Tủ gỗ Hòa Phát

LUXT2020V3 Tủ tài liệu Hòa Phát
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,060,000 đ
Có VAT 10%: 5,566,000 đ
LUXT2420V3 Tủ lãnh đạo Hòa Phát
W2400 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,660,000 đ
Có VAT 10%: 6,226,000 đ
LUXT3020V2 Tủ lãnh đạo Hòa Phát
W3000 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 7,480,000 đ
Có VAT 10%: 8,228,000 đ
LUXT2820V1 Tủ lãnh đạo cao cấp Hòa phát
W2805 x D400 x H1990
Chưa VAT: 5,770,000 đ
Có VAT 10%: 6,347,000 đ
AT1960-3B Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
LUX1960-2B2 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,790,000 đ
Có VAT 10%: 1,969,000 đ
LUXT3020V2 Tủ gỗ Hòa Phát
W3000 x D4000 x H1990mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
LUX1960-2B1 Tủ tài liệu gỗ melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,850,000 đ
Có VAT 10%: 2,035,000 đ
LUX1960-3B1 Tủ gỗ Melamine cao cấp Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
LUX1960-2B3 Tủ gỗ Hòa Phát gỗ  melamine cao cấp
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
DC1350V9  Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ Veneer
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
DC1350VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp melamine
W1350 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,000,000 đ
Có VAT 10%: 6,600,000 đ
DC1240V9 Tủ gỗ veneer Hòa Phát
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,120,000 đ
Có VAT 10%: 6,732,000 đ
DC1240VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp gỗ Melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,700,000 đ
Có VAT 10%: 5,170,000 đ
DC940VM9 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ veneer kết hợp melamine
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
DC940V9 Tủ tài liêu Hòa Phát gỗ veneer
W900 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,820,000 đ
Có VAT 10%: 5,302,000 đ
AT1960-3BK Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,630,000 đ
Có VAT 10%: 2,893,000 đ
SV1960-3BK Tủ gỗ vàng xanh Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
LUX1960-3B2  Tủ tài liệu gỗ Melamine cao cấp Hòa Phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,100,000 đ
Có VAT 10%: 3,410,000 đ
NT1960-3BK Tủ tài liệu Hòa Phát  Newtren
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
AT1260 Tủ tài liệu Hòa Phát
W800 x D400 x H1260mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
AT1960D Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W800 xD400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
AT1960KG Tủ tài liệu Hòa Phát ATHENA
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,680,000 đ
Có VAT 10%: 1,848,000 đ
MP1830KG/4D Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MP1830KG Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
MP1830KD/4L Tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MP1830D/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W800 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
MP1830-3G/4D Tủ hồ sơ gỗ hòa phát
W1200 x D450 x H1850mm
Chưa VAT: 3,090,000 đ
Có VAT 10%: 3,399,000 đ
DC2200H2  tủ sơn PU cao cấp hòa phát
W2200 x D530 x H2005
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
DC1350H5-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 4,910,000 đ
Có VAT 10%: 5,401,000 đ
DC1350H1-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3,930,000 đ
Có VAT 10%: 4,323,000 đ
DC1350H10-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1350 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 5,060,000 đ
Có VAT 10%: 5,566,000 đ
DC1800H6-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1800x D420 x H2000
Chưa VAT: 5,440,000 đ
Có VAT 10%: 5,984,000 đ
DC1800H6-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
DC1850H9-tủ lãnh đạo mdf sơn pu hòa phát
W1850 x D460 x H1875mm
Chưa VAT: 6,660,000 đ
Có VAT 10%: 7,326,000 đ
Tủ để mũ bảo hiểm 6 khoang
W300 x D380 x H1850mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV986-3K-tủ để mũ bảo hiểm hòa phát
W915 x D457 x H1830mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1960 tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
SV1440-8D tủ gỗ hòa phát 8 ngăn kéo 2 khóa giàn
W400 x D450 x H1440mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV403 tủ tài liệu gỗ hòa phát mầu vàng xanh
W400 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV801-tủ hồ sơ hòa phát gỗ
W800 x D450 x H690mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
SV802-tủ gỗ ngăn kéo hòa phát
W800 x D400 x H690mm
Chưa VAT: 1,060,000 đ
Có VAT 10%: 1,166,000 đ
SV803 tủ gỗ hòa phát khong cánh mầu vàng xanh
W800 x D450 x H1335mm
Chưa VAT: 940,000 đ
Có VAT 10%: 1,034,000 đ
SV1960KG-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,630,000 đ
Có VAT 10%: 1,793,000 đ
SV1960KG4D-tủ gỗ tài liệu hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1480G-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x 450 x H1480mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SV1960-3B-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
SV1960-3G4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W1200 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 10%: 2,618,000 đ
SV1960D-4D-tủ tài liệu gỗ hòa phát
W800 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
SV1960G tủ tài liệu gỗ hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
SV1960KD4L tủ tài liệu gỗ hòa phát
W804 x D400 x H1960mm
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
HP1960K2 Tủ gỗ công nghiệp Hòa Phát
W1020 x D415 x H1960mm
Chưa VAT: 1,620,000 đ
Có VAT 10%: 1,782,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO