Bàn ăn chân sắt,gỗ Hòa Phát

B65+G65 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,210,000 đ
Có VAT 10%: 6,831,000 đ
HGB70A + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 X D800 X H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
HGB70B + HGG70 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,300,000 đ
Có VAT 10%: 6,930,000 đ
HGB71AK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,900,000 đ
Có VAT 10%: 8,690,000 đ
HGB71AN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300-1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,800,000 đ
Có VAT 10%: 8,580,000 đ
HGB71BK10 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,450,000 đ
Có VAT 10%: 8,195,000 đ
HGB71BN4 + HGG71 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1000-1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,300,000 đ
Có VAT 10%: 8,030,000 đ
HGB72 + HGG72 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1200 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 4,230,000 đ
Có VAT %: 4,230,000 đ
HGB74A+HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,830,000 đ
Có VAT 10%: 8,613,000 đ
HGB74B+ HGG74 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 7,250,000 đ
Có VAT 10%: 7,975,000 đ
HGB75A+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,150,000 đ
Có VAT 10%: 7,865,000 đ
HGB75B+HGG75 Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,920,000 đ
Có VAT 10%: 7,612,000 đ
HGB76A+HGG76 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,860,000 đ
Có VAT 10%: 8,646,000 đ
HGB76B+HGG76 Bộ bàn ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,260,000 đ
Có VAT 10%: 7,986,000 đ
HGB79A+HGG79 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 7,000,000 đ
Có VAT 10%: 7,700,000 đ
BA124+GA124 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400-1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 8,070,000 đ
Có VAT 10%: 8,877,000 đ
HGB60B + HGG60 Bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 6,720,000 đ
Có VAT 10%: 7,392,000 đ
B61+G61 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1600 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 8,660,000 đ
Có VAT 10%: 9,526,000 đ
B57+G55 Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 6,420,000 đ
Có VAT 10%: 7,062,000 đ
HGB61B + HGG61 Bộ bàn ăn 1 bàn 6 ghế Hòa Phát
W1300 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,430,000 đ
Có VAT 10%: 9,273,000 đ
B60+G60M Bộ bàn ghế ăn cao cấp Hòa Phát
W1300 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,190,000 đ
Có VAT 10%: 5,709,000 đ
TB03V + TGA01V Bộ bàn ghế  ăn gỗ tự nhiên acacia  kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3,700,000 đ
Có VAT 10%: 4,070,000 đ
TB21V+TGA21V Bộ bàn ghế ăn gỗ tự nhiên acacia kết hợp veneer Hòa Phát
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
B20 +G20  Bàn ghế ăn hòa phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,236,000 đ
Có VAT 10%: 2,459,600 đ
Bàn MCN712 + Chân  KBE01 S (BCN712)
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 735,000 đ
Có VAT 10%: 808,500 đ
Bàn ME814 +Chân KBE01M (BBE814M) bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
W1400 x D800 x H750mm( giá bàn chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 955,000 đ
Có VAT 10%: 1,050,500 đ
B48+G48  bàn ghế ăn chân gấp hòa phát
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 4,250,000 đ
Có VAT 10%: 4,675,000 đ
B32 Bàn ăn kính chân thép mạ Hòa Phát
ф900 x H750mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 1,300,000 đ
Có VAT 10%: 1,430,000 đ
BA01-16 Bàn ăn chân inox mặt trên bọc inox hòa phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 2,350,000 đ
Có VAT 10%: 2,585,000 đ
  bàn ăn kính ghế ăn hòa phát B54+G54
Giá bàn + 6 ghế
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
B53+G53 Bộ bàn ghế ăn kính Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 3,660,000 đ
Có VAT 10%: 4,026,000 đ
B51+G51 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,240,000 đ
Có VAT 10%: 5,764,000 đ
B48+G48P  bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1350x D800x H750mm
Chưa VAT: 4,220,000 đ
Có VAT 10%: 4,642,000 đ
B47+G47 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
B64+G64 Bộ bàn ghế ăn  hòa phát
W1600 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 7,700,000 đ
Có VAT 10%: 8,470,000 đ
B66+G66 bàn ăn kính ghế ăn hòa phát
Giá bàn + 4 ghế bàn PHI 1000x750
Chưa VAT: 3,430,000 đ
Có VAT 10%: 3,773,000 đ
BA03 Bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát
W1680 xD1690 x H750mm
Chưa VAT: 2,560,000 đ
Có VAT 10%: 2,816,000 đ
BA02 Bàn ghế ăn khu công nghiệp hòa phát
W1680 xD1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,865,000 đ
Có VAT 10%: 2,051,500 đ
BA01-16 Bàn ăn chân inox mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1600x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
BT100 Bàn tròn inox toàn bộ Hòa Phát
W1000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
BT120 Bàn tròn inox toàn bộ Hòa Phát
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,360,000 đ
Có VAT 10%: 1,496,000 đ
BCN712 Bàn chữ nhật inox toàn bộ Hòa Phát
W1170 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
BG01 bàn chữ nhật,chân mặt khung inox toàn bộ Hòa Phát
W1600 x D750 x H750mm
Chưa VAT: 1,470,000 đ
Có VAT 10%: 1,617,000 đ
BA01-16 Bàn ăn chân thép sơn mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1600x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,610,000 đ
Có VAT 10%: 1,771,000 đ
BA01-15 Bàn ăn chân thép sơn ghi mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1500x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,380,000 đ
Có VAT 10%: 1,518,000 đ
BA01-15 Bàn ăn chân inox mặt trên bọc inox Hòa Phát
W1500x D750x H750mm
Chưa VAT: 2,090,000 đ
Có VAT 10%: 2,299,000 đ
BA01-14 Bàn ăn khung inox mặt bọc gỗ okal phủ pvc mặt dưới, mặt trên bọc inox Hòa Phát
W1400x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
BA01-14 Bàn ăn chân thép sơn mặt gỗ laminate Hòa Phát
W1400x D750x H750mm
Chưa VAT: 1,335,000 đ
Có VAT 10%: 1,468,500 đ
TB03 +TGA03 bàn ghế ăn gỗ tự nhiên acacia Hòa Phát
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 5,250,000 đ
Có VAT 10%: 5,775,000 đ
TB10+ TGA08 Bộ  bàn ghế  ăn gỗ tự nhiên acacia hòa phát
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO