GS1A giá sách sắt hòa phát

GS1A giá sách sắt hòa phát

GS1A giá sách sắt hòa phát

Mã Sản Phẩm
: GS1A giá sách sắt hòa phát
Kich Thước
: W1000 x D395 x H2020mm
Giá Sản Phẩm
: 1,420,000 đ ( Chưa bao gồm VAT )

Giá Bán

: 1,562,000 đ ( Đã bao gồm VAT )

Chọn Mua In Bảng Giá
GS1A giá sách sắt hòa phát

Chi Tiết Sản Phẩm

Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao. Thanh trụ thép uốn. 

Sản Phẩm Liên Quan

GS5K5B Giá thư viện 5 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W4765 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 6,360,000 đ
Có VAT 10%: 6,996,000 đ
GS5K4B Giá thư viện 4 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W3830 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 5,340,000 đ
Có VAT 10%: 5,874,000 đ
GS5K3B Giá thư viện 3 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W2895 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 3,960,000 đ
Có VAT 10%: 4,356,000 đ
GS5K2B Giá thư viện 2 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W1960 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 2,880,000 đ
Có VAT 10%: 3,168,000 đ
GS5K1B Giá thư viện 1 khoang sử dụng hai mặt có 5 tầng để tài liệu
W1025 x D450 x H1875mm
Chưa VAT: 1,720,000 đ
Có VAT 10%: 1,892,000 đ
GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát
915x316x1830mm
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
TGS105  giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1550mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
TGS104 giá sách gỗ tự nhiên nội thất hòa phát
W645 x D280 x H1230mm
Chưa VAT: 860,000 đ
Có VAT 10%: 946,000 đ
TGS103  giá sách gỗ tự nhiên Hòa Phát
W645 x D280 x H910mm
Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
GS5K1 giá sách,giá thư viện sắt nội thất hòa phát
W 1025x D450x H2070 mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
GST04 Giá siêu thị hòa phát
W1000 x D900 x H1800mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
GST01 Giá siêu thị Hòa Phát
W1000 x D900 x H1500mm
Chưa VAT: 1,915,000 đ
Có VAT 10%: 2,106,500 đ
GST02  Giá siêu thị Hòa Phát
W900 x D475 x H1500mm
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
GST03 Giá siêu thị hòa phát
W900 x D475 x H1800mm
Chưa VAT: 1,485,000 đ
Có VAT 10%: 1,633,500 đ
GS3  giá sắt đựng file hòa phát
W915 x D316 x H1816mm
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
GS2K2 giá sách sắt hòa phát đựng hồ sơ,tài liệu
W2030 x D457 x H2000mm
Chưa VAT: 2,995,000 đ
Có VAT 10%: 3,294,500 đ
GS2K1 giá sách sắt hòa phát
W1030 x D457 x H2000mm
Chưa VAT: 1,645,000 đ
Có VAT 10%: 1,809,500 đ
GS5K2 Giá thư viện 2 khoang sắt hoà phát
W1960x D450x H2070mm
Chưa VAT: 3,930,000 đ
Có VAT 10%: 4,323,000 đ
GS5K5-giá thư viện sắt hòa phát
W 4765x D450x H2070mm
Chưa VAT: 8,900,000 đ
Có VAT 10%: 9,790,000 đ
GS4B giá sách sắt hòa phát
W914 x D250 x H1981mm
Chưa VAT: 2,010,000 đ
Có VAT 10%: 2,211,000 đ

VIDEO