Bàn hội trường Hòa Phát

BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
1500 x 500 x 750
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
EBX412 bàn hội trường hòa phát
W1200 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
 BHT12DH4 (BHT04-1200)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
1200 X 500 X 750(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2,150,000 đ
Có VAT 10%: 2,365,000 đ
BHT12DH1 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,490,000 đ
Có VAT 10%: 1,639,000 đ
BHT12DH3 (BHT1250M1) bàn hội trường Hòa phát
W1200 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 1,570,000 đ
Có VAT 10%: 1,727,000 đ
EBX414 bàn hội trường hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
EBX415 bàn hội trường hòa phát
W1500 x D400 x H750
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
EBX416 bàn hội trường hòa phát
W1600 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 900,000 đ
Có VAT 10%: 990,000 đ
EBX418 bàn hội trường hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
SV1450L (SV1450+Đ) bàn hội trường yếm lửng
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 860,000 đ
Có VAT 10%: 946,000 đ
SV1550L (SV1550+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 915,000 đ
Có VAT 10%: 1,006,500 đ
SV1650L (SV1650+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1600 x D 500 x H750mm
Chưa VAT: 970,000 đ
Có VAT 10%: 1,067,000 đ
SV1850L(SV1850+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,170,000 đ
Có VAT 10%: 1,287,000 đ
SV2050L (SV2050+Đ) bàn hội trường yếm lửng hòa phát
W2000 x D500 x H750
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
SV1250D (SV1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất Hòa Phát
W1200 x D500 x H750
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
SV1450D (SV1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1400 x D 400 x H750mm
Chưa VAT: 915,000 đ
Có VAT 10%: 1,006,500 đ
SV1550D(SV1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 950,000 đ
Có VAT 10%: 1,045,000 đ
SV1650D (SV1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,025,000 đ
Có VAT 10%: 1,127,500 đ
SV1805+Đ+YSĐ bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W1800 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 1,220,000 đ
Có VAT 10%: 1,342,000 đ
SV2050D (SV2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường yếm sát đất hòa phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,320,000 đ
Có VAT 10%: 1,452,000 đ
SV1250L (SV1250+Đ) bàn hội trường yếm lửng Hòa Phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
BHT15DH2 (BHT02 )bàn hội trường tự nhiên hòa phát huỳnh nổi quả trám
1500 x 500 x 750mm
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
HP1250L (HP1250+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng ,hoà phát
1200x500x750mm
Chưa VAT: 700,000 đ
Có VAT 10%: 770,000 đ
HP1450L (HP1450+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 790,000 đ
Có VAT 10%: 869,000 đ
HP1550L (HP1550+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 835,000 đ
Có VAT 10%: 918,500 đ
HP1650L (HP1650+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905,000 đ
Có VAT 10%: 995,500 đ
HP1850L (HP1850+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm lửng,hoà phát
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,020,000 đ
Có VAT 10%: 1,122,000 đ
HP2050L (HP2050+Đ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm lửng,hoà phát
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,115,000 đ
Có VAT 10%: 1,226,500 đ
HP1250L (HP1250+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì sát đất
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 740,000 đ
Có VAT 10%: 814,000 đ
HP1450D (HP1450+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1400 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 855,000 đ
Có VAT 10%: 940,500 đ
HP1550D (HP1550+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1500 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 905,000 đ
Có VAT 10%: 995,500 đ
HP1650D (HP1650+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì  yếm sát đất
W1600 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
HP1850D (HP1850+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W1800 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,150,000 đ
Có VAT 10%: 1,265,000 đ
HP2050D (HP2050+Đ+YSĐ) bàn hội trường mầu ghi chì yếm sát đất
W2000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,225,000 đ
Có VAT 10%: 1,347,500 đ
BHT12DV1 (BHT1250V1) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
BHT12DV2 (BHT1250V2) bàn hội trường hoà phát gỗ verneer
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
BHT15DH2 (BHT02-1500)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
BHT12DH2 (BHT02-1200) ACACIA-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
BHT12LH2 (BHT02-1200)ACACIA-YẾM LỬNG-bàn hội trường gỗ tự nhiên hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
BHT12LH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,650,000 đ
Có VAT 10%: 1,815,000 đ
BHT12DH2V (BHT02-1200)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W12000 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,760,000 đ
Có VAT 10%: 1,936,000 đ
BHT12DH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM SÁT ĐẤT-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2,190,000 đ
Có VAT 10%: 2,409,000 đ
BHT15LH2V (BHT02-1500)-verneer-YẾM LỬNG-bàn hội trường hòa phát
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1,980,000 đ
Có VAT 10%: 2,178,000 đ
BHT15DH4 (BHT04-1500)-acacia-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên acacia
W1500 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2,550,000 đ
Có VAT 10%: 2,805,000 đ
BHT12DH4V (BHT04-1200)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 1,870,000 đ
Có VAT 10%: 2,057,000 đ
BHT15DH4V (BHT04-1500)-verneer-bàn hội trường hòa phát gỗ tự nhiên verneer
W1200 x D500 x H750mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
BHT12DH1 mầu G14-2 (BHT1250) bàn hội trường gỗ sơn hòa phát
W1200 x D500 x H750mm
Chưa VAT: 1,640,000 đ
Có VAT 10%: 1,804,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO