Bàn giám đốc Hà Vũ

HS-B30 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3,190,000 đ
Có VAT 10%: 3,509,000 đ
HS-B27,HS-T07-6K bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B31,HS-T7-6  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B32  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,790,000 đ
Có VAT 10%: 3,069,000 đ
HS-B33 bàn giám đốc hà vũ
W2800 x D1100 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 7,150,000 đ
Có VAT 10%: 7,865,000 đ
HS-B34,HS-T03-6 Bàn giám đốc hà vũ
W2800 x D1100 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 7,150,000 đ
Có VAT 10%: 7,865,000 đ
HS-B21 Bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B24 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B25 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B26 bàn  giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B40 bàn giám đốc hà vũ
W2200 x D1000 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 4,620,000 đ
Có VAT 10%: 5,082,000 đ
HS-B28 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B29  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B11  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B35 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HS-B36  bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,860,000 đ
Có VAT 10%: 3,146,000 đ
HS-B37 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
HS-B39 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B38 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 3,080,000 đ
Có VAT 10%: 3,388,000 đ
HS-B12 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B18 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HS-B20 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ
HV-B901 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 6,960,000 đ
Có VAT 10%: 7,656,000 đ
HAV-B902 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 4,290,000 đ
Có VAT 10%: 4,719,000 đ
HAV-B903 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 4,290,000 đ
Có VAT 10%: 4,719,000 đ
HV-B904 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 6,960,000 đ
Có VAT 10%: 7,656,000 đ
HSV-B905 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(gồm hộc và tủ phụ)
Chưa VAT: 5,940,000 đ
Có VAT 10%: 6,534,000 đ
HAV-B906 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 4,980,000 đ
Có VAT 10%: 5,478,000 đ
HV-B907 bàn giám đốc hà vũ
W1800 x D900 x H760mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 5,000,000 đ
Có VAT 10%: 5,500,000 đ
HA-B908 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(gồm hộc và cpu)
Chưa VAT: 2,277,000 đ
Có VAT 10%: 2,504,700 đ
HA-B909 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(bao gồm hộc,tủ phụ)
Chưa VAT: 2,585,000 đ
Có VAT 10%: 2,843,500 đ
HA-B910 bàn giám đốc hà vũ
W1600 x D800 x H750mm(giá chưa bao gồm hộc ,tủ)
Chưa VAT: 2,750,000 đ
Có VAT 10%: 3,025,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO