Tìm theo giá từ  đến     
 
header_tsp_center
 

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
 
 
CFE1206 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
CFE1006 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
CDE1407 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
CDE1607 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
CDE1206 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
CDE1406 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
CDE1006 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
CFE1406 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Có VAT 10%: 869.000 VND
CFE1407 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
CFE1607 bàn làm việc fami dòng eco nẹp phẳng
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 990.000 VND
Có VAT 10%: 1.089.000 VND
CHE1006-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1000x600 x750
Chưa VAT: 955.000 VND
Có VAT 10%: 1.050.500 VND
CHE1206-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1200x600 x750mm
Chưa VAT: 975.000 VND
Có VAT 10%: 1.072.500 VND
CHE1406-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1400x600 x750mm
Chưa VAT: 1.110.000 VND
Có VAT 10%: 1.221.000 VND
CHE1207-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1200x700 x750mm
Chưa VAT: 1.050.000 VND
Có VAT 10%: 1.155.000 VND
CHE1407-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1400x700 x750mm
Chưa VAT: 1.110.000 VND
Có VAT 10%: 1.221.000 VND
CHE1607-POE bàn làm việc hộc treo nội thất fami
1600x800 x750mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
MCD1800H-PO bàn làm việc fami mặt laminate
1800 x 800 x 750mm( chua bao gom hoc)
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
CF1200H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
MCD1800H-DC bàn làm việc fami mặt laminate
1800 x 800 x 750mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
MCD1800H-MB bàn làm việc fami mặt laminate
1800 x 800 x 750mm
Chưa VAT: 1.840.000 VND
Có VAT 10%: 2.024.000 VND
SMD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
SMD1800H-DC bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
SMD1800H-PO bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
bàn làm việc fami CD1200H-PO
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CD1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CD1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
 CD1200H-WT bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CP1400HL-MB bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-DC bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HL-DC bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750.
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HL-PO bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-PO bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CH1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CH1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CH1200H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CF1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
CF1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
CP1600HL-DC bàm làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-DC bàn làm việc lượn trái nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-PO bàn làm việc lượn nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HR-MB bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HR-PO bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CU1200FH-PO bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CU1200FH-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CU1200FH-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CC2220H-PO bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2220H-DC bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2220H-MB bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2240H-MB bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
CC2240H-DC bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
CC2240H-PO bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
MSM1800-DC bàn làm việc fami mặt laminate
1820 X 900 X 750 mm
Chưa VAT: 3.950.000 VND
Có VAT 10%: 4.345.000 VND
MSM1800-MB bàn làm việc fami mặt laminate
1820 X 900 X 750 mm
Chưa VAT: 3.950.000 VND
Có VAT 10%: 4.345.000 VND
MSM1800-PO bàn làm việc fami mặt laminate
1820 X 900 X 750 mm
Chưa VAT: 3.950.000 VND
Có VAT 10%: 4.345.000 VND
SMM1800H-DC bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
SMM1800H-MB bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
SMM1800H-PO bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
CDC1006 Bàn làm việc không hộc nội thất fami
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 550.000 VND
Có VAT 10%: 605.000 VND
CDC1206 Bàn làm việc không hộc nội thất fami
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 570.000 VND
Có VAT 10%: 627.000 VND
CDC1406 Bàn làm việc không hộc nội thất fami
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 590.000 VND
Có VAT 10%: 649.000 VND
CHC1006 bàn làm việc có hộc treo nội thất fami
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CHC1206 bàn làm việc có hộc treo nội thất fami
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 760.000 VND
Có VAT 10%: 836.000 VND
CHC1406 bàn làm việc có hộc treo nội thất fami
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 830.000 VND
Có VAT 10%: 913.000 VND
Bàn lượn fami CP1800HR-PO
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-PO bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-DC bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HR-DC Bàn lượn fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HR-MB Bàn lượn fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
Bàn làm việc cao cấp fami CD1256H-MB
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1400H-PO bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
CD1256H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1256H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1256H-WT bàn làm việc fami
W1200 x D560 x H750
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1400H-WT bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
bàn làm việc fami CD1400H-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
CD1400H-MB bàn làm việc fam
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
Bàn làm việc cao cấp fami CD1600H-MB
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
CD1600H-DC bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
CD1600H-PO bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
CD1600H-WT bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
bàn làm việc fami CD1800H2-DC
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
CD1800H2-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
CD1800H2-PO bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
CD1800H2-WT bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750.
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
bàn làm việc fami CD1800H-PO
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
CD1800H-DC bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
CD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
CD1800H-WT bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750.
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
bàn làm việc fami CU1400FH-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CU1400FH-MB bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CU1400FH-PO bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CDV1006 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
CDV1206 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 760.000 VND
Có VAT 10%: 836.000 VND
CDV1406 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 830.000 VND
Có VAT 10%: 913.000 VND
CDV1207 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 820.000 VND
Có VAT 10%: 902.000 VND
CDV1407 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
CDV1607 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
CHV1006 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất famiCHV1006 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1000 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
CHV1206 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
CHV1406 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
CHV1207 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.070.000 VND
Có VAT 10%: 1.177.000 VND
CHV1407 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.190.000 VND
Có VAT 10%: 1.309.000 VND
CHV1607 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
CUV1206 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 1.190.000 VND
Có VAT 10%: 1.309.000 VND
CUV1406 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D600 x H745mm
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
CUV1207 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.240.000 VND
Có VAT 10%: 1.364.000 VND
CUV1407 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1400 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
CUV1607 mầu AP/AP bàn làm việc nội thất fami
W1600 x D700 x H745mm
Chưa VAT: 1.510.000 VND
Có VAT 10%: 1.661.000 VND
CC2127H-PO góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
 CC2130H-MB góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2290H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
CC2230H- PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2218H-MB góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2127H-DC góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2127H-MB góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2130H-DC góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2130H-PO góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2218H-DC góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2218H-PO góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2230H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2230H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2290H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
CC2290H-PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
ACD1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D450 x H690
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
ACD1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D450 x H690
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
ACD1200H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D450 x H690
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
ASM1200H-PO Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
ASM1200H-DC Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
ASM1200H-MB Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
DF12-01-DC bàn làm việt, bàn máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
DF12-01-MB bàn làm việc,bàn để mấy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
DF12-01-PO bàn làm việt, bàn máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
DF12-02-AP bàn làm việc,bàn để máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
DF12-02-DC bàn làm việc,bàn máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
DF12-02-MB bàn làm việc,bàn máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
DF12-02-PO bàn làm việc,bàn để máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
TT1206-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ laminate nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1206-MEL18F-OC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1206-MEL18F-T2748ANT bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1206-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1206-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1206-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TT1507-MEL18F-T2748ANT bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1507-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1207-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1207-MEL18F-OC bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1207-MEL18F-T2748ANT bàn làm việc chân sắt ,mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1207-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1207-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1207-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x700x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
TT1507-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1507-MEL18F-OC bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1507-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1507-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
TT1214-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1214-MEL18F-OC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1214-MEL18F-T2748ANT bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1214-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1214-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1214-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
1200x1400x750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
TT1212-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1212-MEL18F-OC bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1212-MEL18F-T2748ANT bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1212-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1212-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1212-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ nội thất fami
1200x1200x750mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
TT1514-MEL18F-PO bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TT1514-MEL18F-AP bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TT1514-MEL18F-mầu OC bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TT1514-MEL18F-mầu T2748ANT bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TT1514-MEL18F-MB bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TT1514-MEL18F-DC bàn làm việc chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1500 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.840.000 VND
Có VAT 10%: 3.124.000 VND
TO1206-PO bàn chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D600 x 750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1206-OC bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1212-T2748ANT mầu trắng ,bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TO1212-OC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TO1206-MB bàn chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D600 x 750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1206-DC bàn chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D600 x 750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1212-DC mầu trắng,bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TO1212-MB mầu trắng,bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TTE1006 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1000 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
TTE1206 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.180.000 VND
Có VAT 10%: 1.298.000 VND
TTE1406 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
TTE1407 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Có VAT 10%: 1.485.000 VND
TTE1207 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.240.000 VND
Có VAT 10%: 1.364.000 VND
TTE1607 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.430.000 VND
Có VAT 10%: 1.573.000 VND
TTE1212 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
TTE1214 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1200 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 1.850.000 VND
Có VAT 10%: 2.035.000 VND
TTE1412 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
TTE1414 bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ melamine nội thất fami
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
FM-1409#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.880.000 VND
Có VAT 10%: 3.168.000 VND
FM-1410#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.950.000 VND
Có VAT 10%: 3.245.000 VND
FM-1610#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3.570.000 VND
Có VAT 10%: 3.927.000 VND
FM-1203#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.400.000 VND
Có VAT 10%: 2.640.000 VND
FM-1402#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.880.000 VND
Có VAT 10%: 3.168.000 VND
FM-1601#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3.360.000 VND
Có VAT 10%: 3.696.000 VND
FM-1205#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W12000 x D2600 x H760mm
Chưa VAT: 2.400.000 VND
Có VAT 10%: 2.640.000 VND
FM-1403#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.880.000 VND
Có VAT 10%: 3.168.000 VND
FM-1603#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 3.360.000 VND
Có VAT 10%: 3.696.000 VND
FM-1404#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 4.460.000 VND
Có VAT 10%: 4.906.000 VND
FM-1604#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 5.150.000 VND
Có VAT 10%: 5.665.000 VND
FM-1448#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1400 x D700 x H760mm
Chưa VAT: 4.670.000 VND
Có VAT 10%: 5.137.000 VND
FM-1648#P bàn làm việc fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1600 x D800 x H760mm
Chưa VAT: 5.360.000 VND
Có VAT 10%: 5.896.000 VND
 
 
 
TO1206-PO bàn chân sắt mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D600 x 750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1206-OC bàn làm việc nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
TO1212 mầu trắng ,bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
TO1212-OC bàn làm việc chân sắt,mặt gỗ nội thất fami
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
SMM1800H-DC bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
SMM1800H-MB bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
SMM1800H-PO DC bàn làm việc fami
W1820 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 6.000.000 VND
Có VAT 10%: 6.600.000 VND
SMD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
SMD1800H-DC bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
SMD1800H-PO bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
bàn làm việc fami CD1200H-PO
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CD1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CD1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
CP1400H (L)-MB bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-DC bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HL-DC bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750.
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HL-PO bàn lượn fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CP1400HR-PO bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.690.000 VND
Có VAT 10%: 1.859.000 VND
CH1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CH1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CH1200H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
CF1200H-MB bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
CF1200H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
CP1600H(R)-DC bàm làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-DCbàn làm việc lượn trái nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HL-PO bàn làm việc lượn nội thất fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HR-MB bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CP1600HR-PO bàn làm việc fami
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.790.000 VND
Có VAT 10%: 1.969.000 VND
CU1200FH-PO bàN làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CU1200FH-DC bàn làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CU1200FH-MB bàN làm việc fami
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CC2220H-PO bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2220H-DC bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2220H-MB bàn nối nội thất fami
W600 x D480 x H750mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
CC2240H-MB bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
CC2240H-DC bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
CC2240H-PO bàn nối nội thất fami
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
Bàn lượn fami CP1800(R)-PO
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-PO bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-DCbàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HL-MB bàn làm việc lượn phải nội thất fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HR-DC Bàn lượn fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
CP1800HR-MB Bàn lượn fami
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.900.000 VND
Có VAT 10%: 2.090.000 VND
Bàn làm việc cao cấp fami CD1256H-MB
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1400H-PO bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
CD1256H-DC bàn làm việc fami
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CD1256H-PO bàn làm việc fami
W1200 x D560 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
bàn làm việc fami CD1400H-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
CD1400H-MB bàn làm việc fam
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
Bàn làm việc cao cấp fami CD1600H-MB
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
CD1600H-DC bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
CD1600H-PO bàn làm việc fami
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.382.000 VND
Có VAT 10%: 1.520.200 VND
bàn làm việc fami CD1800H2-DC
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
CD1800H2-MB bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
CD1800H2-PO bàn làm việc fami
W1800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
bàn làm việc fami CD1800H-PO
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
CD1800H-DC bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
CD1800H-MB bàn làm việc fami
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.500.000 VND
Có VAT 10%: 1.650.000 VND
bàn làm việc fami CU1400FH-DC
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CU1400FH-MB bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CU1400FH-PO bàn làm việc fami
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
CC2127H-PO góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
 CC2130H-MB góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
 CC2290H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
 CC2230H- PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2218H-MB góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2127H-DC góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2127H-MB góc nối nội thất fami
W800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2130H-DC góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2130H-PO góc nối nội thất fami
W850 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
CC2218H-DC góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2218H-PO góc nối nội thất fami
W1400x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
CC2230H-DC góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2230H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
CC2290H-MB góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
CC2290H-PO góc nối nội thất fami
W700 x D412 x H750mm
Chưa VAT: 840.000 VND
Có VAT 10%: 924.000 VND
ACD1200H-MBbàn làm việc fami
W1200 x D450 x H690
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Có VAT 10%: 1.166.000 VND
ASM1200H-BO Tủ phụ bàn giám đốc fami
1200 x D450 x H660
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
DF12-01-DC bàn làm việt, bàn máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
DF12-01-MB bàn làm việc,bàn để mấy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
DF12-02-AP bàn làm việc,bàn để máy vi tính nội thất fami
1200x600x750mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND