Ghế gấp,ghế tựa,ghế đôn nội thất hòa phát

G0698S (HP0698S) ghế gấp hội trường hòa phát chân sơn
395 x 455 x 1040mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G0398S (HP0398S) ghế gấp hội trường hòa phát chân sơn
395 x 470 x 1030mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G12M Ghế tựa hòa phát

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
G07M Ghế tựa hòa phát chân mạ,đệm nhựa
W500xD565xH780
Chưa VAT: 375,000 đ
Có VAT 10%: 412,500 đ
G0698M ((HP0698M) Ghế gấp ghế ăn hòa phát chân mạ
395 x 455 x 1040
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
G0498M (HP0498M) Ghế gấp ghế ăn hòa phát chân mạ
395x455x1040mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
G0398M (HP0398M) ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ
395 x470 x 1030mm
Chưa VAT: 345,000 đ
Có VAT 10%: 379,500 đ
GD03M Ghế đôn nội thất hòa phát chân sắt mạ,đệm nhựa
440x440x480mm
Chưa VAT: 220,000 đ
Có VAT 10%: 242,000 đ
GD02M  Ghế đôn nội thất hòa phát đệm nhựa chân mạ
W300 x D300 x H450mm
Chưa VAT: 136,000 đ
Có VAT 10%: 149,600 đ
GD01I-PVC ghế đôn chân inox đệm giả da nội thất hòa phát
W300 x D300 x H450mm
Chưa VAT: 145,000 đ
Có VAT 10%: 159,500 đ
G27M ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da PVC
W430 X D485 X 960
Chưa VAT: 315,000 đ
Có VAT 10%: 346,500 đ
G20M Ghế ăn ghế tựa nội thất hòa phát chân mạ
470x490x910mm
Chưa VAT: 390,000 đ
Có VAT 10%: 429,000 đ
G19A ghế gấp nội thất hòa phát

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
G14M ghế gấp nội thất hòa phát đệm nhựa,chân sắt mạ
W430 x D515 x H790 mm
Chưa VAT: 290,000 đ
Có VAT 10%: 319,000 đ
G04BS ghế gấp liền bàn nội thất hòa phát
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
G04M (G04AM)D025 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh lá cây
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G03M (G03AM) D019  ghế gấp nội thất hòa phát đệm da bò chân mạ
W430 x D505 x H790mm
Chưa VAT: 370,000 đ
Có VAT 10%: 407,000 đ
G02M (G02AM)D025 ghế gấp nội thất hòa phát chân mạ đệm giả da xanh lá cây
W430 x D480 x H990mm
Chưa VAT: 320,000 đ
Có VAT 10%: 352,000 đ
G01S-D002 ghế gấp nội thất hòa phát đệm kẻ caro
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G18M (G18CM) D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm giả da xanh da trời
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 300,000 đ
Có VAT 10%: 330,000 đ
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu vàng
430x500x820mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
GD01-IT ghế đôn inox nội thất hòa phát mặt trơn
300 x 300 x H465
Chưa VAT: 155,000 đ
Có VAT 10%: 170,500 đ
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát màu cam
W430 X D500 X H820
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
GD04S ghế đôn nội thất hòa phát chân sơn,đệm giả da
430 x 430 x H450mm
Chưa VAT: 120,000 đ
Có VAT 10%: 132,000 đ
G01M-D019 ghế ăn chân gấp nội thất hoà phát mầu da bò
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270,000 đ
Có VAT 10%: 297,000 đ
G04S (G04AS) D025 ghế gấp nội thất hòa phát chân sơn đệm,tựa xanh lá cây
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 245,000 đ
Có VAT 10%: 269,500 đ
G01M ghế đôn chân mạ, đệm giả da hòa phát
đường kính 300mm , cao 450mm
Chưa VAT: 140,000 đ
Có VAT 10%: 154,000 đ
G14S ghế gấp chân sắt sơn,đệm nhựa hòa phát
W430 x D515 x H790 mm
Chưa VAT: 240,000 đ
Có VAT 10%: 264,000 đ
G04BM ghế gấp liền bàn,chân mạ nội thất hòa phát
W545 x D780 x H890mm
Chưa VAT: 470,000 đ
Có VAT 10%: 517,000 đ
G18-I  (G18C-I) D006 ghế gấp chân i nox mặt đệm giả da hòa phát mầu xanh da trời
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G18M (G18CM) ghế gấp chân sắt mạ,đệm nhựa composite hòa phát
W430 x D500 x H990mm
Chưa VAT: 360,000 đ
Có VAT 10%: 396,000 đ
G04 I (G04AI)D002 ghế gấp chân inox đệm giả da mầu kẻ caro đen trắng hòa phát
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 330,000 đ
Có VAT 10%: 363,000 đ
G30 ghế gấp chân sơn tĩnh điện,đệm nhựa nội thất Hòa Phát xanh lá mạ
R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190,000 đ
Có VAT 10%: 209,000 đ
G30 xanh da trời ghế gấp chân sơn tĩnh điện,đệm nhựa Hòa Phát
KT: R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190,000 đ
Có VAT 10%: 209,000 đ
G30 đỏ ghế gấp nội thất hòa phát đệm nhựa
KT: R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 190,000 đ
Có VAT 10%: 209,000 đ
G1499 (HP1499) ghế gấp 7 nan xòe nội thất hòa phát đệm nỉ
390x475x1025mm
Chưa VAT: 265,000 đ
Có VAT 10%: 291,500 đ
G1699 (HP1699) ghế gấp hòa phát chân sơn đệm nỉ
390x490x1020mm
Chưa VAT: 235,000 đ
Có VAT 10%: 258,500 đ
G30M ghế gấp nội thất hòa phát,đệm nhựa,chân mạ
R460 - S450 - C 450/820
Chưa VAT: 230,000 đ
Có VAT 10%: 253,000 đ
G05-I PVC ghế gấp hòa phát đệm giả da,khung inox
W430 x D510 x H995mm
Chưa VAT: 330,000 đ
Có VAT 10%: 363,000 đ
G05-I  ghế gấp hòa phát đệm nỉ,khung inox
W400 x D510 x H990mm
Chưa VAT: 340,000 đ
Có VAT 10%: 374,000 đ
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu xanh lá mạ
430x500x820mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
C135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu xanh da trời
430x500x820mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G135 (C135B) ghế gấp cafe nội thất hòa phát mầu đỏ
430x500x820mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G01S-D001 ghế gấp nội thất hòa phát đệm mầu đỏ mưa
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G01S-D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G01S-D019 ghế ăn chân gấp sơn nội thất hoà phát mầu da bò
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 185,000 đ
Có VAT 10%: 203,500 đ
G01M-D006 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270,000 đ
Có VAT 10%: 297,000 đ
G01M-D002 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu kẻ caro đen,trắng
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270,000 đ
Có VAT 10%: 297,000 đ
G01M-D001 ghế ăn chân gấp mạ nội thất hoà phát đệm,tựa mầu đỏ mưa
W445 x D505 x H850mm
Chưa VAT: 270,000 đ
Có VAT 10%: 297,000 đ
G04M (G04AM) D019 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu da bò
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ
G04M (G04AM)D006 ghế gấp nội thất hòa phát đệm,tựa mầu xanh da trời
W460 x D515 x H890mmm
Chưa VAT: 310,000 đ
Có VAT 10%: 341,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO