Tủ sắt Hòa phát

TU19B3C3 Tủ để quần áo Hòa Phát
W1700 x D550 x H1950mm
Chưa VAT: 5,410,000 đ
Có VAT 10%: 5,951,000 đ
TU19B2C2 Tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1250 x D550 x H1950mm
Chưa VAT: 4,150,000 đ
Có VAT 10%: 4,565,000 đ
MCF3K3 Tủ hồ sơ Hòa Phát
W3000 x D1150 x H1920mm
Chưa VAT: 28,350,000 đ
Có VAT 10%: 31,185,000 đ
MCF3K2 Tủ hồ sơ Hòa Phát
W3000 x D1150 x H1920mm
Chưa VAT: 27,830,000 đ
Có VAT 10%: 30,613,000 đ
TU15B3C4NK3 tủ sắt để quần áo Hòa Phát
W1350 x 500 x 1950mm
Chưa VAT: 3,990,000 đ
Có VAT 10%: 4,389,000 đ
TU09K3GCK Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,470,000 đ
Có VAT 10%: 2,717,000 đ
TU16 Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
TU09K6 Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 10%: 2,541,000 đ
TU09K2 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
TU09K4 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
TU09K3LCK Tủ sắt Hòa phát để tài liệu,hồ sơ
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ
TU09K3CK Tủ sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
TU08 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu dùng cho gia đình và văn phòng
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
TU07 (CAT07S) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
TU09 (CAT09C) Tủ sắt Hòa phát
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU118G+TU118-21D bộ tủ ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,815,000 đ
Có VAT 10%: 5,296,500 đ
TU118G+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,025,000 đ
Có VAT 10%: 4,427,500 đ
TU118G+TU118-4D Bộ tủ ghép sắt hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,825,000 đ
Có VAT 10%: 4,207,500 đ
TU88S Tủ 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU88G Tủ sắt Hòa phát 2 cánh lùa kính
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,375,000 đ
Có VAT 10%: 1,512,500 đ
TU88G+TU88S Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2,705,000 đ
Có VAT 10%: 2,975,500 đ
TU88G+TU88-7D Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,525,000 đ
Có VAT 10%: 3,877,500 đ
TU88-7D Tủ sắt Hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
TU118-21D tủ sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 3,240,000 đ
Có VAT 10%: 3,564,000 đ
TU118-12D Tủ sắt Hòa Phát 12 ngăn kéo
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
TU986 Tủ sắt Locker Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,510,000 đ
Có VAT 10%: 1,661,000 đ
TU986-3K Tủ sắt locker Hòa phát để đồ trong siêu thị
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
TU984 Tủ sắt Hòa phát 4 ngăn khoá để tài liệu,hồ sơ
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,370,000 đ
Có VAT 10%: 1,507,000 đ
TU984-2L Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W762 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU983 Tủ sắt Hòa phát 3 ngăn khoá để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU983-3K Tủ sắt Hòa phát 9 ngăn khoá
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 10%: 2,904,000 đ
TU983-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,160,000 đ
Có VAT 10%: 2,376,000 đ
TU982 Tủ sắt Hòa phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
TU982-3K Tủ sắt Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,760,000 đ
Có VAT 10%: 3,036,000 đ
TU982-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU981-3K Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,710,000 đ
Có VAT 10%: 2,981,000 đ
TU981-2K Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,860,000 đ
Có VAT 10%: 2,046,000 đ
TU7F tủ sắt hòa phát 7 ngăn kéo
W380 x D457 x H680mm
Chưa VAT: 1,495,000 đ
Có VAT 10%: 1,644,500 đ
TU4F tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H1320mm
Chưa VAT: 2,480,000 đ
Có VAT 10%: 2,728,000 đ
TU3F tủ sắt hòa phát 3 ngăn kéo
W465 x D620 x H1016mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
TU2F tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H712mm
Chưa VAT: 1,795,000 đ
Có VAT 10%: 1,974,500 đ
TU10F tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x H920mm
Chưa VAT: 1,885,000 đ
Có VAT 10%: 2,073,500 đ
TU15F tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
MCF2 tủ hồ sơ di động hòa phát
W2000 x D1200 x H2115mm
Chưa VAT: 16,130,000 đ
Có VAT 10%: 17,743,000 đ
MCF1 tủ hồ sơ di động hòa phát
W3000 x D2140 x H2115mm
Chưa VAT: 55,900,000 đ
Có VAT 10%: 61,490,000 đ
TU09K5CK Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,130,000 đ
Có VAT 10%: 3,443,000 đ
TU984-3K Tủ sắt Hòa phát
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,930,000 đ
Có VAT 10%: 3,223,000 đ
TU88-4D tủ sắt văn phòng hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU118G tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915
Chưa VAT: 1,575,000 đ
Có VAT 10%: 1,732,500 đ
TU118S tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,525,000 đ
Có VAT 10%: 1,677,500 đ
TU118G+TU118-12D bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,455,000 đ
Có VAT 10%: 4,900,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO