang
W90 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,215,000 đ
Có VAT 10%: 1,336,500 đ
KKC-02B-1m kệ tivi kính cong huy quang
W100 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
KKC-06-0.8m kệ tivi kính cong huy quang
W80 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
KKC-06-0.9m kệ tivi kính cong huy quang
W90 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
KKC-06-1m kệ tivi kính cong huy quang
W100 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
KKC-06-1m2  kệ tivi kính cong huy quang
W120 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
KKC-06-1.4m kệ tivi kính cong huy quang
W140 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 2,075,000 đ
Có VAT 10%: 2,282,500 đ
KKC-06-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
KKC-08-0.8m kệ tivi kính cong huy quang
W80 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
KKC-08-0.9m kệ tivi kính cong huy quang
W90 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
KKC-08-1m kệ tivi kính cong huy quang
W100 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
KKC-08-1.2m kệ tivi kính cong huy quang
W120 x D40 x H66cm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
KKC-08-1.4m kệ tivi kính cong huy quang
W140 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,070,000 đ
Có VAT 10%: 2,277,000 đ
KKC-08-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
KKC-07-0.8m kệ tivi kính cong huy quang
W80 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,290,000 đ
Có VAT 10%: 1,419,000 đ
KKC-07-0.9m kệ tivi kính cong huy quang
W90 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
KKC-07-1m kệ tivi kính cong huy quang
W100 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
KKC-07-1.2m kệ tivi kính cong huy quang
W120 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
KKC-11-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
KKC-11-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,075,000 đ
Có VAT 10%: 3,382,500 đ
KKC-11-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,220,000 đ
Có VAT 10%: 3,542,000 đ
KKC-15-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
KKC-15-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
KKC-15-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,290,000 đ
Có VAT 10%: 3,619,000 đ
KKC-16-1.2m kệ tivi kính cong huy quang
W120 x D40 x H67cm
Chưa VAT: 1,930,000 đ
Có VAT 10%: 2,123,000 đ
KKC-16-1.4m kệ tivi kính cong huy quang
W140 x D40 x H67cm
Chưa VAT: 2,070,000 đ
Có VAT 10%: 2,277,000 đ
KKC-16-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H67cm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
KKC-16-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H67cm
Chưa VAT: 2,575,000 đ
Có VAT 10%: 2,832,500 đ
KKC-16-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H67cm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
KKC-23-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,430,000 đ
Có VAT 10%: 2,673,000 đ
KKC-23-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,580,000 đ
Có VAT 10%: 2,838,000 đ
KKC-23-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,220,000 đ
Có VAT 10%: 3,542,000 đ
KKC-26-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
KKC-26-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,220,000 đ
Có VAT 10%: 3,542,000 đ
KKC-26-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
KKC-26-2.2m kệ tivi kính cong huy quang
W220 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
KKC-27-1.6m kệ tivi kính cong huy quang
W160 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
KKC-27-1.8m kệ tivi kính cong huy quang
W180 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
KKC-27-2m kệ tivi kính cong huy quang
W200 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
KKC-27-2.2m kệ tivi kính cong huy quang
W220 x D40 x H60cm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
KTC-01-1.2m kệ tivi kính tam cấp Huy Quang
W120 x D40 x H55cm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
KTC-01-1.4m kệ tivi kính tam cấp Huy Quang
W140 x D40 x H55cm
Chưa VAT: 1,930,000 đ
Có VAT 10%: 2,123,000 đ
KTC-01-1.6m kệ tivi kính tam cấp Huy Quang
W160 x D40 x H55cm
Chưa VAT: 2,145,000 đ
Có VAT 10%: 2,359,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO