Tủ sắt nội thất Xuân Hòa

LK-12N-03-1 Tủ sắt xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,800,000 đ
Có VAT 10%: 3,080,000 đ
CA-1A-LG tủ sắt 2 cánh trượt lùa nội thất xuân hòa
W1200 x D450 x H1950mm
Chưa VAT: 3,310,000 đ
Có VAT 10%: 3,641,000 đ
CA-1A-SG tủ sắt 2 cánh trượt lùa nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
CA-2A-S tủ sắt tài liệu nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
CA-2B-S tủ để hồ sơ sắt nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
CA-2B-L tủ sắt đựng hồ sơ nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1950mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
CA-2C-S1 tủ sắt hồ sơ nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,235,000 đ
Có VAT 10%: 2,458,500 đ
CA-2C-S4 tủ sắt để hồ sơ nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
CA-3A-S tủ sắt để tài liệu nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
CA-3A-L tủ  sắt đựng hồ sơ nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
CA-3A-LG tủ sắt để tài liệu nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,290,000 đ
Có VAT 10%: 2,519,000 đ
CA-3A-SG tủ sắt để tài liệu nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,245,000 đ
Có VAT 10%: 2,469,500 đ
CA-3B-L tủ sắt để tài liệu nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,430,000 đ
Có VAT 10%: 2,673,000 đ
CA-3B tủ sắt để tài liệu nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,320,000 đ
Có VAT 10%: 2,552,000 đ
CA-8D tủ sắt nội thất xuân hòa
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,950,000 đ
Có VAT 10%: 3,245,000 đ
LK-2N-01 tủ sắt đựng quần áo nội thất xuân hòa
W380 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ
LK-2N-01D tủ sắt đựng quần áo nội thất xuân hòa
W380 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,400,000 đ
Có VAT 10%: 1,540,000 đ
LK-4N-01 tủ sắt locker nội thất xuân hòa
W380 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,515,000 đ
Có VAT 10%: 1,666,500 đ
LK-6N-01 tủ sắt locker nội thất xuân hòa
W380 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,640,000 đ
Có VAT 10%: 1,804,000 đ
LK-12N-03 tủ sắt locker nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,380,000 đ
Có VAT 10%: 3,718,000 đ
LK-18N-03 tủ sắt locker nội thất xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,530,000 đ
Có VAT 10%: 3,883,000 đ
LK-20N-05 tủ locker nội thất xuân hòa
W1530 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 4,670,000 đ
Có VAT 10%: 5,137,000 đ
CA-4A-LG tủ sắt đựng tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa
1000x450x1830mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ
CA-5A-LG tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa
1340x450x1830
Chưa VAT: 3,125,000 đ
Có VAT 10%: 3,437,500 đ
CA-8DS tủ để tài liệu,hồ sơ nội thất xuân hòa
764x450x1830mm
Chưa VAT: 2,430,000 đ
Có VAT 10%: 2,673,000 đ
LK-3N-03XH tủ sắt đựng,treo quần áo nội thất xuân hòa
1400x500x1830mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
LK-6N-03 Tủ sắt 3 khoang, 6 ngăn, 6 khoá riêng biệt nội thất xuân hòa
915x450x1830
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
CA-6A-1K Tủ sắt 2 khoang nội thất xuân hòa
1400X500X1830 mm cao
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
CA-7A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa
945x500x1830mm cao
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
CA-8A-1K Tủ sắt 1 khoang nội thất xuân hòa
1855x500x1830mm cao
Chưa VAT: 4,910,000 đ
Có VAT 10%: 5,401,000 đ
LK-9-03 tủ cánh mở 3 khoang,9 ngăn xuân hòa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
CA-9A-1K Tủ áo sắt xuân hòa dùng cho gia đình 3 cánh
W1400 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3,570,000 đ
Có VAT 10%: 3,927,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIDEO