Máy hủy tài liệu Silicon

PS-812C Máy huỷ tài liệu Silicon

Chưa VAT: 1,950,000 đ
Có VAT 10%: 2,145,000 đ
PS-800C Máy huỷ tài liệu Silicon

Chưa VAT: 2,135,000 đ
Có VAT 10%: 2,348,500 đ
PS-610C Máy hủy tài liệu Silicon

Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
PS-620C  Máy hủy tài liệu Silicon

Chưa VAT: 3,590,000 đ
Có VAT 10%: 3,949,000 đ
PS-836C Máy huỷ tài liệu Silicon

Chưa VAT: 4,680,000 đ
Có VAT 10%: 5,148,000 đ
PS-510C  Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon
LxWxHmm): 520x385x895
Chưa VAT: 22,200,000 đ
Có VAT 10%: 24,420,000 đ
 PS-516C  Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon
(LxWxHmm): 520x385x895
Chưa VAT: 21,000,000 đ
Có VAT 10%: 23,100,000 đ
PS-526C Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-526C
(LxWxHmm): 460x335x800
Chưa VAT: 14,700,000 đ
Có VAT 10%: 16,170,000 đ
Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-536C
(LxWxHmm): 420x270x720
Chưa VAT: 12,730,000 đ
Có VAT 10%: 14,003,000 đ
PS-870C Máy huỷ tài liệu Silicon
440 x 290 x730 mm
Chưa VAT: 5,200,000 đ
Có VAT 10%: 5,720,000 đ
PS-556C Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon

Chưa VAT: 9,550,000 đ
Có VAT 10%: 10,505,000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIDEO