Ghế hội trường,rạp chiếu phim Hòa phát

TC314 (TC314R) Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W640 x D640 x 1015mm
Chưa VAT: 1,165,000 đ
Có VAT 10%: 1,281,500 đ
TC314B-2 Ghế hội trường hòa phát
W680 x D640 --830x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
TC310B (TC310)  Ghế hội trường hòa phát
W640 x D710-860 x H1000 mm
Chưa VAT: 1,880,000 đ
Có VAT 10%: 2,068,000 đ
TC306B Ghế hội trường hòa phát
640 x Sâu 620 - 830 x Cao 950 mm
Chưa VAT: 1,600,000 đ
Có VAT 10%: 1,760,000 đ
MC22 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W450 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 405,000 đ
Có VAT 10%: 445,500 đ
MC07 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ
W440 x D530 x H950mm
Chưa VAT: 410,000 đ
Có VAT 10%: 451,000 đ
MC04 Ghế hội trường hòa phát chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
W440 x D525 x H950
Chưa VAT: 395,000 đ
Có VAT 10%: 434,500 đ
MC02 Ghế hội trường hòa phát chân sắt,sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
TC04-3 Ghế hội trường hòa phát 3 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,110,000 đ
Có VAT 10%: 4,521,000 đ
TC02B-2 (TC02-2) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,500,000 đ
Có VAT 10%: 2,750,000 đ
TC01B  (TC01-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000
Chưa VAT: 2,045,000 đ
Có VAT 10%: 2,249,500 đ
TC03B-2 (TC03-2 )Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,185,000 đ
Có VAT 10%: 2,403,500 đ
TC05-2 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,810,000 đ
Có VAT 10%: 5,291,000 đ
TC06B (TC06-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,095,000 đ
Có VAT 10%: 4,504,500 đ
TC336 Ghế hội trường hòa phát
W610 x D700 x H1000
Chưa VAT: 1,180,000 đ
Có VAT 10%: 1,298,000 đ
MC11 Ghế hội trường hòa phát,chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
450 X 570 X 970
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
MC18 Ghế hội trường hòa phát,chân sắt sơn tĩnh điện,đệm nỉ các mầu
450 X 530 X 950
Chưa VAT: 490,000 đ
Có VAT 10%: 539,000 đ
GHT11 (THT11) ghACế hội trường gỗ,đệm nỉ nội thất hòa phát
W420 x D550 x H1050mm
Chưa VAT: 620,000 đ
Có VAT 10%: 682,000 đ
MC02-PVC  Ghế hội trường hòa phát chân sắt,sơn tĩnh điện,đệm giả da các mầu
W440 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 430,000 đ
Có VAT 10%: 473,000 đ
TC314B Ghế hội trường hòa phát 1 chỗ ngồi
W680 x D640 --830x H1000 mm(kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,250,000 đ
Có VAT 10%: 1,375,000 đ
TC01B-2 (TC01-2) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,985,000 đ
Có VAT 10%: 2,183,500 đ
TC01B-3 (TC01-3) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,905,000 đ
Có VAT 10%: 2,095,500 đ
TC01B-4 (TC01-4) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,830,000 đ
Có VAT 10%: 2,013,000 đ
TC01B-5 (TC01-5) Ghế hội trường hòa phát
640x760-900x1000mm(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,750,000 đ
Có VAT 10%: 1,925,000 đ
TC02B (TC02-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,570,000 đ
Có VAT 10%: 2,827,000 đ
TC02B-3 (TC02-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,570,000 đ
Có VAT 10%: 2,827,000 đ
TC02B-4 (TC02-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,360,000 đ
Có VAT 10%: 2,596,000 đ
TC02B-5 (TC02-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,295,000 đ
Có VAT 10%: 2,524,500 đ
TC03B (TC03-1) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,260,000 đ
Có VAT 10%: 2,486,000 đ
TC03B-3 (TC03-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,100,000 đ
Có VAT 10%: 2,310,000 đ
TC03B-4 (TC03-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 2,025,000 đ
Có VAT 10%: 2,227,500 đ
TC03B-5 (TC03-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 1,945,000 đ
Có VAT 10%: 2,139,500 đ
TC04-1 Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,290,000 đ
Có VAT 10%: 4,719,000 đ
TC04-2 Ghế hội trường hòa phát 2 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,190,000 đ
Có VAT 10%: 4,609,000 đ
TC04-4 Ghế hội trường hòa phát 4 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,040,000 đ
Có VAT 10%: 4,444,000 đ
TC04-5 Ghế hội trường hòa phát 5 chỗ
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,960,000 đ
Có VAT 10%: 4,356,000 đ
TC05-1 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,990,000 đ
Có VAT 10%: 5,489,000 đ
TC05-3 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,660,000 đ
Có VAT 10%: 5,126,000 đ
TC05-4 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,510,000 đ
Có VAT 10%: 4,961,000 đ
TC05-5 Ghế hội trường,rạp hát,chiếu phim hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 4,370,000 đ
Có VAT 10%: 4,807,000 đ
TC06B-2 (TC06-2) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,915,000 đ
Có VAT 10%: 4,306,500 đ
TC06B-4 (TC06-4) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,560,000 đ
Có VAT 10%: 3,916,000 đ
TC06B-3 (TC06-3) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,750,000 đ
Có VAT 10%: 4,125,000 đ
TC06B-5 (TC06-5) Ghế hội trường hòa phát
W640 x D760-900 x H1000(giá,kích thước 1 chỗ)
Chưa VAT: 3,400,000 đ
Có VAT 10%: 3,740,000 đ
GHT01 (THT01) ghế hội trường chân gỗ tự nhiên hòa phát
W450 x D540 x H1000 mm
Chưa VAT: 660,000 đ
Có VAT 10%: 726,000 đ
GHT10 (THT10-) ghế hội trường gỗ tự nhiên acacia hòa phát,đệm giả da
W420 x D525 x H950mm
Chưa VAT: 480,000 đ
Có VAT 10%: 528,000 đ
TC10 Ghế rạp chiếu phim khung thép, đệm tựa mút đúc hòa phát
W670 x D670 ÷ 780 x H1030mm
Chưa VAT: 2,200,000 đ
Có VAT 10%: 2,420,000 đ
GHT04-D ghế hội trường chân gỗ nội thất hòa phát đệm nỉ đỏ
405 x 505x 1050mm
Chưa VAT: 510,000 đ
Có VAT 10%: 561,000 đ
GHT11-PVC ghế hội trường gỗ,đệm giả da nội thất hòa phát
W420 x D550 x H1050mm
Chưa VAT: 600,000 đ
Có VAT 10%: 660,000 đ
MC01-20x20 Ghế tĩnh khung thép,đệm tựa mút nội thất hòa phát
W450 x D570 x H1010mm
Chưa VAT: 355,000 đ
Có VAT 10%: 390,500 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Nội thất Hòa Phát giới thiệu mẫu bàn học sinh mới

Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo của dòng hàng NewTrend dành cho văn phòng đang được người tiêu dùng đánh giá cao, vừa qua Nội thất Hòa Phát đã sản xuất thành công bàn học sinh dành cho gia đình với đầy đủ những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm NewTrend.

VIDEO