Bàn họp Hòa Phát HP,SV,sơn,verneer....

LUXH1810C10 Bàn họp LUXURY Hòa Phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,130,000 đ
Có VAT 10%: 2,343,000 đ
CT5022H2R10 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 12,360,000 đ
Có VAT 10%: 13,596,000 đ
CT5022H2R8 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 13,380,000 đ
Có VAT 10%: 14,718,000 đ
LUXH3012C10 Bàn họp LUXURY Hòa Phát
W3200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,580,000 đ
Có VAT 10%: 3,938,000 đ
LUXH3612C10 Bàn họp LUXURY Hòa Phát
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,980,000 đ
Có VAT 10%: 4,378,000 đ
LUXH2010C10 Bàn họp LUXURY Hòa Phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,250,000 đ
Có VAT 10%: 2,475,000 đ
LUXH2412C10 Bàn họp LUXURY Hòa Phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2,840,000 đ
Có VAT 10%: 3,124,000 đ
CT5022H1R8 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 11,950,000 đ
Có VAT 10%: 13,145,000 đ
LUXH4515 Bàn họp LUXYRY Hòa Phát
W4500 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7,670,000 đ
Có VAT 10%: 8,437,000 đ
LUXH4515 Bàn họp LUXYRY Hòa Phát
CT2412H6 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3,660,000 đ
Có VAT 10%: 4,026,000 đ
CT2412H7 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x 1200 x D760mm
Chưa VAT: 3,660,000 đ
Có VAT 10%: 4,026,000 đ
CT2010H2 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,840,000 đ
Có VAT 10%: 3,124,000 đ
CT2010H3 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,810,000 đ
Có VAT 10%: 3,091,000 đ
CT4016H2 (SCT4016H2) bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 9,350,000 đ
Có VAT 10%: 10,285,000 đ
CT5022H1R10 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 11,840,000 đ
Có VAT 10%: 13,024,000 đ
CT2412H5 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
SVH2412CN Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,815,000 đ
Có VAT 10%: 1,996,500 đ
SVH2010OV  bàn họp Hòa Phát hình oval
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,440,000 đ
Có VAT 10%: 1,584,000 đ
Ban hop chu nhat trang bia

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
SVH5115 bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W5000 x D1500 x 750mm
Chưa VAT: 6,690,000 đ
Có VAT 10%: 7,359,000 đ
SVH1000 bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 825,000 đ
Có VAT 10%: 907,500 đ
HPH1000 bàn tròn gỗ công nghiệp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 765,000 đ
Có VAT 10%: 841,500 đ
HPH2412OV bàn họp hòa phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
HPH4515 bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W4500 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 5,930,000 đ
Có VAT 10%: 6,523,000 đ
HPH1810CN bàn họphình chữ nhật gỗ công nghiệp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
HRH2412 bàn họp gỗ royal hòa phát cao cấp
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,200,000 đ
Có VAT 10%: 3,520,000 đ
CT5016H1 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 11,100,000 đ
Có VAT 10%: 12,210,000 đ
CT5522H1 bàn họp sơn hòa phát
W5500 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 14,400,000 đ
Có VAT 10%: 15,840,000 đ
CT3012H1 bàn họp sơn hòa phát
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5,400,000 đ
Có VAT 10%: 5,940,000 đ
CT3012H2 bàn họp sơn hòa phát
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5,520,000 đ
Có VAT 10%: 6,072,000 đ
NTH4315 bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
W4300 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7,820,000 đ
Có VAT 10%: 8,602,000 đ
NTH2010 bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,635,000 đ
Có VAT 10%: 1,798,500 đ
NTH1000 bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,240,000 đ
Có VAT 10%: 1,364,000 đ
CT2600  bàn họp sơn hòa phát
W2600 x D2600 x H760mm
Chưa VAT: 12,250,000 đ
Có VAT 10%: 13,475,000 đ
HPH2010OV  Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
HPH1810OV  Bàn họp Hòa Phát hình oval
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,190,000 đ
Có VAT 10%: 1,309,000 đ
HPH2010CN  Bàn họp hòa phát hình chữ nhật
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,340,000 đ
Có VAT 10%: 1,474,000 đ
HPH2412CN Bàn họp hòa phát hình chữ nhật
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,590,000 đ
Có VAT 10%: 1,749,000 đ
SVH1810OV (SV1810 OV)  bàn họp hòa phát hình oval
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
SVH2412OV Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1,730,000 đ
Có VAT 10%: 1,903,000 đ
SVH1810CN  Bàn họp Hòa Phát hình chữ nhật
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,280,000 đ
Có VAT 10%: 1,408,000 đ
SVH2010CN Bàn họp Hòa Phát hình chữ nhật
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1,440,000 đ
Có VAT 10%: 1,584,000 đ
CT2010H7 bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
CT2412H2 Bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
CT2412H3 Bàn họp sơn PU hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3,820,000 đ
Có VAT 10%: 4,202,000 đ
CT2010H6 Bàn họp Hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2,850,000 đ
Có VAT 10%: 3,135,000 đ
HRH2010 bàn họp gỗ công nghiệp royal hòa phát cao cấp
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,670,000 đ
Có VAT 10%: 2,937,000 đ
HRH1810  Bàn họp cao cấp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2,330,000 đ
Có VAT 10%: 2,563,000 đ
HPH1200 bàn tròn gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
SVH1200 bàn tròn gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1,030,000 đ
Có VAT 10%: 1,133,000 đ
SVH4016 Bàn họp gỗ công nghiệp melamine Hòa Phát
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 5,930,000 đ
Có VAT 10%: 6,523,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO