Tủ gỗ Hà Vũ

HS-T03-6 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 11,800,000 đ
Có VAT 10%: 12,980,000 đ
HS-T03-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 5,400,000 đ
Có VAT 10%: 5,940,000 đ
HS-T09 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3200 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 9,130,000 đ
Có VAT 10%: 10,043,000 đ
HS-T11 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 8,400,000 đ
Có VAT 10%: 9,240,000 đ
HS-T08 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2700 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 8,400,000 đ
Có VAT 10%: 9,240,000 đ
HS-T12-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1000 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3,300,000 đ
Có VAT 10%: 3,630,000 đ
HS-T12-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1950 x D450 xH2000mm
Chưa VAT: 6,380,000 đ
Có VAT 10%: 7,018,000 đ
HS-T02-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3,936,000 đ
Có VAT 10%: 4,329,600 đ
HS-T02-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 10%: 2,904,000 đ
HS-T02-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3,970,000 đ
Có VAT 10%: 4,367,000 đ
HS-T01-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3,600,000 đ
Có VAT 10%: 3,960,000 đ
HS-T01-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2,640,000 đ
Có VAT 10%: 2,904,000 đ
HS-T01-4 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 4,800,000 đ
Có VAT 10%: 5,280,000 đ
HS-T04-3 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
HS-T04-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W800 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 2,245,000 đ
Có VAT 10%: 2,469,500 đ
HS-T04-3K Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H1870mm
Chưa VAT: 3,360,000 đ
Có VAT 10%: 3,696,000 đ
HS-T06 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1800 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 5,400,000 đ
Có VAT 10%: 5,940,000 đ
HS-T05-2 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W900 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 2,530,000 đ
Có VAT 10%: 2,783,000 đ
HS-T05-3 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1350 x D420 x H1950mm
Chưa VAT: 3,740,000 đ
Có VAT 10%: 4,114,000 đ
HS-T04-5 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W2200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 6,600,000 đ
Có VAT 10%: 7,260,000 đ
HS-T07-8 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3600 x D420 x H2000mm
Chưa VAT: 10,230,000 đ
Có VAT 10%: 11,253,000 đ
HAV-T09-8 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W3200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 7,480,000 đ
Có VAT 10%: 8,228,000 đ
HAV-T09-3 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 3,540,000 đ
Có VAT 10%: 3,894,000 đ
HAV-T103 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 1,430,000 đ
Có VAT 10%: 1,573,000 đ
HAV-T102 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W800 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 800,000 đ
Có VAT 10%: 880,000 đ
HAV-T104 gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H800mm
Chưa VAT: 2,310,000 đ
Có VAT 10%: 2,541,000 đ
HAV-T09-5 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 5,400,000 đ
Có VAT 10%: 5,940,000 đ
HAV-T105 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W4000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 9,300,000 đ
Có VAT 10%: 10,230,000 đ
HAV-T10-22 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W800 x 400 x H2000mm
Chưa VAT: 2,040,000 đ
Có VAT 10%: 2,244,000 đ
HAVT10-33 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2,794,000 đ
Có VAT 10%: 3,073,400 đ
HAVT10-3D Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
W1200 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 2,970,000 đ
Có VAT 10%: 3,267,000 đ
HAV-T10-54 Tủ gỗ tài liệu hồ sơ hà vũ melamine
w2000 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 4,730,000 đ
Có VAT 10%: 5,203,000 đ
HA-800D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x750
Chưa VAT: 850,000 đ
Có VAT 10%: 935,000 đ
HA-800P tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x690mm
Chưa VAT: 980,000 đ
Có VAT 10%: 1,078,000 đ
HA-1440-3D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
400x400x1400mm
Chưa VAT: 1,200,000 đ
Có VAT 10%: 1,320,000 đ
HA-1480-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1400mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
HA-1480G tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1400mm
Chưa VAT: 1,825,000 đ
Có VAT 10%: 2,007,500 đ
HA-1850  tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1,670,000 đ
Có VAT 10%: 1,837,000 đ
HA-1850-3B tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
1200x420x1890mm
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
HA-1850-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1,900,000 đ
Có VAT 10%: 2,090,000 đ
HA-1850G tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890mm
Chưa VAT: 1,740,000 đ
Có VAT 10%: 1,914,000 đ
HA-1850G-4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
1200x420x1890mm
Chưa VAT: 2,340,000 đ
Có VAT 10%: 2,574,000 đ
HA-1850K  tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
800x420x1890
Chưa VAT: 1,980,000 đ
Có VAT 10%: 2,178,000 đ
HA-M4D tủ gỗ nội thất hà vũ melamine
400x420x690mm
Chưa VAT: 960,000 đ
Có VAT 10%: 1,056,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO