Bàn giám đốc Hòa Phát gỗ sơn,verneer,royal

bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H25
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,995,000 đ
Có VAT 10%: 3,294,500 đ
  bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn DT1810H9
W1800 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
DT1890H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W1890 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
DT1890H24 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,050,000 đ
Có VAT 10%: 3,355,000 đ
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H26
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
DT2010H7 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
DT2010H5 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn DT1810H8
W1800 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H31
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H34
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
DT1890H35 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36
W1800 x 900 x 750mm
Chưa VAT: 3,160,000 đ
Có VAT 10%: 3,476,000 đ
DT1890H37 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,255,000 đ
Có VAT 10%: 3,580,500 đ
DT1890H40 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,745,000 đ
Có VAT 10%: 4,119,500 đ
HRP1890L2Y1 (HR1890L2-Y1) bàn lãnh đạo royal hòa phát
WD1800 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 4,080,000 đ
Có VAT 10%: 4,488,000 đ
HRP1890L1Y2 (HR1890L1-Y2) bàn lãnh đạo royal hòa phát
W1800 x D1800 x H750mm
Chưa VAT: 4,360,000 đ
Có VAT 10%: 4,796,000 đ
HRP1890 +HRTP01BX (HR1890 )bàn lãnh đạo royal công ty cp nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
Bàn giám đốc gỗ sơn PU cao cấp DT1890H6
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,995,000 đ
Có VAT 10%: 3,294,500 đ
Bàn giám đốc gỗ sơn PU cao cấp DT1890H43
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,310,000 đ
Có VAT 10%: 3,641,000 đ
DT1890H27 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn bóng PU nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 2,985,000 đ
Có VAT 10%: 3,283,500 đ
DT3212V7 (DT3200H1) Bàn tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10,800,000 đ
Có VAT 10%: 11,880,000 đ
DT3012V8 (DT3012H2) bàn  tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10,000,000 đ
Có VAT 10%: 11,000,000 đ
DT1890V1 Bàn giám đốc gỗ verneer Hòa Phát
W1800 xD900 x H760mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
HRP1885Y1 (HR1885CN-Y1) bàn giám đốc,lãnh đạo Royal hòa phát
W1800 x D1700 x H760mm
Chưa VAT: 4,095,000 đ
Có VAT 10%: 4,504,500 đ
DT2010V1 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,500,000 đ
Có VAT 10%: 4,950,000 đ
DT2010V2 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,680,000 đ
Có VAT 10%: 5,148,000 đ
DT2010V3 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
DT1890V3 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,900,000 đ
Có VAT 10%: 4,290,000 đ
DT1890V4 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4,400,000 đ
Có VAT 10%: 4,840,000 đ
DT2010V4 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,500,000 đ
Có VAT 10%: 6,050,000 đ
DT2010V5 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5,900,000 đ
Có VAT 10%: 6,490,000 đ
DT2411V5 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6,900,000 đ
Có VAT 10%: 7,590,000 đ
DT1890V1A bàn giám đốc hoà phát gỗ verneer
1800x900x760mm
Chưa VAT: 9,350,000 đ
Có VAT 10%: 10,285,000 đ
DT2010H6  Bàn giám đốc sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,490,000 đ
Có VAT 10%: 3,839,000 đ
DT2010H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
DT2010H4 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
DT1890H1 bàn giám đốc,lãnh đạo,hoà phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,225,000 đ
Có VAT 10%: 3,547,500 đ
DT1890H5 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn Pu Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
DT1890H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,225,000 đ
Có VAT 10%: 3,547,500 đ
DT2010H12  bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
DT1890H14 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,225,000 đ
Có VAT 10%: 3,547,500 đ
DT1890H15 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
DT1890H16 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3,330,000 đ
Có VAT 10%: 3,663,000 đ
DT2010H24 bàn lãnh đạo,giám đốc hòa phát gỗ MDF phủ sơn PU
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
Bàn lãnh đạo cao cấp được thiết kế từ khung thép sơn tĩnh điện
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 10%: 2,541,000 đ
HRP1800C5 Bàn lãnh đạo cao cấp có tủ phụ đi kèm
W1800 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 3,675,000 đ
Có VAT 10%: 4,042,500 đ
DT2010H26 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,500,000 đ
Có VAT 10%: 3,850,000 đ
DT2010H35 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3,800,000 đ
Có VAT 10%: 4,180,000 đ
DT2010H37 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,000,000 đ
Có VAT 10%: 4,400,000 đ
DT2010H40 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4,470,000 đ
Có VAT 10%: 4,917,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO