Bàn ăn chân sắt,gỗ Hòa Phát

B65+G65 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,210,000 đ
Có VAT 10%: 6,831,000 đ
HGB70A + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 X D800 X H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
HGB70B + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
HGB71AK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
HGB71AN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,800,000 đ
Có VAT 10%: 8,580,000 đ
HGB71BK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,450,000 đ
Có VAT 10%: 8,195,000 đ
HGB71BN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,300,000 đ
Có VAT 10%: 8,030,000 đ
HGB72 + HGG72 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 4,230,000 đ
Có VAT %: 4,230,000 đ
HGB74A+HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,830,000 đ
Có VAT 10%: 8,613,000 đ
HGB74B+ HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,250,000 đ
Có VAT 10%: 7,975,000 đ
HGB75A+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,150,000 đ
Có VAT 10%: 7,865,000 đ
HGB75B+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,920,000 đ
Có VAT 10%: 7,612,000 đ
HGB76A+HGG76 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,860,000 đ
Có VAT 10%: 8,646,000 đ
HGB76B+HGG76 Bộ bàn ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,260,000 đ
Có VAT 10%: 7,986,000 đ
HGB79A+HGG79 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 8,070,000 đ
Có VAT 10%: 8,877,000 đ
BA148 Bộ bàn ăn  Hòa Phát
W1600 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 20,390,000 đ
Có VAT 10%: 22,429,000 đ
BA502 Bộ bàn ăn  Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 6,850,000 đ
Có VAT 10%: 7,535,000 đ
BA503A Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên phủ sơn Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,760,000 đ
Có VAT 10%: 9,636,000 đ
BA503B Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên phủ sơn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,400,000 đ
Có VAT 10%: 7,040,000 đ
HGB60B + HGG60 Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,720,000 đ
Có VAT 10%: 7,392,000 đ
B61+G61 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 8,660,000 đ
Có VAT 10%: 9,526,000 đ
B57+G55 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,420,000 đ
Có VAT 10%: 7,062,000 đ
HGB61B + HGG61 Bộ bàn ăn 1 bàn 6 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,430,000 đ
Có VAT 10%: 9,273,000 đ
B60+G60M Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,190,000 đ
Có VAT 10%: 5,709,000 đ
TB03V + TGA01V Bộ bàn ghế  ăn gỗ tự nhiên acacia  kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
TB21V+TGA21V Bộ bàn ghế ăn gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
B20 +G20  Bàn ghế ăn hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,236,000 đ
Có VAT 10%: 2,459,600 đ
Bàn MCN712 + Chân  KBE01 S (BCN712)
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
Bàn ME814 +Chân KBE01M (BBE814M) bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
W1400 x D800 x H750mm( giá bàn chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 955,000 đ
Có VAT 10%: 1,050,500 đ
B48+G48  bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 4,250,000 đ
Có VAT 10%: 4,675,000 đ
B32 Bàn ăn kính chân thép mạ Hòa Phát
ф900 x H750mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BA01-16 Bàn ăn chân inox mặt trên bọc inox hòa phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
  bàn ăn kính ghế ăn hòa phát B54+G54
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
B53+G53 Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 3,660,000 đ
Có VAT 10%: 4,026,000 đ
B51+G51 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,240,000 đ
Có VAT 10%: 5,764,000 đ
B48+G48P  bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1350x D800x H750mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
B47+G47 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
B64+G64 Bộ bàn ghế ăn  hòa phát
W1600 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 7,700,000 đ
Có VAT 10%: 8,470,000 đ
B66+G66 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
Giá bàn + 4 ghế bàn PHI 1000x750
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
BA03 Bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát
W1680 xD1690 x H750mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
BA02 Bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát
W1680 xD1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,865,000 đ
Có VAT 10%: 2,051,500 đ
BA01-16 Bàn ăn chân inox mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1600x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
BT100 Bàn tròn inox toàn bộ Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
BT120 Bàn tròn inox toàn bộ Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
BCN712 Bàn chữ nhật inox toàn bộ Hòa Phát
W1170 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
BG01 bàn chữ nhật,chân mặt khung inox toàn bộ Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 10%: 1,617,000 đ
BA01-16 Bàn ăn chân thép sơn mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1600x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,610,000 đ
Có VAT 10%: 1,771,000 đ
BA01-15 Bàn ăn chân thép sơn ghi mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1500x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
BA01-15 Bàn ăn chân inox mặt trên bọc inox Hòa Phát
W1500x D750x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ

VIDEO