ban sinh vien

Ban Sinh Vien Xuân Hòa

 

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
BHS-13-01CK bàn học sinh tiểu học nội thất xuân hòa
700 x 450 x (670-750)
Chưa VAT: 590.000 VND
Có VAT 10%: 649.000 VND
BHS-14-04G bàn học sinh nội thất xuân hòa
W700 x D500 x H580--732
Chưa VAT: 1.440.000 VND
Có VAT 10%: 1.584.000 VND
BHS-13-01AT bàn học sinh nội thất xuân hòa
W700 x D450 x H670-750
Chưa VAT: 560.000 VND
Có VAT 10%: 616.000 VND
BHS-14-06 bàn học sinh nội thất xuân hòa
700x500x(590-680)
Chưa VAT: 735.000 VND
Có VAT 10%: 808.500 VND
BHS-01-01 bàn học sinh xuân hòa
W600 X D840 XH 690
Chưa VAT: 530.000 VND
Có VAT 10%: 583.000 VND
BSV-06-00 bàn sinh viên xuân hòa
W1200 x D800 x h750
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BNN-01-00 bàn học sinh, sinh viên, bán trú xuân hòa
W1200 x D 500 x H1200mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
BSV-07-00 bàn học sinh, sinh viên xuân hòa
W1200 x D 800 x H 750mm
Chưa VAT: 630.000 VND
Có VAT 10%: 693.000 VND
BHS-13-01PU bàn học sinh tiểu học nội thất xuân hòa
700 x 450 x (670-750)mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
BGV-01-01 bàn giáo viên nội thất xuân hoà
1050x550x750mm
Chưa VAT: 760.000 VND
Có VAT 10%: 836.000 VND
BHS-05-00ATbàn học sinh nội thất xuân hòa
W910 x D480 x H730mm
Chưa VAT: 530.000 VND
Có VAT 10%: 583.000 VND
BHS-15-00 bàn học sinh nội thất xuân hòa
W1000 x D400 x H600mm
Chưa VAT: 872.000 VND
Có VAT 10%: 959.200 VND
BHS-19-01 bàn học  sinh bán trú nội thất xuân hòa
W1200 x D900 x H650mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
BHS-19-02 bàn học sinh nội thất xuân hòa
W1200 x D900 x H650mm
Chưa VAT: 925.000 VND
Có VAT 10%: 1.017.500 VND
BHS-16-01 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
1200x900x750 mm
Chưa VAT: 860.000 VND
Có VAT 10%: 946.000 VND
BHS-16-02 bàn học sinh nội thất xuân hòa CI
W1200 x D926 x H750mm
Chưa VAT: 809.000 VND
Có VAT 10%: 889.900 VND
GS-19-01 ghế học sinh xuân hòa
W370 x D345 x H600mm
Chưa VAT: 210.000 VND
Có VAT 10%: 231.000 VND
GS-19-02 ghế giáo viên  xuân hòa gỗ CI
W450 x D430 x H860mm
Chưa VAT: 237.000 VND
Có VAT 10%: 260.700 VND
BSV-05-00 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
1200x450x750 mm
Chưa VAT: 855.000 VND
Có VAT 10%: 940.500 VND
BSV-02-00 bàn sinh viên nội thất xuân hòa CI
1200x820x750 mm
Chưa VAT: 665.000 VND
Có VAT 10%: 731.500 VND
BSV-01-00 bàn sinh viên nội thất xuân hòa CI
1200x400x750 mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BSV-03-00 bàn sinh viên nội thất xuân hòa CI
1200x930x750 mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BHS-16-00 bàn học sinh nội thất xuân hòa
W1100 x D856 x H860mm
Chưa VAT: 750.000 VND
Có VAT 10%: 825.000 VND
BSV-01-01 bàn sinh viên nội thất xuân hòa gỗ CI
W1400 x D400 x H750mm
Chưa VAT: 525.000 VND
Có VAT 10%: 577.500 VND
BSV-02-01 bàn sinh viên nội thất xuân hoà  CI
W1400 x D820 x H750mm
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
BSV-02-03 bàn sinh viên nội thất xuân hoà CI
W1800 x D820 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
BSV-02-05 bàn sinh viên nội thất xuân hoà CI
W2200 x D820 x H750mm
Chưa VAT: 1.285.000 VND
Có VAT 10%: 1.413.500 VND
BSV-02-06 bàn sinh viên nội thất xuân hoà
W1200 x D850 x H750mm
Chưa VAT: 655.000 VND
Có VAT 10%: 720.500 VND
BSV-03-01 Bàn sinh viên nội thất xuân hòa CI
W1200 x D930 x H750mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
BSV-03-03 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
W1800 x D930 x H750mm
Chưa VAT: 1.175.000 VND
Có VAT 10%: 1.292.500 VND
BSV-03-05 bàn sinh viên nội thất xuân hòa
W2200 x D930 x H750mm
Chưa VAT: 1.380.000 VND
Có VAT 10%: 1.518.000 VND
BGV-01-00 bàn giáo viên nội thất xuân hòa
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
BHS-09-00 bàn mẫu giáo xuân hòa chân gấp
W800 x D450 x H400mm
Chưa VAT: 310.000 VND
Có VAT 10%: 341.000 VND
BHS-09-01 bàn mẫu giáo chân gấp nội thất xuân hòa
W910 x D485 x H450mm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
BHS-09-02 bàn mẫu giáo xuân hòa chân gấp
W910 x D485 x H500mm
Chưa VAT: 336.000 VND
Có VAT 10%: 369.600 VND
BHS-09-03 bàn mẫu giáo xuân hòa chân gấp
W910 x D485 x H550mm
Chưa VAT: 347.000 VND
Có VAT 10%: 381.700 VND
GS-26-00 ghế mẫu giáo nội thất xuân hòa
W350 x D260 x H520mm
Chưa VAT: 82.000 VND
Có VAT 10%: 90.200 VND
GS-26-01 ghế mẫu giáo nội thất xuân hòa
W350 x D280 x H580mm
Chưa VAT: 84.000 VND
Có VAT 10%: 92.400 VND
GS-26-02 ghế mẫu giáo nội thất xuân hòa
W350 x D300 x H610mm
Chưa VAT: 87.000 VND
Có VAT 10%: 95.700 VND
GS-26-03 ghế mẫu giáo nội thất xuân hòa
Chưa VAT: 90.000 VND
Có VAT 10%: 99.000 VND
GS-19-03 ghế học sinh công ty nội thất xuân hòa
W480 x D450 x H860mm
Chưa VAT: 318.000 VND
Có VAT 10%: 349.800 VND
GS-19-04 ghế học sinh nội thất xuân hòa
W335 x D380 x H630mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
GS-19-00 ghế học sinh nội thất xuân hòa
W365 x D440 x H800mm
Chưa VAT: 158.000 VND
Có VAT 10%: 173.800 VND
BMG102B bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H500mm
Giá: Liên hệ