Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
TV2412M-M Bàn họp fami Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
TH2412M-L Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 4.200.000 VND
Có VAT 10%: 4.620.000 VND
TV2412M-V Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Veneer sơn PU phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.500.000 VND
Có VAT 10%: 6.050.000 VND
TV2412M-L Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.900.000 VND
Có VAT 10%: 4.290.000 VND
TH2412M-M Bàn họp fami Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.900.000 VND
Có VAT 10%: 4.290.000 VND
TH2412M-V Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Veneer sơn PU phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
K2412M-V Mặt bàn chất liệu Veneer PU phủ bề mặt, chân bàn chất liệu hợp kim nhôm
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 14.000.000 VND
Có VAT 10%: 15.400.000 VND
K2412M-V-1 Mặt bàn chất liệu Veneer PU phủ bề mặt, chân bàn chất liệu hợp kim nhôm
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 14.000.000 VND
Có VAT 10%: 15.400.000 VND
K2412M-L Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt, chân bàn chất liệu hợp kim nhôm
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 12.450.000 VND
Có VAT 10%: 13.695.000 VND
K2412M-M Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu hợp kim nhôm
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 11.870.000 VND
Có VAT 10%: 13.057.000 VND
RV2412M-V Mặt bàn chất liệu Veneer sơn PU phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.220.000 VND
Có VAT 10%: 5.742.000 VND
RV2412M-L Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.700.000 VND
Có VAT 10%: 4.070.000 VND
RV2412M-M Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.300.000 VND
Có VAT 10%: 3.630.000 VND
RH2412M-V Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Veneer sơn PU phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.500.000 VND
Có VAT 10%: 6.050.000 VND
RH2412M-L Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 4.100.000 VND
Có VAT 10%: 4.510.000 VND
RH2412M-M Bàn họp fami Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
OV2412M-V Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Veneer sơn PU phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.100.000 VND
Có VAT 10%: 5.610.000 VND
OV2412M-L Bàn họp FamiLuFa Mặt bàn chất liệu Laminate phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND
OV2412M-M Bàn họp fami Mặt bàn chất liệu Melamine phủ bề mặt
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
Bàn họp fami CM1820H-PO
W1820 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1.880.000 VND
Có VAT 10%: 2.068.000 VND
Bàn họp fami CM1820H-DC
W1820 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1.880.000 VND
Có VAT 10%: 2.068.000 VND
Bàn họp cao cấp fami CM1820H-MB
W1820 x D920 x H750mm
Chưa VAT: 1.880.000 VND
Có VAT 10%: 2.068.000 VND
CM2400H-PO bàn họp fami
W2400 x D1200x H750 mm
Chưa VAT: 4.010.000 VND
Có VAT 10%: 4.411.000 VND
Bàn họp fami CM2400H2
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5.840.000 VND
Có VAT 10%: 6.424.000 VND
Bàn họp cao cấp fami CM2400H-MB
W2400 x D1200x H750 mm
Chưa VAT: 4.010.000 VND
Có VAT 10%: 4.411.000 VND
 Bàn họp fami CM2400-DC
W2400 x D1200x H750 mm
Chưa VAT: 4.010.000 VND
Có VAT 10%: 4.411.000 VND
CM2600H-DC bàn họp fami
W2600 x D1400x H750
Chưa VAT: 5.180.000 VND
Có VAT 10%: 5.698.000 VND
 CM2800H-PO Bàn họp gỗ nội thất fami
W2800 x D1400x H750
Giá: Liên hệ
CM2800H-MB Bàn họp fami
W2800 x D1400x H750
Giá: Liên hệ
CM2600H-PO bàn họp gỗ nội thất fami
W2600 x D1400x H750mm
Chưa VAT: 5.180.000 VND
Có VAT 10%: 5.698.000 VND
CM2600H-MB bàn họp gỗ nội thất fami
W2600 x D1400x H750mm
Chưa VAT: 5.180.000 VND
Có VAT 10%: 5.698.000 VND
 CM2800H-DC Bàn họp fami
W2800 x D1400x H750 mm
Giá: Liên hệ
CM2800-MB bàn họp gỗ nội thất fami
2800x1400x720mm
Giá: Liên hệ
CM2800-PO bàn họp gỗ nội thất fami
2800x1400x720mm
Giá: Liên hệ
CM2800-DC bàn họp gỗ nội thất fami
2800x1400x720mm
Giá: Liên hệ
CM3800H-PO bàn họp fami
W3800 x D1400 x H750.
Chưa VAT: 7.420.000 VND
Có VAT 10%: 8.162.000 VND
CM3800H-DC Bàn họp fami
W3800 x D1400 x H750.
Chưa VAT: 7.420.000 VND
Có VAT 10%: 8.162.000 VND
Bàn họp cao cấp fami CM3800-MB
W3800 x D1400 x H750.
Chưa VAT: 7.420.000 VND
Có VAT 10%: 8.162.000 VND
CM4900H-PO bàn họp fami
W4900 x D1900 x H750
Chưa VAT: 10.080.000 VND
Có VAT 10%: 11.088.000 VND
 CM4900-DC Bàn họp fami
W4900 x D1900 x H750
Chưa VAT: 11.090.000 VND
Có VAT 10%: 12.199.000 VND
Bàn họp cao cấp fami CM4900H-MB
W4900 x D1900 x H750
Chưa VAT: 11.090.000 VND
Có VAT 10%: 12.199.000 VND
Bàn họp fami CM6000H
W6000 x D2000 x H760mm
Chưa VAT: 28.500.000 VND
Có VAT 10%: 31.350.000 VND
Bàn họp fami CM3600C-PO
W3600 x D1500 x H750
Chưa VAT: 7.480.000 VND
Có VAT 10%: 8.228.000 VND
CM3600C-DC Bàn họp fami
W3600 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.400.000 VND
Có VAT 10%: 8.140.000 VND
CM3600C-Mầu sẫm Bàn họp fami
W3600 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.400.000 VND
Có VAT 10%: 8.140.000 VND
Bàn họp fami CR1060H-DC
Đường kính: 1000 - Cao: 750
Chưa VAT: 1.408.000 VND
Có VAT 10%: 1.548.800 VND
Bàn họp cao cấp fami CR1060H-PO
Đường kính 1000 x 750mm
Chưa VAT: 1.425.000 VND
Có VAT 10%: 1.567.500 VND
Bàn họp cao cấp fami CR1060H-MB
Đường kính 1000 x 750mm
Chưa VAT: 1.425.000 VND
Có VAT 10%: 1.567.500 VND
CO2800H-DC Bàn họp fami
W2800*D1200*H750mm
Chưa VAT: 3.880.000 VND
Có VAT 10%: 4.268.000 VND
Bàn họp fami cao cấp CO2800H-MB
W2800*D1200*H750mm
Chưa VAT: 3.880.000 VND
Có VAT 10%: 4.268.000 VND
Bàn họp fami cao cấp CO2800H-PO
W2800*D1200*H750mm
Chưa VAT: 3.880.000 VND
Có VAT 10%: 4.268.000 VND
FM-570#P bàn họp fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W8000 x D2400 x H760mm
Chưa VAT: 60.470.000 VND
Có VAT 10%: 66.517.000 VND
FM-556#P38 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W3800 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 22.970.000 VND
Có VAT 10%: 25.267.000 VND
FM-556#P48 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W4800 x D1800 x H760m
Chưa VAT: 29.020.000 VND
Có VAT 10%: 31.922.000 VND
FM-556#P60 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W6000 x D2000 x H760mm
Chưa VAT: 47.320.000 VND
Có VAT 10%: 52.052.000 VND
FM-8098#P bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W8000 x D2400 x H760mm
Chưa VAT: 71.460.000 VND
Có VAT 10%: 78.606.000 VND
FM-12098#P bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W12000 x D2600 x H760mm
Chưa VAT: 107.200.000 VND
Có VAT 10%: 117.920.000 VND
FM-529#P24 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 6.180.000 VND
Có VAT 10%: 6.798.000 VND
FM-529#P28 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2800 x D1400 x H760mm
Chưa VAT: 9.900.000 VND
Có VAT 10%: 10.890.000 VND
FM-2405#P bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 8.240.000 VND
Có VAT 10%: 9.064.000 VND
FM-3605#P bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W3600 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 18.550.000 VND
Có VAT 10%: 20.405.000 VND
FM-4205#P bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W4200 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 20.200.000 VND
Có VAT 10%: 22.220.000 VND
FM-552#P18 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 5.150.000 VND
Có VAT 10%: 5.665.000 VND
FM-552#P24 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5.840.000 VND
Có VAT 10%: 6.424.000 VND
FM-552#P30 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W3000 x D1400 x H760mm
Chưa VAT: 9.890.000 VND
Có VAT 10%: 10.879.000 VND
FM-552#P38 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W3800 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 12.530.000 VND
Có VAT 10%: 13.783.000 VND
FM-552#P48 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W4800 x D1800 x H760mm
Chưa VAT: 16.490.000 VND
Có VAT 10%: 18.139.000 VND
FM-554#P38 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W3800 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 15.140.000 VND
Có VAT 10%: 16.654.000 VND
FM-554#P45 bàn họp fami,chất liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W4500 x D1800 x H760mm
Chưa VAT: 17.930.000 VND
Có VAT 10%: 19.723.000 VND
FM-2429#P bàn họp fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D1200 x H760mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 9.620.000 VND
Có VAT 10%: 10.582.000 VND
FM-2829#P bàn họp fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2800 x D1400 x H760mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 14.430.000 VND
Có VAT 10%: 15.873.000 VND
FM-553#P18 bàn họp fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W1800 x D900 x H760mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 5.150.000 VND
Có VAT 10%: 5.665.000 VND
FM-553#P24 bàn họp fami,gỗ công nghiệp phủ sơn PU
W2400 x D1200 x H760mm(hàng đặt)
Chưa VAT: 5.840.000 VND
Có VAT 10%: 6.424.000 VND
 
 
 
BH36C bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W3600 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 10.450.000 VND
Có VAT 10%: 11.495.000 VND
BH24C phối mầu-bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.910.000 VND
Có VAT 10%: 6.501.000 VND
BH24C bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 5.910.000 VND
Có VAT 10%: 6.501.000 VND
BG08 bàn họp gỗ melamine ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
BH18-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.680.000 VND
Có VAT 10%: 1.848.000 VND
BH18-CT bàn họp chân trụ sắt, mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.363.000 VND
Có VAT 10%: 1.499.300 VND
BH18-CS bàn họp chân sắt mặt gỗ ép công nghiệp nội thất 190
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BH24-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.818.000 VND
Có VAT 10%: 3.099.800 VND
BH24-CT bàn họp chân trụ sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BH24-CS bàn họp chân sắt,mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.363.000 VND
Có VAT 10%: 2.599.300 VND
BH38-CG bàn họp chân gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 5.909.000 VND
Có VAT 10%: 6.499.900 VND
BH38-CT bàn họp chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W3800 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 4.090.000 VND
Có VAT 10%: 4.499.000 VND
BH10CG  bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
BH10CT  bàn họp chân trụ  nội thất 190 bộ quốc phòng
Ф 1000x750
Chưa VAT: 1.090.000 VND
Có VAT 10%: 1.199.000 VND
BH24-CA bàn họp nội thất 190 bộ quốc phòng
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
BH24-V Bàn gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
2400x1200x750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
BH36 bàn họp gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
3600x1500x750mm
Chưa VAT: 10.000.000 VND
Có VAT 10%: 11.000.000 VND
BH48V bàn họp gỗ công nghiệp phủ melamine nội thất 190
W4800xD1500xH750mm
Chưa VAT: 15.270.000 VND
Có VAT 10%: 16.797.000 VND
BCO18 Bàn họp 1.8m chân ống ôvan 30x70 nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.945.000 VND
Có VAT 10%: 2.139.500 VND
BH18-CO Bàn họp 1.8m chân ống ôvan 30x70 nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 1.870.000 VND
Có VAT 10%: 2.057.000 VND
BH24-CO Bàn họp 2.4m mặt ô van chân ống ôvan 30x70 nội thất 190
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND