Máy đếm tiền Silicon, máy bó tiền, máy soi tiền

MC-2550  máy đếm tiền silicon

Chưa VAT: 3,000,000 đ
Có VAT 10%: 3,300,000 đ
MC-2450B  máy đếm tiền giấy,polyme silicon

Chưa VAT: 2,590,000 đ
Có VAT 10%: 2,849,000 đ
MC-2350BN máy đếm tiền giấy ,polyme silicon

Chưa VAT: 2,720,000 đ
Có VAT 10%: 2,992,000 đ
MC-B12 máy đếm tiền polyme,giấy silicon

Chưa VAT: 2,490,000 đ
Có VAT 10%: 2,739,000 đ
MC-A32 máy đếm tiền polyme,giấy

Chưa VAT: 2,170,000 đ
Có VAT 10%: 2,387,000 đ
MC-A31B máy đếm tiền polyme,giấy silicon

Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MC-A31W máy đếm tiền polyme,giấy silicon

Chưa VAT: 2,120,000 đ
Có VAT 10%: 2,332,000 đ
MC308 máy bó tiền Silicon

Chưa VAT: 3,590,000 đ
Có VAT 10%: 3,949,000 đ
MC300 máy kiểm tra ngoại tệ chuyên dụng silicon

Chưa VAT: 4,500,000 đ
Có VAT 10%: 4,950,000 đ
MC8002B Máy kiểm tra tiền giả UV, MG Silicon

Chưa VAT: 680,000 đ
Có VAT 10%: 748,000 đ
MC8003B Máy kiểm tra tiền giả UV, MG Silicon

Chưa VAT: 770,000 đ
Có VAT 10%: 847,000 đ
DL-01 Máy kiểm tra tiền

Chưa VAT: 235,000 đ
Có VAT 10%: 258,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIDEO