Tìm theo giá từ  đến     
 
 
Ban Hoc Sinh - Cung Cấp Bàn Học Sinh Chuyên Dụng, Ban Hoc Sinh Cấp 1, 2, 3. LH: 0988.492.599 - 04.3780.5186

Ban Hoc Sinh


 

      THÔNG BÁO : Hiện nay có một số trang web giả danh  Công Ty Cổ Phần NỘI THẤT HÒA PHÁT,Fami...

    để bán giá cao,lừa khách hàng, Thực tế các hãng lớn  không trực tiếp bán cho khách

    mà ủy quyền toàn bộ việc bán hàng cho các đại lý !

 

 

                                                      Hàng chính hãng-giá bán phải tính thuế VAT 10%....


 
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800 x500x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
BHS29B-2+GHS29B-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
800 x500x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Có VAT 10%: 1.210.000 VND
BHS29A-1+GHS29A-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
700 x450x 540÷740mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
700 x450x 540÷740mm(hình con giống)
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS28-1 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát mặt gỗ melamine
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS29B-1+GHS29B-1 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát melamine
800 x500x 540÷740mm
Chưa VAT: 850.000 VND
Có VAT 10%: 935.000 VND
BHS29A-2+GHS29A-2 bộ bàn ghế học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x 540÷740mm(0 hình con giống)
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS03-1 bàn học sinh  hòa phát
W700 x D450 x H630 --730mm
Chưa VAT: 580.000 VND
Có VAT 10%: 638.000 VND
BHS03-2 bàn học sinh chân sắt mặt gỗ nội thất hòa phát hình con giống
700 450 = H 650 ÷ 730mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 625.000 VND
Có VAT 10%: 687.500 VND
BHS20-1 bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát cải tiến
W800 x D500 x H 700--820mm
Chưa VAT: 713.000 VND
Có VAT 10%: 784.300 VND
BHS20-1 bàn học sinh tiểu học hòa phát
W800 x D500 x H590--740mm
Chưa VAT: 713.000 VND
Có VAT 10%: 784.300 VND
BHS20-2 bàn học sinh hòa phát hình con giống
800 x 500 = H 590 ÷ 740mm
Chưa VAT: 880.000 VND
Có VAT 10%: 968.000 VND
BHS22 bàn học sinh hòa phát
W800 x D500 x H 700--820mm
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
BHS22-2 bàn học sinh tiểu học nội thất hòa phát hình con giống
800x500= H590÷740
Chưa VAT: 855.000 VND
Có VAT 10%: 940.500 VND
BHS106GD-2 bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700x450 x590mm
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BHS28-2 Bàn học sinh tiểu học hòa phát hình con giống
700 x450x540 ÷ 690mm
Chưa VAT: 625.000 VND
Có VAT 10%: 687.500 VND
BHS301V (TBHS-01) verneer tần bì nội thất hòa phát
W800 x D500 x H630mm(giá chưa bao gồm ghế)
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
BHS302V (TBHS-02) verneer tần bì nội thất hòa phát
W836 x D500 x 1050mm(giá chưa gồm ghế)
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
GHS301 (TGHS-01) Verneer tần bì,ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D420 x H680mm(giá ghế chưa bao gồm bàn)
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS101A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 367.000 VND
Có VAT 10%: 403.700 VND
BHS102A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H550mm
Chưa VAT: 367.000 VND
Có VAT 10%: 403.700 VND
BHS101A + GHS101A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 557.000 VND
Có VAT 10%: 612.700 VND
BHS101B bàn học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 374.000 VND
Có VAT 10%: 411.400 VND
BHS101B + GHS101B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 576.000 VND
Có VAT 10%: 633.600 VND
BHS25-1 bàn học sinh hòa phát
700x450x690mm
Chưa VAT: 720.000 VND
Có VAT 10%: 792.000 VND
BHS25-2 bàn học sinh hòa phát
1100x960x440x800mm
Chưa VAT: 1.470.000 VND
Có VAT 10%: 1.617.000 VND
BHS103B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 H1 380 x H2 610 x H660mm
Chưa VAT: 564.000 VND
Có VAT 10%: 620.400 VND
BHS104A bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D815 x H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 616.000 VND
Có VAT 10%: 677.600 VND
BHS104B bàn học sinh nội thất hòa phát
W1000 x D825 x H1 380 x H2 610 x H665mm
Chưa VAT: 623.000 VND
Có VAT 10%: 685.300 VND
BBT103-3+GBT103-3 (BBT103-III+GBT103-III) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 845.000 VND
Có VAT 10%: 929.500 VND
BBT103-4+GBT103-4 (BBT103-IV+GBT103-IV) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 930.000 VND
Có VAT 10%: 1.023.000 VND
BBT103-5+GBT103-5 (BBT103-V+GBT103-V) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
BBT103-6+GBT103-6(BBT103-VI+GBT103-VI) bàn ghế bán trú nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 1.020.000 VND
Có VAT 10%: 1.122.000 VND
BBT103-6 (BBT103-VI) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H690mm
Chưa VAT: 710.000 VND
Có VAT 10%: 781.000 VND
BBT103-5 (BBT103-V) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H630mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BBT103-4 (BBT103-IV) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D1000 x H570mm
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BBT103-3 (BBT103-III) bàn bán trú nội thất hòa phát
W1200 x D900 x H510mm
Chưa VAT: 635.000 VND
Có VAT 10%: 698.500 VND
BBT101C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
BBT102C bàn bán trú nội thất hòa phát
1200x 803 x400 x660 x642+18
Chưa VAT: 950.000 VND
Có VAT 10%: 1.045.000 VND
BHS106-6 +GHS106-6 (BHS106-VI+GHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS106-6 (BHS106-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 440.000 VND
Có VAT 10%: 484.000 VND
BHS106-5 (BHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS106-4 (BHS106-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 420.000 VND
Có VAT 10%: 462.000 VND
BHS106-3 (BHS106-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 410.000 VND
Có VAT 10%: 451.000 VND
BHS106-4 +GHS106-4 ) BHS106-IV+GHS106-IV bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BHS106-5 +GHS106-5 (BHS106-V+GHS106-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 670.000 VND
Có VAT 10%: 737.000 VND
BHS106-3 +GHS106-3 )BHS106-III+GHS106-III bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm bàn,ghế
Chưa VAT: 610.000 VND
Có VAT 10%: 671.000 VND
BHS107-4 (BHS107 -IV) bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 280.000 VND
Có VAT 10%: 308.000 VND
BHS107-3 (BHS107 -III) bàn học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 260.000 VND
Có VAT 10%: 286.000 VND
BHS107-5+GHS107-5 (BHS107 -V + GHS107 -V) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS107-6 +GHS107-6 (BHS107 -VI + GHS107 -VI) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 490.000 VND
Có VAT 10%: 539.000 VND
BHS107-6 (BHS107 -VI)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 320.000 VND
Có VAT 10%: 352.000 VND
BHS107-5 (BHS107 -V)  bàn học sinh hòa phát
W600 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 300.000 VND
Có VAT 10%: 330.000 VND
BHS107-4+GHS107-4 (BHS107 -IV + GHS107 -IV) bàn ghế học sinh hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 430.000 VND
Có VAT 10%: 473.000 VND
BHS107-3+GHS107-3 (BHS107 -III + GHS107 -III) bàn ghế học sinh hòa phát
W600 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 400.000 VND
Có VAT 10%: 440.000 VND
BHS108-4+GHS108-4 (BHS108-IV+GHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 665.000 VND
Có VAT 10%: 731.500 VND
BHS108-6 +GHS108-6 (BHS108-VI+GHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS108-5 +GHS108-5 (BHS108-V +GHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS108-3+GHS108-3 (BHS108-III +GHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá đã bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BHS108-4 (BHS108-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS108-3 (BHS108-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 400.000 VND
Có VAT 10%: 440.000 VND
BHS108-5 (BHS108-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H630mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS108-6 (BHS108-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS109-3+GHS109-3 (BHS109 -III+GHS109-III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 500.000 VND
Có VAT 10%: 550.000 VND
BHS109-4+GHS109-4 (BHS109 -IV+GHS109-IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 465.000 VND
Có VAT 10%: 511.500 VND
BHS109-5+GHS109-5 (BHS109 -V+GHS109-V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BHS109-6+GHS109-6 (BHS109 -VI+GHS109-VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 770.000 VND
Có VAT 10%: 847.000 VND
BHS109-6 (BHS109 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 460.000 VND
Có VAT 10%: 506.000 VND
BHS109-5 (BHS109 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 450.000 VND
Có VAT 10%: 495.000 VND
BHS109-4 (BHS109 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS109-3 (BHS109 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D450 x D510mm
Chưa VAT: 400.000 VND
Có VAT 10%: 440.000 VND
BHS110-3+GHS110-3 (BHS110 -III +GHS110 -III) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 601.000 VND
Có VAT 10%: 661.100 VND
BHS110-4+GHS110-4 (BHS110 -IV +GHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
giá gồm bàn,2 ghế
Chưa VAT: 690.000 VND
Có VAT 10%: 759.000 VND
BHS110-5 +GHS110-5 (BHS110 -V +GHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 745.000 VND
Có VAT 10%: 819.500 VND
BHS110-6+GHS110-6 (BHS110 -VI +GHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
Giá bao gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 775.000 VND
Có VAT 10%: 852.500 VND
BHS110-6 (BHS110 -VI) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D690mm
Chưa VAT: 435.000 VND
Có VAT 10%: 478.500 VND
BHS110-4 (BHS110 -IV) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D570mm
Chưa VAT: 410.000 VND
Có VAT 10%: 451.000 VND
BHS110-5 (BHS110 -V) bàn học sinh nội thất hòa phát
W1200 x D500 x D630mm
Chưa VAT: 425.000 VND
Có VAT 10%: 467.500 VND
BHS110-3 (BHS110-III) Bàn học sinh nội thất hoà phát
W1200 x D450 x H510mm
Chưa VAT: 365.000 VND
Có VAT 10%: 401.500 VND
GHS108-3(GHS108-III) hế học sinh nội thất hòa phát
W 270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 100.000 VND
Có VAT 10%: 110.000 VND
GHS107 -6(GHS107 -VI) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
GHS107-5(GHS107-V) ghế học sinh hòa phát
W340 x D420 x W660mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
GHS107-4(GHS107-IV) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 150.000 VND
Có VAT 10%: 165.000 VND
GHS107-3(GHS107-III) ghế học sinh hòa phát
W270 x D350 x W540mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
GHS106-4(GHS106-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D390 x H600mm
Chưa VAT: 210.000 VND
Có VAT 10%: 231.000 VND
GHS106-5(GHS106-V) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 220.000 VND
Có VAT 10%: 242.000 VND
GHS106-4(GHS106-VI) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D466 x H720mm
Chưa VAT: 230.000 VND
Có VAT 10%: 253.000 VND
GHS106-3(GHS106-III) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D390 x H540mm
Chưa VAT: 200.000 VND
Có VAT 10%: 220.000 VND
GHS108-4(GHS108-IV) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W 310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
GHS108-5(GHS108-V) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GHS108-5(GHS108-VI) Ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D460 x H720mm
Chưa VAT: 155.000 VND
Có VAT 10%: 170.500 VND
GHS109-3(GHS109-III) ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 100.000 VND
Có VAT 10%: 110.000 VND
GHS109-4(GHS109-IV) ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND
GHS109-5(GHS109-V) ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D410 x H660mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GHS109-6(GHS109-VI) ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D460 x H720mm
Chưa VAT: 155.000 VND
Có VAT 10%: 170.500 VND
GHS110-6(GHS110-VI) ghế học sinh nội thất hòa phát
W360 x D455 x H720mm
Chưa VAT: 170.000 VND
Có VAT 10%: 187.000 VND
GHS110-5(GHS110-V) ghế học sinh nội thất hòa phát
W340 x D415 x H660mm
Chưa VAT: 160.000 VND
Có VAT 10%: 176.000 VND
GHS110-4(GHS110-IV) ghế học sinh nội thất hòa phát
W310 x D380 x H600mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
GHS110-3(GHS110-III) ghế học sinh nội thất hòa phát
W270 x D340 x H540mm
Chưa VAT: 118.000 VND
Có VAT 10%: 129.800 VND
GBT103-3(GBT103-III) ghế bán trú nội thất hòa phát
W270 x D335 x H470mm
Chưa VAT: 105.000 VND
Có VAT 10%: 115.500 VND
GBT103-4(GBT103-IV) ghế bán trú nội thất hòa phát
W310 x D375 x H530mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GBT103-5(GBT103-V) ghế bán trú nội thất hòa phát
W340 x D400 x H590mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
GBT103-6(GBT103-VI) ghế bán trú nội thất hòa phát
W360 x D440 x H650mm
Chưa VAT: 155.000 VND
Có VAT 10%: 170.500 VND
GHS101A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H1 330 x H2 610
Chưa VAT: 95.000 VND
Có VAT 10%: 104.500 VND
GHS101B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W320 x D375 x H1 380 x H2 660
Chưa VAT: 101.000 VND
Có VAT 10%: 111.100 VND
GHS102A ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H1 330 x H610
Chưa VAT: 105.000 VND
Có VAT 10%: 115.500 VND
GHS102B ghế học sinh công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W360 x D350 x H1 380 x H660
Chưa VAT: 101.000 VND
Có VAT 10%: 111.100 VND
BBT101B bàn bán trú nội thất hòa phát
W1000 x D803 x H1 380 x H2 610
Chưa VAT: 680.000 VND
Có VAT 10%: 748.000 VND
BBT102B bàn bán trú nội thất hòa phát
vW1200 x D803 x H1 380 x H2 610
Chưa VAT: 791.000 VND
Có VAT 10%: 870.100 VND
BBT101A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H1 330 x H550mm
Chưa VAT: 640.000 VND
Có VAT 10%: 704.000 VND
BBT102A bàn bán trú nội thất hòa phát
W1100 x D803 x H1 330 x H550
Chưa VAT: 750.000 VND
Có VAT 10%: 825.000 VND
BHS102B bàn học sinh hòa phát
W1000 x D400 x H610mm
Chưa VAT: 374.000 VND
Có VAT 10%: 411.400 VND
BHS102A + GHS102A bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 569.000 VND
Có VAT 10%: 625.900 VND
BHS102B + GHS102B bàn ghế học sinh hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 674.000 VND
Có VAT 10%: 741.400 VND
BHS103A bàn học sinh hòa phát
W1000 x D805 H1 330 x H2 550 x H610mm
Chưa VAT: 559.000 VND
Có VAT 10%: 614.900 VND
Bàn học sinh hòa phát BHS103C
W1200 x D870 x H1 440 x H2 690 x H770mm
Chưa VAT: 730.000 VND
Có VAT 10%: 803.000 VND
BSV102 bàn sinh viên hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 608.000 VND
Có VAT 10%: 668.800 VND
BSV102T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D889 x H750mm
Chưa VAT: 668.000 VND
Có VAT 10%: 734.800 VND
BSV103 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 646.000 VND
Có VAT 10%: 710.600 VND
BSV103T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D940 x H750mm
Chưa VAT: 732.000 VND
Có VAT 10%: 805.200 VND
bàn sinh viên nội thất hòa phát BSV105
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 578.000 VND
Có VAT 10%: 635.800 VND
BSV105T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D890 x H750mm
Chưa VAT: 664.000 VND
Có VAT 10%: 730.400 VND
BSV107  bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 600.000 VND
Có VAT 10%: 660.000 VND
BSV107T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D945 x H750mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
BSV108 bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 564.000 VND
Có VAT 10%: 620.400 VND
BSV108T bàn sinh viên nội thất hòa phát
W1200 x D885 x H750mm
Chưa VAT: 645.000 VND
Có VAT 10%: 709.500 VND
BSV240 (BSV2400) bàn sinh viên nội thất hòa phát
W2400 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
BHS09  bàn học sinh hòa phát
W1000 x D500 x H690mm
Chưa VAT: 464.000 VND
Có VAT 10%: 510.400 VND
BHS104C bàn học sinh hòa phát
W1200 x D885 x H1 440 x H2 690 x H770
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BSV01-3 bàn sinh viên chân gấp hòa phát
W585 x D405 x H280 mm
Chưa VAT: 150.000 VND
Có VAT 10%: 165.000 VND
BGV101+GGV101 melamine bàn ghế giáo viên hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 1.295.000 VND
Có VAT 10%: 1.424.500 VND
BGV103+GGV103 melamine bàn ghế giáo viên hoà phát
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 1.215.000 VND
Có VAT 10%: 1.336.500 VND
BGV103+GGV103  bàn ghế giáo viên hoà phát sơn PU
giá bao gồm 1 bàn + 1 ghế
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
GGV101 ghế giáo viên hoà phát
410x470x450x830mm
Chưa VAT: 215.000 VND
Có VAT 10%: 236.500 VND
GGV103 melamine ghế giáo viên hoà phát
450x450x450x900
Chưa VAT: 255.000 VND
Có VAT 10%: 280.500 VND
BGV101 bàn giáo viên hòa phát melamine
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
BGV103 bàn giáo viên hòa phát
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 960.000 VND
Có VAT 10%: 1.056.000 VND
BGV103 bàn giáo viên hoà phát sơn PU
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.335.000 VND
Có VAT 10%: 1.468.500 VND
BMG101A-2+GMG101A-2 Bàn mẫu giáo hình con giống Hòa phát
giá cả bộ,1bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 538.000 VND
Có VAT 10%: 591.800 VND
BMG101B-2+GMG101B-2 bàn ghế mẫu giáo hòa phát hình con giống
giá 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 564.000 VND
Có VAT 10%: 620.400 VND
BMG102A-2+GMG102A-2 bàn ghế mẫu giáo nội thất hòa phát hình con giống
giá 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 527.000 VND
Có VAT 10%: 579.700 VND
BMG102B-2+GMG102B-2 bàn ghế mẫu giáo nội thất hòa phát hình con giống
giá 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 570.000 VND
Có VAT 10%: 627.000 VND
BMG104A-2+GMG104A-2 bàn ghế mẫu giáo hòa phát hình con giống
giá 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 473.000 VND
Có VAT 10%: 520.300 VND
BMG104B-2+GMG104B-2 bàn ghế mẫu giáo hòa phát hình con giống
giá 1 bàn,1 ghế
Chưa VAT: 493.000 VND
Có VAT 10%: 542.300 VND
BMG101A-1+GMG101A-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 418.000 VND
Có VAT 10%: 459.800 VND
BMG101B-1+GMG101B-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá gồm 1 bàn,2 ghế
Chưa VAT: 444.000 VND
Có VAT 10%: 488.400 VND
BMG101B-1+GMG101B-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 407.000 VND
Có VAT 10%: 447.700 VND
BMG102B-1+GMG102B-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 442.000 VND
Có VAT 10%: 486.200 VND
BMG104A-1+GMG104A-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 534.000 VND
Có VAT 10%: 587.400 VND
BMG104B-1+GMG104B-1 Bàn ghế mẫu giáo Hòa phát
giá bao gồm 1 bàn + 2 ghế
Chưa VAT: 575.000 VND
Có VAT 10%: 632.500 VND
BMG01-1 bàn mẫu giáo hòa phát,chân gấp mặt gỗ melamine hòa phát
W585 X D405 X H200mm
Chưa VAT: 130.000 VND
Có VAT 10%: 143.000 VND
BSV01-1 bàn sinh viên chân gấp hòa phát
W585 x D405 x H280 mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
GMG102B-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
330x340x300x550mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
GMG104A-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
350x360x270x510mm
Chưa VAT: 113.000 VND
Có VAT 10%: 124.300 VND
GMG01A ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
Chưa VAT: 105.000 VND
Có VAT 10%: 115.500 VND
GMG01B ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
Chưa VAT: 105.000 VND
Có VAT 10%: 115.500 VND
GMG101A-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W350 x D320 x H1 270 x H510mm
Chưa VAT: 92.000 VND
Có VAT 10%: 101.200 VND
GMG101B-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W350 x D320 x H1 300 x H550mm
Chưa VAT: 95.000 VND
Có VAT 10%: 104.500 VND
GMG102A-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W320 x D340 x H1 270 x H510mm
Chưa VAT: 92.000 VND
Có VAT 10%: 101.200 VND
GMG102B-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W330 x D340 x H1 300 x H550mm
Chưa VAT: 95.000 VND
Có VAT 10%: 104.500 VND
GMG104A-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W350 x D360 x H1 270 x H510mm
Chưa VAT: 102.000 VND
Có VAT 10%: 112.200 VND
GMG104B-1 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát
W350 x D365 x H1 300 x H550mm
Chưa VAT: 110.000 VND
Có VAT 10%: 121.000 VND
GMG101A-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
350x320x270x510 mm
Chưa VAT: 122.000 VND
Có VAT 10%: 134.200 VND
GMG101B-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
350x 320 x300x 550mm
Chưa VAT: 155.000 VND
Có VAT 10%: 170.500 VND
GMG102A-2 ghế mẫu giáo nội thất hòa phát hình con giống
320x340x270x510mm
Chưa VAT: 152.000 VND
Có VAT 10%: 167.200 VND
GMG104B-2 ghế mẫu giáo hình con giống Hòa phát
350x365x300x550mm
Chưa VAT: 125.000 VND
Có VAT 10%: 137.500 VND
BMG101A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 234.000 VND
Có VAT 10%: 257.400 VND
BMG102A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 223.000 VND
Có VAT 10%: 245.300 VND
BMG104A-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H460mm
Chưa VAT: 330.000 VND
Có VAT 10%: 363.000 VND
BMG104B-1 bàn mẫu giáo công ty cổ phần nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W900 x D400 x H500mm
Chưa VAT: 355.000 VND
Có VAT 10%: 390.500 VND
BMG101B-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H500mm
Chưa VAT: 254.000 VND
Có VAT 10%: 279.400 VND
BMG102B-1 bàn mẫu giáo hòa phát
W900 x D450 x H500mm
Chưa VAT: 252.000 VND
Có VAT 10%: 277.200 VND
BMG101A-2 Bàn mẫu giáo hình con giống Hòa phát
900x450x460 mm
Chưa VAT: 294.000 VND
Có VAT 10%: 323.400 VND
BMG101B-2 bàn mẫu giáo hòa phát hình con giống
900 x 450 x 500
Chưa VAT: 314.000 VND
Có VAT 10%: 345.400 VND
BMG102A-2 bàn mẫu giáo nội thất hòa phát hình con giống
900x450x460mm
Chưa VAT: 283.000 VND
Có VAT 10%: 311.300 VND
BMG102B-2 bàn mẫu giáo nội thất hòa phát hình con giống
900x450x500mm
Chưa VAT: 312.000 VND
Có VAT 10%: 343.200 VND
BMG104A-2 bàn mẫu giáo hòa phát hình con giống
900x450x460mm
Chưa VAT: 360.000 VND
Có VAT 10%: 396.000 VND
BMG104B-2 bàn mẫu giáo hòa phát hình con giống
900x450x500mm
Chưa VAT: 368.000 VND
Có VAT 10%: 404.800 VND
BMG01-3 bàn mẫu giáo hòa phát,chân gấp
W585 x D405 x H200 mm
Chưa VAT: 140.000 VND
Có VAT 10%: 154.000 VND
BMG02-01 bàn mẫu giáo chân sắt gấp,mặt gỗ công nghiệp hòa phát
W480 x D300 xH200mm
Chưa VAT: 115.000 VND
Có VAT 10%: 126.500 VND