Tủ sắt Hòa phát

TU06BD Tủ hồ sơ thấp cánh mở sử dụng chất liệu thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
TU06AD Tủ hồ sơ thấp không cánh thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1,000,000 đ
Có VAT 10%: 1,100,000 đ
TU3FD Tủ File 3 ngăn kéo thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1,700,000 đ
Có VAT 10%: 1,870,000 đ
TU09K7D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W1367 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3,420,000 đ
Có VAT 10%: 3,762,000 đ
TU09K6D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,410,000 đ
Có VAT 10%: 2,651,000 đ
TU09K5D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng hòa phát
W1350 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3,210,000 đ
Có VAT 10%: 3,531,000 đ
TU09K4D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
TU09K3D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,240,000 đ
Có VAT 10%: 2,464,000 đ
TU09K2D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,450,000 đ
Có VAT 10%: 2,695,000 đ
TU09D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W915 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU18B3C4 Tủ gia đình thân sắt, cánh gỗ để quần áo nội thất hòa phát
R1800 x S520 x C 1950 mm
Chưa VAT: 6,210,000 đ
Có VAT 10%: 6,831,000 đ
TU18B2C3 Tủ gia đình thân sắt, cánh gỗ để quần áo nội thất hòa phát
R1350 x S520 x C1950 mm
Chưa VAT: 4,330,000 đ
Có VAT 10%: 4,763,000 đ
TMG983-6K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1807 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 3,925,000 đ
Có VAT 10%: 4,317,500 đ
TMG983-5K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1510 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 3,320,000 đ
Có VAT 10%: 3,652,000 đ
TMG983-4K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1213 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 2,720,000 đ
Có VAT 10%: 2,992,000 đ
TMG983-3K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W916 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
TU09K7CK Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện gồm 5 khoang
W1350 x D450 x H1830 ( mm )
Chưa VAT: 3,190,000 đ
Có VAT 10%: 3,509,000 đ
TU09K7GCK Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện gồm 5 khoang
W1350 x D450 x H1830 ( mm )
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
TU985-4K Tủ locker 20 cánh sắt Nội Thất Hòa Phát
W1213 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,840,000 đ
Có VAT 10%: 4,224,000 đ
TU17B2C3 Tủ sắt gia đình sơn tĩnh điện. Tủ gồm hai khoang lớn và 1 ngăn kéo
W1350 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3,410,000 đ
Có VAT 10%: 3,751,000 đ
TU17B1C2 Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình
W1000 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
TU06F Tủ sắt sơn tĩnh điện có thể gấp gọn khi không sử dụng
W915 x D450 x H950mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
TU15B3C4 Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình
W1800 x D500 x H1950mm
Chưa VAT: 4,650,000 đ
Có VAT 10%: 5,115,000 đ
TU09F tủ sắt gấp gọn nội thất Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
TU118S+TU118-21D bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,570,000 đ
Có VAT 10%: 5,027,000 đ
TU118S+TU118-12D bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,250,000 đ
Có VAT 10%: 4,675,000 đ
TU118S+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 10%: 4,191,000 đ
TU118S+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép tủ chồng nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,890,000 đ
Có VAT 10%: 4,279,000 đ
TU118S+TU118-4D Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,690,000 đ
Có VAT 10%: 4,059,000 đ
TU88S+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
TU88S+TU88-7D Bộ tủ sắt ghép chồng nội thất hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,440,000 đ
Có VAT 10%: 3,784,000 đ
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
TU88G+TU88G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
TU88S+TU88S Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
TU118G+TU118G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phátG
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
TU118G+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,810,000 đ
Có VAT 10%: 4,191,000 đ
TU88G+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,440,000 đ
Có VAT 10%: 3,784,000 đ
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,340,000 đ
Có VAT 10%: 3,674,000 đ
TU88-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,1 cánh mở nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
TU118-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,2 cánh mở nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
TU4FN Tủ File ngang, công dụng lưu trữ tập File và tấm treo File.
W915 x D450 x H1348 mm
Chưa VAT: 3,030,000 đ
Có VAT 10%: 3,333,000 đ
TU09K2N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,025,000 đ
Có VAT 10%: 2,227,500 đ
TU09K4N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu 4 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,045,000 đ
Có VAT 10%: 2,249,500 đ
TU09K6N Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu hồ sơ 6 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
TU15B2C3 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1350xD500xH1950mm
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
TU15B1C2 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1000 x D500x H1950mm
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
TU08H Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh kính lùa khung thép có 4 đợt di động
W1200 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3,530,000 đ
Có VAT 10%: 3,883,000 đ
Tủ TU09K2-SA( CAT09K2SA) tủ để quần áo nội thất Hòa Phát , sâu 500
W1000 x D500 x H1830
Chưa VAT: 2,280,000 đ
Có VAT 10%: 2,508,000 đ
TU981 (CAT981LT) tủ sắt hoà phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
TU09K6C (CAT09K6C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 4,830,000 đ
Có VAT 10%: 5,313,000 đ
TU09K4C (CAT09K4C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 4,360,000 đ
Có VAT 10%: 4,796,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO