Tủ sắt Hòa phát

TU09K3G (CAT09K3G)Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 10%: 2,541,000 đ
TU16 (CAT16B) Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2,380,000 đ
Có VAT 10%: 2,618,000 đ
TU09K6 (CAT09K6)Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,180,000 đ
Có VAT 10%: 2,398,000 đ
TU09K2(CAT09K2) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,135,000 đ
Có VAT 10%: 2,348,500 đ
TU09K4 (CAT09K4) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,140,000 đ
Có VAT 10%: 2,354,000 đ
TU09K3L (CAT09K3L) Tủ sắt Hòa phát để tài liệu,hồ sơ
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
TU09K3 (CAT09K3) Tủ sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,060,000 đ
Có VAT 10%: 2,266,000 đ
TU08 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu dùng cho gia đình và văn phòng
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
TU07 (CAT07S) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
TU09 (CAT09C) Tủ sắt Hòa phát
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,080,000 đ
Có VAT 10%: 2,288,000 đ
TU118G+TU118-21D (CAT118G+CAT118-21D) bộ tủ ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,570,000 đ
Có VAT 10%: 5,027,000 đ
TU118G+TU118-7D (CAT118G+CAT118-7D) Bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,890,000 đ
Có VAT 10%: 4,279,000 đ
TU118G+TU118-4D(CAT118G+CAT118-4D) Bộ tủ ghép sắt hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,690,000 đ
Có VAT 10%: 4,059,000 đ
TU88S (CAT88S) Tủ 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU88G (CAT88G) Tủ sắt Hòa phát 2 cánh lùa kính
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
TU88G+TU88S (CAT88G+CAT88ST) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2,650,000 đ
Có VAT 10%: 2,915,000 đ
TU88G+TU88-7D (CAT88G+CAT88-7D) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,440,000 đ
Có VAT 10%: 3,784,000 đ
TU88-7D (CAT88-7D) Tủ sắt Hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
TU118-21D (CAT118-21D) tủ sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
TU118-12D (CAT118-12D) tủ fie sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2,660,000 đ
Có VAT 10%: 2,926,000 đ
TU986 (CAT986L) Tủ sắt Locker Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,480,000 đ
Có VAT 10%: 1,628,000 đ
TU986-3K (CAT986-3K) Tủ sắt locker Hòa phát để đồ trong siêu thị
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3,170,000 đ
Có VAT 10%: 3,487,000 đ
TU984 (CAT984L) Tủ sắt Hòa phát 4 ngăn khoá để tài liệu,hồ sơ
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,365,000 đ
Có VAT 10%: 1,501,500 đ
TU984-2L (CAT984-2L) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W762 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
TU983 (CAT983L) Tủ sắt Hòa phát 3 ngăn khoá để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,270,000 đ
Có VAT 10%: 1,397,000 đ
TU983-3K (CAT983-3K) Tủ sắt Hòa phát 9 ngăn khoá
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,520,000 đ
Có VAT 10%: 2,772,000 đ
TU983-2K (CAT983-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,110,000 đ
Có VAT 10%: 2,321,000 đ
TU982 (CAT982L) Tủ sắt Hòa phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,260,000 đ
Có VAT 10%: 1,386,000 đ
TU982-3K (CAT982-3K )Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,680,000 đ
Có VAT 10%: 2,948,000 đ
TU982-2K (CAT982-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,040,000 đ
Có VAT 10%: 2,244,000 đ
TU981-3K (CAT981-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,580,000 đ
Có VAT 10%: 2,838,000 đ
TU981-2K (CAT981-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
TU7F (CAT7F) tủ sắt  hòa phát 7 ngăn kéo
W380 x D457 x H680mm
Chưa VAT: 1,420,000 đ
Có VAT 10%: 1,562,000 đ
TU4F (CAT4F) tủ sắt  hòa phát
W465 x D620 x H1320mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
TU3F (CAT3FT)  tủ sắt  hòa phát 3 ngăn kéo
W465 x D620 x H1016mm
Chưa VAT: 2,010,000 đ
Có VAT 10%: 2,211,000 đ
TU2F (CAT2FT) tủ sắt  hòa phát
W465 x D620 x H712mm
Chưa VAT: 1,760,000 đ
Có VAT 10%: 1,936,000 đ
TU10F (CAT10F) tủ sắt  hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x H920mm
Chưa VAT: 1,770,000 đ
Có VAT 10%: 1,947,000 đ
TU15F (CAT15F) tủ sắt  hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
MCF2 tủ hồ sơ di động hòa phát
W2500 x D1160 x H2045mm
Chưa VAT: 16,360,000 đ
Có VAT 10%: 17,996,000 đ
MCF1 tủ hồ sơ di động hòa phát
W3100 x D2060 x H2045mm
Chưa VAT: 52,460,000 đ
Có VAT 10%: 57,706,000 đ
TU09K5 (CAT09K5) Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2,940,000 đ
Có VAT 10%: 3,234,000 đ
TU984-3K (CAT984-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,730,000 đ
Có VAT 10%: 3,003,000 đ
TU88-4D (CAT88-4D) tủ sắt văn phòng hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,015,000 đ
Có VAT 10%: 2,216,500 đ
TU118G (CAT118G) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
TU118S (CAT118S) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
TU118G+TU118-12D (CAT118G+118-12D) bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4,250,000 đ
Có VAT 10%: 4,675,000 đ
TU118-4D (CAT118-4D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TU118-7D (CAT118-7D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2,300,000 đ
Có VAT 10%: 2,530,000 đ
TU118G+TU118S (CAT118G+CAT118S)   Bộ tủ ghép sắt nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3,180,000 đ
Có VAT 10%: 3,498,000 đ
TU09K3B (CAT09K3B) tủ trên 2 cánh kính,dưới 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 10%: 2,684,000 đ
TU09K2B (CAT09K2B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 3,490,000 đ
Có VAT 10%: 3,839,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO