Tìm theo giá từ  đến     
 
Tin Tức Nội Thất Hòa Phát, Nội Thất Xuân Hòa, Noi That Fami...
 

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
SME8650 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W1200 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 2.940.000 VND
Có VAT 10%: 3.234.000 VND
SME6220 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H845mm
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
SME6020 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H845mm
Chưa VAT: 630.000 VND
Có VAT 10%: 693.000 VND
SME6120 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H845mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
SME8150 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H845mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
SME8250 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
SME8350 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 1.995.000 VND
Có VAT 10%: 2.194.500 VND
SME8550 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W1200 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 2.890.000 VND
Có VAT 10%: 3.179.000 VND
SME8050 tủ gỗ nội thất fami dòng ECO nẹp phẳng
W800 x D400 x H1990mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
SM8350H-DC  tủ gỗ để file,tài liệu hồ sơ nội thất fami
800 x420x1989mm
Chưa VAT: 2.900.000 VND
Có VAT 10%: 3.190.000 VND
SM8350H-MB tủ gỗ để file,tài liệu hồ sơ nội thất fami
800 x420x1989mm
Chưa VAT: 2.900.000 VND
Có VAT 10%: 3.190.000 VND
SM8350H-PO tủ gỗ để file,tài liệu hồ sơ nội thất fami
800 x420x1989mm
Chưa VAT: 2.900.000 VND
Có VAT 10%: 3.190.000 VND
SM6620-PO tủ gỗ treo tường nội thất fami
W800 x D420 x H540mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
SM6620-AP tủ gỗ treo tường nội thất fami
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
SM6620-DC tủ gỗ treo tường nội thất fami
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
SM6620-OC tủ gỗ treo tường nội thất fami
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
SM8230HL-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8230HL-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8230HL-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8230HR-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8230HR-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8230HR-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
500x420x1989mm
Chưa VAT: 1.720.000 VND
Có VAT 10%: 1.892.000 VND
SM8150H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.130.000 VND
Có VAT 10%: 2.343.000 VND
SM8150H-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.130.000 VND
Có VAT 10%: 2.343.000 VND
SM8150H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.130.000 VND
Có VAT 10%: 2.343.000 VND
SM8250H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
SM8250H-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
SM8250H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
800x420x1989mm
Chưa VAT: 2.750.000 VND
Có VAT 10%: 3.025.000 VND
SM8130H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x420 x1168mm
Chưa VAT: 2.980.000 VND
Có VAT 10%: 3.278.000 VND
SM8130H-MB tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x420x1168mm
Chưa VAT: 2.980.000 VND
Có VAT 10%: 3.278.000 VND
SM8130H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x420x1168mm
Chưa VAT: 2.980.000 VND
Có VAT 10%: 3.278.000 VND
SM8120H-DC tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x450 x854mm
Chưa VAT: 3.550.000 VND
Có VAT 10%: 3.905.000 VND
SM8120H-MB  tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x450x854mm
Chưa VAT: 3.550.000 VND
Có VAT 10%: 3.905.000 VND
SM8120H-PO tủ tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
1800x450x854mm
Chưa VAT: 3.550.000 VND
Có VAT 10%: 3.905.000 VND
SM8050H tủ gỗ nội thất fami không cánh
800x420x1989mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
SM8050H-PO tủ gỗ nội thất fami không cánh
800x420x1989mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
SM1200HL-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1200HL-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1200HL-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1200HR-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1200HR-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1200HR-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
SM1210HL-DC  tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1210HR-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1210HL-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1210HL-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1210HR-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1210HR-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
SM1220HL-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SM1220HR-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SM1220HL-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SM1220HL-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SM1220HR-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
SM1220HR-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
TP1200H-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D450 x H676mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
TP1200H-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D450 x H676mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
TP1200H-DC tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D450 x H676mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
SM6020FH-MB tủ không cánh-giá sách nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
SM6020FH-DC tủ không cánh-giá sách nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
SM6020FH-PO tủ không cánh-giá sách nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
SM6240H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W950 x D420 x H1242 mm
Chưa VAT: 2.385.000 VND
Có VAT 10%: 2.623.500 VND
SM6240H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W950 x D420 x H1242 mm
Chưa VAT: 2.385.000 VND
Có VAT 10%: 2.623.500 VND
SM6240H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W950 x D420 x H1242 mm
Chưa VAT: 2.385.000 VND
Có VAT 10%: 2.623.500 VND
SM6420H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.585.000 VND
Có VAT 10%: 1.743.500 VND
SM6420H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.585.000 VND
Có VAT 10%: 1.743.500 VND
SM6420H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.585.000 VND
Có VAT 10%: 1.743.500 VND
SM6520H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.480.000 VND
Có VAT 10%: 1.628.000 VND
SM6520H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.480.000 VND
Có VAT 10%: 1.628.000 VND
SM6520H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H854mm
Chưa VAT: 1.480.000 VND
Có VAT 10%: 1.628.000 VND
SM9440H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989 mm
Chưa VAT: 2.870.000 VND
Có VAT 10%: 3.157.000 VND
SM9440H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989 mm
Chưa VAT: 2.870.000 VND
Có VAT 10%: 3.157.000 VND
SM9440H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989
Chưa VAT: 2.870.000 VND
Có VAT 10%: 3.157.000 VND
SM8750H-PO tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989mm
Chưa VAT: 2.870.000 VND
Có VAT 10%: 3.157.000 VND
SM8650H-MB tủ gỗ nội thất fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989
Chưa VAT: 2.226.000 VND
Có VAT 10%: 2.448.600 VND
SM8650H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989
Chưa VAT: 2.226.000 VND
Có VAT 10%: 2.448.600 VND
SM8650H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W800 x D420 x H1989 mm
Chưa VAT: 2.226.000 VND
Có VAT 10%: 2.448.600 VND
SM8550H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.109.000 VND
Có VAT 10%: 4.519.900 VND
SM8550H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.109.000 VND
Có VAT 10%: 4.519.900 VND
SM8550H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.109.000 VND
Có VAT 10%: 4.519.900 VND
SM8450H-DC tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.217.000 VND
Có VAT 10%: 4.638.700 VND
SM8450H-MB tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.217.000 VND
Có VAT 10%: 4.638.700 VND
SM8450H-PO tủ gỗ fami để hồ sơ,tài liệu
W1200 x D418 x H1989mm
Chưa VAT: 4.217.000 VND
Có VAT 10%: 4.638.700 VND
SM8140H-PO tủ gỗ để tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
Chưa VAT: 6.585.000 VND
Có VAT 10%: 7.243.500 VND
SM8140H-DC tủ gỗ để tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
Chưa VAT: 6.585.000 VND
Có VAT 10%: 7.243.500 VND
SM8140H-MB tủ gỗ để tài liệu, tủ để hồ sơ nội thất fami
Chưa VAT: 6.585.000 VND
Có VAT 10%: 7.243.500 VND
SM7530H-PO tủ gỗ để hồ sơ,tài liệu fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.780.000 VND
Có VAT 10%: 1.958.000 VND
SM7530H-MB tủ gỗ để hồ sơ,tài liệu fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.780.000 VND
Có VAT 10%: 1.958.000 VND
SM7530H-DC tủ gỗ để hồ sơ,tài liệu fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.780.000 VND
Có VAT 10%: 1.958.000 VND
SM7430H-PO tủ gỗ để tài liệu nội thất fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.769.000 VND
Có VAT 10%: 1.945.900 VND
SM7430H-MB tủ gỗ để tài liệu nội thất fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.769.000 VND
Có VAT 10%: 1.945.900 VND
SM7430H-DC  tủ gỗ để tài liệu nội thất fami
W800 x D420 x H1224mm
Chưa VAT: 1.769.000 VND
Có VAT 10%: 1.945.900 VND
Tủ tài liệu fami SM7030H -SM7130H- SM7230H
Giá: Liên hệ
SM7230FH-DC tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.715.000 VND
Có VAT 10%: 1.886.500 VND
SM7230FH-MB tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.715.000 VND
Có VAT 10%: 1.886.500 VND
SM7230FH-PO tủ gỗ nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.715.000 VND
Có VAT 10%: 1.886.500 VND
CC2200H-DC bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
CC2200H-MB bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
CC2200H-PO bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
SM3110H-PO tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3110H-MB tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3110H-DC tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3210H-PO tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3210H-MB tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3210H-DC tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 870.000 VND
Có VAT 10%: 957.000 VND
SM3310H-PO tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 985.000 VND
Có VAT 10%: 1.083.500 VND
SM3310H-DC tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 985.000 VND
Có VAT 10%: 1.083.500 VND
SM3310H-MB tủ treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 985.000 VND
Có VAT 10%: 1.083.500 VND
SM3410H-DC giá sách treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 969.000 VND
Có VAT 10%: 1.065.900 VND
SM3410H-MB giá sách treo tường fami
W800 x D420 x H412
Chưa VAT: 969.000 VND
Có VAT 10%: 1.065.900 VND
SM3410H-PO giá sách treo tường fami
W800 x D420 x H412mm
Chưa VAT: 969.000 VND
Có VAT 10%: 1.065.900 VND
Tủ gỗ fami cao cấp SM6020H-SM6120H-SM6220H
W800 x D420 x H854mm
Giá: Liên hệ
SM6120H-MB tủ gỗ công nghiệp nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
SM6120H-DC tủ gỗ công nghiệp nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
SM6120H-PO tủ gỗ công nghiệp nội thất fami
800 x420x854mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
SM6220H-DC tủ gỗ công nghiệp để tài liệu nội thất fami
800x420x854mm
Chưa VAT: 1.415.000 VND
Có VAT 10%: 1.556.500 VND
SM6220H-MB tủ gỗ công nghiệp để tài liệu nội thất fami
800x420x854mm
Chưa VAT: 1.415.000 VND
Có VAT 10%: 1.556.500 VND
SM6220H-PO tủ gỗ công nghiệp để tài liệu nội thất fami
800x420x854mm
Chưa VAT: 1.415.000 VND
Có VAT 10%: 1.556.500 VND
SM7030FH-DC tủ gỗ không cánh nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
SM7030FH-MB tủ gỗ không cánh nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
SM7030FH-PO tủ gỗ không cánh nội thất fami
800 x420x1224mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
SM7130FH-DC tủ gỗ laminate nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.605.000 VND
Có VAT 10%: 1.765.500 VND
SM7130FH-MB tủ gỗ laminate nội thất fami
800 x420x1224mm
Chưa VAT: 1.605.000 VND
Có VAT 10%: 1.765.500 VND
SM7130HFH-PO tủ gỗ laminate nội thất fami
800x420x1224mm
Chưa VAT: 1.605.000 VND
Có VAT 10%: 1.765.500 VND
TGD8350L tủ giám đốc fami
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3.540.000 VND
Có VAT 10%: 3.894.000 VND
TGD8350R tủ giám đốc fami
W800 x D450 x H 2036
Chưa VAT: 3.540.000 VND
Có VAT 10%: 3.894.000 VND
TGD8050M tủ giám đốc fami
W1000 x D410 x H 1793mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
TGD2645C tủ giám đốc fami
Chưa VAT: 9.090.000 VND
Có VAT 10%: 9.999.000 VND
TGD8350 tủ lãnh đạo fami
W800 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 3.480.000 VND
Có VAT 10%: 3.828.000 VND
TGD2445T-tủ lãnh đạo fami
W2400 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 10.000.000 VND
Có VAT 10%: 11.000.000 VND
Tủ gỗ giám đốc fami TGD1840T
W1800 x D402 x H 2002mm
Chưa VAT: 6.750.000 VND
Có VAT 10%: 7.425.000 VND
TGD2645T-tủ giám đốc fami
W2600 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 9.180.000 VND
Có VAT 10%: 10.098.000 VND
tủ giám đốc gỗ fami TGD1840F
W1800 x D435 x H 2002mm
Chưa VAT: 6.750.000 VND
Có VAT 10%: 7.425.000 VND
TGD8150M tủ lãnh đạo fami
W1200 x D410 x H 2036mm
Chưa VAT: 4.740.000 VND
Có VAT 10%: 5.214.000 VND
TGD3645T tủ lãnh đạo fami
W3600 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 14.360.000 VND
Có VAT 10%: 15.796.000 VND
TGD8550R tủ lãnh đạo fami
W1200 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 5.030.000 VND
Có VAT 10%: 5.533.000 VND
Tủ giám đốc fami TGD8550L
W1200 x D450 x H 2036mm
Chưa VAT: 5.020.000 VND
Có VAT 10%: 5.522.000 VND
Tủ gỗ locker fami F-TLK2142-2
W4240 x D976 x H 2175mm
Chưa VAT: 37.380.000 VND
Có VAT 10%: 41.118.000 VND