Ghế hội trường,rạp chiếu phim Hòa phát

TGA01 Ghế hội trường Hòa Phát
W430 x D520 x H1050mm
Chưa VAT: 690,000 đ
Có VAT 10%: 759,000 đ
TC07B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D630÷900 x H900 mm
Chưa VAT: 4,170,000 đ
Có VAT 10%: 4,587,000 đ
G895 Ghế hội trường chân tĩnh Hòa Phát
W475 x D585 x H850mm
Chưa VAT: 440,000 đ
Có VAT 10%: 484,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống 25 Hòa Phát
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 570,000 đ
Có VAT 10%: 627,000 đ
MC07 Ghế hội trường ống 25 Hòa Phát
W450 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
MC04 Ghế hội trường ống 25 Hòa Phát
W450 x D540 x H950mm
Chưa VAT: 560,000 đ
Có VAT 10%: 616,000 đ
TC314 Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D640 x H1000 mm.
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
TC314B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W680 x D640÷820 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,700,000 đ
Có VAT 10%: 2,970,000 đ
TC310B Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740-860 x H1000mm
Chưa VAT: 2,045,000 đ
Có VAT 10%: 2,249,500 đ
TC306B Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D590÷720 x H935 mm.
Chưa VAT: 1,640,000 đ
Có VAT 10%: 1,804,000 đ
MC22 Ghế hội trường ống 20 Hòa Phát
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 10%: 599,500 đ
MC07 Ghế hội trường ống 20 Hòa Phát
W440 x D530 x H950 mm
Chưa VAT: 545,000 đ
Có VAT 10%: 599,500 đ
MC04 Ghế hội trường ống 20 hòa Phát
W440 x D525 x H950 mm
Chưa VAT: 540,000 đ
Có VAT 10%: 594,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 20 Hòa Phát
W440 x D575 x H950mm
Chưa VAT: 450,000 đ
Có VAT 10%: 495,000 đ
TC04B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W650 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 4,070,000 đ
Có VAT 10%: 4,477,000 đ
TC02B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D720÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,475,000 đ
Có VAT 10%: 2,722,500 đ
TC01B Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,265,000 đ
Có VAT 10%: 2,491,500 đ
TC03B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D750÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
TC05-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W700 x D740 x H1080 mm.
Chưa VAT: 4,600,000 đ
Có VAT 10%: 5,060,000 đ
TC06B  Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D740÷840 x H980 mm.
Chưa VAT: 4,310,000 đ
Có VAT 10%: 4,741,000 đ
TC336 Ghế hội trường Hòa Phát
W610 x D700 x H1000mm
Chưa VAT: 1,330,000 đ
Có VAT 10%: 1,463,000 đ
MC02 Ghế hội trường ống 25 Hòa Phát
W450 x D585 x H950 mm
Chưa VAT: 580,000 đ
Có VAT 10%: 638,000 đ
TC314B Ghế hội trường Hòa Phát
W680 x D640÷820 x H1000 mm.
Chưa VAT: 1,350,000 đ
Có VAT 10%: 1,485,000 đ
TC01B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,155,000 đ
Có VAT 10%: 2,370,500 đ
TC01B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,050,000 đ
Có VAT 10%: 2,255,000 đ
TC01B-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 1,935,000 đ
Có VAT 10%: 2,128,500 đ
TC01B-5 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
TC02B Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D720÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,365,000 đ
Có VAT 10%: 2,601,500 đ
TC02B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D720÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,255,000 đ
Có VAT 10%: 2,480,500 đ
TC02B-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D720÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,145,000 đ
Có VAT 10%: 2,359,500 đ
TC02B-5 Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D720÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,035,000 đ
Có VAT 10%: 2,238,500 đ
TC03B Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D750÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,440,000 đ
Có VAT 10%: 2,684,000 đ
TC03B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D750÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,220,000 đ
Có VAT 10%: 2,442,000 đ
TC03B-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D750÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
TC03B-5 Ghế hội trường Hòa Phát
W660 x D750÷850 x H1000 mm.
Chưa VAT: 2,000,000 đ
Có VAT 10%: 2,200,000 đ
TC04B Ghế hội trường Hòa Phát
W650 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 4,290,000 đ
Có VAT 10%: 4,719,000 đ
TC04B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W650 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 4,180,000 đ
Có VAT 10%: 4,598,000 đ
TC04B-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W650 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 3,960,000 đ
Có VAT 10%: 4,356,000 đ
TC04B-5 Ghế hội trường Hòa Phát
W650 x D740÷860 x H1000 mm.
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
TC05 Ghế hội trường Hòa Phát
W700 x D740 x H1080 mm.
Chưa VAT: 4,800,000 đ
Có VAT 10%: 5,280,000 đ
TC05-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W700 x D740 x H1080 mm.
Chưa VAT: 4,410,000 đ
Có VAT 10%: 4,851,000 đ
TC05-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W700 x D740 x H1080 mm.
Chưa VAT: 4,210,000 đ
Có VAT 10%: 4,631,000 đ
TC05-5 Ghế hội trường Hòa Phát
W700 x D740 x H1080 mm.
Chưa VAT: 4,015,000 đ
Có VAT 10%: 4,416,500 đ
TC06B-2 Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D740÷840 x H980 mm.
Chưa VAT: 4,080,000 đ
Có VAT 10%: 4,488,000 đ
TC06B-4 Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D740÷840 x H980 mm.
Chưa VAT: 3,620,000 đ
Có VAT 10%: 3,982,000 đ
TC06B-3 Ghế hội trường Hòa Phát
W640 x D740÷840 x H980 mm.
Chưa VAT: 3,850,000 đ
Có VAT 10%: 4,235,000 đ
TC06B-5 Ghế hội trường Hòa Phát
640 x D740÷840 x H980 mm.
Chưa VAT: 3,390,000 đ
Có VAT 10%: 3,729,000 đ
GHT01 Ghế hội trường Hòa Phát
W450 x D540 x H1000 mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
GHT10 Ghế hội trường Hòa Phát
W420 x D515 x H950mm
Chưa VAT: 670,000 đ
Có VAT 10%: 737,000 đ
TC10 Ghế hội trường Hòa Phát
W670 x D670-780 x H1015mm
Chưa VAT: 2,980,000 đ
Có VAT 10%: 3,278,000 đ
GHT11 Ghế hội trường Hòa Phát
W420 x D550 x H1030mm
Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây

Bạn đang tìm mua bàn vi tính Thị Xã Sơn Tây? Bạn đã có kinh nghiệm chọn bàn vi tính sao cho hợp lý chưa? Một bàn vi tính kích thước bao nhiêu là hợp lý? Hãy để chúng tôi giúp bạn cách chọn một bàn vi tính sao cho phù hợp.

VIDEO