Giá sách gỗ, sắt,giá thư viện,giá siêu thị Hòa Phát

SVGS1 (SVBS1) giá sách gỗ hòa phát
W800 x D290 x H890mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SVGS2 (SVBS2)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D290 x H1280mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SVGS3 (SVBS3)-giá sách gỗ hòa phát
W800 x D290 x H1280mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SVGS4 (SVBS4) giá sách gỗ hòa phát
W800 x D500 x H1385mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
GS5K3-giá siêu thị hòa phát
2895 x450xH2000mm kt mới 12865x450x2070
Chưa VAT: 5,250,000 đ
Có VAT 10%: 5,775,000 đ
GS5K4-giá sách,giá thư viện hòa phát
3865xD450 H2000mm kt mới 3830x450x2070
Chưa VAT: 6,720,000 đ
Có VAT 10%: 7,392,000 đ
GTV101-giá sách,giá thư viện hòa phát
W2000 x D400 x H1900mm
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 10%: 2,970,000 đ
GS1B-giá sách sắt hòa phát
W1006 x D406 x H2065mm
Chưa VAT: 1,236,000 đ
Có VAT 10%: 1,359,600 đ
GS1A-giá sách sắt hòa phát
W1000 x D395 x H2020
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
GS4A-giá sách sắt hòa phát
W914 x D400 x H1981mm
Chưa VAT: 2,040,000 đ
Có VAT 10%: 2,244,000 đ
GS4B (GS4)-giá sách sắt hòa phát
W914 x D250 x H1981mm
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
GS5K5-giá thư viện sắt hòa phát
4805xD450xH2000 kt mới 4765x450x2070
Chưa VAT: 8,160,000 đ
Có VAT 10%: 8,976,000 đ
GS5K2 Giá thư viện 2 khoang sắt hoà phát
1985x450xH2000 kt mới 1960x450x2070
Chưa VAT: 3,635,000 đ
Có VAT 10%: 3,998,500 đ
GS2K1 giá sách sắt hòa phát
W1030 x D457 x H2000mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
GS2K2 giá sách sắt hòa phát đựng hồ sơ,tài liệu
W2030 x D457 x H2000mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
GS3 (FS410) giá sắt đựng file hòa phát
W915 x D316 x H1816mm
Chưa VAT: 2,680,000 đ
Có VAT 10%: 2,948,000 đ
GST03 (GST3K3M)-giá siêu thị hòa phát
W900 x D475 x H1800mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
GST02 (GST3K2)-giá siêu thị hòa phát
W900 x D475 x H1500mm
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
GST01 (GST3K1M) giá siêu thị hòa phát
W1000 x D900 x H1500mm
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
GST04 (GST3-K4M) giá siêu thị hòa phát
W1000 x D900 x H1800mm
Chưa VAT: 2,230,000 đ
Có VAT 10%: 2,453,000 đ
GS5K1 giá sách,giá thư viện sắt nội thất hòa phát
1045 x450 x2000 mm kt mới 1025x450x2070
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
TGS103 (TGS01-3) giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát
W645 x D280 x H910mm
Chưa VAT: 635,000 đ
Có VAT 10%: 698,500 đ
TGS104 (TGS01-4) giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1230mm
Chưa VAT: 795,000 đ
Có VAT 10%: 874,500 đ
TGS105 (TGS01-5) giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1550mm
Chưa VAT: 990,000 đ
Có VAT 10%: 1,089,000 đ
GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát
915x316x1830mm
Chưa VAT: 1,660,000 đ
Có VAT 10%: 1,826,000 đ
GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W1025 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 1,890,000 đ
Có VAT 10%: 2,079,000 đ
GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W1960 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W2895 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 4,330,000 đ
Có VAT 10%: 4,763,000 đ
GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W3830 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 5,300,000 đ
Có VAT 10%: 5,830,000 đ
GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W4765 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 6,270,000 đ
Có VAT 10%: 6,897,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO