Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
TU09K3G (CAT09K3G)Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.190.000 VND
Có VAT 10%: 2.409.000 VND
TU16 (CAT16B) Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
TU09K6 (CAT09K6)Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.245.000 VND
Có VAT 10%: 2.469.500 VND
TU09K2(CAT09K2) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.190.000 VND
Có VAT 10%: 2.409.000 VND
TU09K4 (CAT09K4) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.070.000 VND
Có VAT 10%: 2.277.000 VND
TU09K3L (CAT09K3L) Tủ sắt Hòa phát để tài liệu,hồ sơ
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.420.000 VND
Có VAT 10%: 2.662.000 VND
TU09K3 (CAT09K3) Tủ sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.060.000 VND
Có VAT 10%: 2.266.000 VND
TU08 (CAT08G) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu dùng cho gia đình vàvăn phòng
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.060.000 VND
Có VAT 10%: 2.266.000 VND
TU07 (CAT07S) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
TU09 (CAT09C) Tủ sắt Hòa phát
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.925.000 VND
Có VAT 10%: 2.117.500 VND
TU984-2L (CAT984-2L) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W762 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.960.000 VND
Có VAT 10%: 2.156.000 VND
TU09K5 (CAT09K5) Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2.790.000 VND
Có VAT 10%: 3.069.000 VND
TU09K3B (CAT09K3B) tủ trên 2 cánh kính,dưới 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
Tủ TU09K2-SA( CAT09K2SA) tủ để quần áo nội thất Hòa Phát , sâu 500
W1000 x D500 x H1830
Chưa VAT: 2.280.000 VND
Có VAT 10%: 2.508.000 VND
TU09K2B (CAT09K2B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 3.230.000 VND
Có VAT 10%: 3.553.000 VND
TU09K4B (CAT09K4B)tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 3.355.000 VND
Có VAT 10%: 3.690.500 VND
TU09K6B (CAT09K6B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 3.420.000 VND
Có VAT 10%: 3.762.000 VND
TU09K2C (CAT09K2C) tủ sắt tôn dầy có mã khoá nội thất hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 3.590.000 VND
Có VAT 10%: 3.949.000 VND
TU09K4C (CAT09K4C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 4.040.000 VND
Có VAT 10%: 4.444.000 VND
TU09K6C (CAT09K6C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 457 x 1900mm
Chưa VAT: 4.470.000 VND
Có VAT 10%: 4.917.000 VND
TU15B1C2 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1000 x D500x H1950mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
TU08H Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh kính lùa khung thép có 4 đợt di động
W1200 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3.140.000 VND
Có VAT 10%: 3.454.000 VND
TU15B2C3 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1350xD500xH1950mm
Chưa VAT: 3.150.000 VND
Có VAT 10%: 3.465.000 VND
TU09K6N Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu hồ sơ 6 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
TU09K4N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu 4 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.980.000 VND
Có VAT 10%: 2.178.000 VND
TU09K2N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.995.000 VND
Có VAT 10%: 2.194.500 VND
TU4FN Tủ File ngang, công dụng lưu trữ tập File và tấm treo File.
W915 x D450 x H1348 mm
Chưa VAT: 2.950.000 VND
Có VAT 10%: 3.245.000 VND
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
TU88G+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.180.000 VND
Có VAT 10%: 3.498.000 VND
TU118G+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.520.000 VND
Có VAT 10%: 3.872.000 VND
TU118S+TU118S bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.454.000 VND
Có VAT 10%: 2.699.400 VND
TU118G+TU118G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phátG
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.940.000 VND
Có VAT 10%: 3.234.000 VND
TU88S+TU88S Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.454.000 VND
Có VAT 10%: 2.699.400 VND
TU88G+TU88G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.454.000 VND
Có VAT 10%: 2.699.400 VND
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
TU88S+TU88-7D Bộ tủ sắt ghép chồng nội thất hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.181.000 VND
Có VAT 10%: 3.499.100 VND
TU88S+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.180.000 VND
Có VAT 10%: 3.498.000 VND
TU118S+TU118-4D Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.415.000 VND
Có VAT 10%: 3.756.500 VND
TU118S+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép tủ chồng nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
TU118S+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.520.000 VND
Có VAT 10%: 3.872.000 VND
TU118S+TU118-12D bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.930.000 VND
Có VAT 10%: 4.323.000 VND
TU118S+TU118-21D bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.225.000 VND
Có VAT 10%: 4.647.500 VND
TU986 (CAT986L) Tủ sắt Locker Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.370.000 VND
Có VAT 10%: 1.507.000 VND
TU986-3K (CAT986-3K) Tủ sắt locker Hòa phát để đồ trong siêu thị
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
TU984 (CAT984L) Tủ sắt Hòa phát 4 ngăn khoá để tài liệu,hồ sơ
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
TU983 (CAT983L) Tủ sắt Hòa phát 3 ngăn khoá để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
TU983-3K (CAT983-3K) Tủ sắt Hòa phát 9 ngăn khoá
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.530.000 VND
Có VAT 10%: 2.783.000 VND
TU983-2K (CAT983-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.954.000 VND
Có VAT 10%: 2.149.400 VND
TU982 (CAT982L) Tủ sắt Hòa phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.160.000 VND
Có VAT 10%: 1.276.000 VND
TU982-3K (CAT982-3K )Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.610.000 VND
Có VAT 10%: 2.871.000 VND
TU982-2K (CAT982-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.930.000 VND
Có VAT 10%: 2.123.000 VND
TU981-3K (CAT981-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.390.000 VND
Có VAT 10%: 2.629.000 VND
TU981-2K (CAT981-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
TU984-3K (CAT984-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.680.000 VND
Có VAT 10%: 2.948.000 VND
TU981 (CAT981LT) tủ sắt hoà phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
TU118G+TU118-21D (CAT118G+CAT118-21D) bộ tủ ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.225.000 VND
Có VAT 10%: 4.647.500 VND
TU118G+TU118-7D(CAT118G+CAT118-7D) Bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
TU118G+TU118-4D(CAT118G+CAT118-4D) Bộ tủ ghép sắt hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.415.000 VND
Có VAT 10%: 3.756.500 VND
TU88G (CAT88G) Tủ sắt Hòa phát 2 cánh lùa kính
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.227.000 VND
Có VAT 10%: 1.349.700 VND
TU88G+TU88S (CAT88G+CAT88ST) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.454.000 VND
Có VAT 10%: 2.699.400 VND
TU88G+TU88-7D(CAT88G+CAT88-7D) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.181.000 VND
Có VAT 10%: 3.499.100 VND
TU88-7D (CAT88-7D) Tủ sắt Hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.954.000 VND
Có VAT 10%: 2.149.400 VND
TU118-21D (CAT118-21D) tủ sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2.755.000 VND
Có VAT 10%: 3.030.500 VND
TU118-12D (CAT118-12D) tủ fie sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2.460.000 VND
Có VAT 10%: 2.706.000 VND
TU88-4D (CAT88-4D) tủ sắt văn phòng hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.860.000 VND
Có VAT 10%: 2.046.000 VND
TU118G (CAT118G) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
TU118S (CAT118S) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
TU118G+TU118-12D (CAT118G+118-12D) bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.930.000 VND
Có VAT 10%: 4.323.000 VND
TU118-4D (CAT118-4D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
TU118-7D (CAT118-7D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.130.000 VND
Có VAT 10%: 2.343.000 VND
TU118G+TU118S (CAT118G+CAT118S)  Bộ tủ ghép sắt nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.940.000 VND
Có VAT 10%: 3.234.000 VND
TU118-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,2 cánh mở nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.050.000 VND
Có VAT 10%: 2.255.000 VND
TU88-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,1 cánh mở nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
TU88S (CAT88S) Tủ 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.227.000 VND
Có VAT 10%: 1.349.700 VND
TU7F (CAT7F) tủ sắt hòa phát 7 ngăn kéo
W380 x D457 x H680mm
Chưa VAT: 1.318.000 VND
Có VAT 10%: 1.449.800 VND
TU4F (CAT4F) tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H1320mm
Chưa VAT: 2.135.000 VND
Có VAT 10%: 2.348.500 VND
TU3F (CAT3FT) tủ sắt hòa phát 3 ngăn kéo
W465 x D620 x H1016mm
Chưa VAT: 1.860.000 VND
Có VAT 10%: 2.046.000 VND
TU2F (CAT2FT) tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H712mm
Chưa VAT: 1.630.000 VND
Có VAT 10%: 1.793.000 VND
TU10F (CAT10F) tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x H920mm
Chưa VAT: 1.636.000 VND
Có VAT 10%: 1.799.600 VND
TU15F (CAT15F) tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320mm
Chưa VAT: 2.160.000 VND
Có VAT 10%: 2.376.000 VND
MCF2 tủ hồ sơ di động hòa phát
W2500 x D1160 x H2045mm
Chưa VAT: 15.120.000 VND
Có VAT 10%: 16.632.000 VND
MCF1 tủ hồ sơ di động hòa phát
W3100 x D2060 x H2045mm
Chưa VAT: 48.500.000 VND
Có VAT 10%: 53.350.000 VND