Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
HPH2010OV ( HP2010 OV)  Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
HPH1000 (HP-R1000) bàn tròn gỗ công nghiệp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 765.000 VND
Có VAT 10%: 841.500 VND
HPH2412OV (HP2412 OV ) -bàn họp hòa phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.570.000 VND
Có VAT 10%: 1.727.000 VND
HPH4515 (HP-SCT 4515) bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W4500 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 5.710.000 VND
Có VAT 10%: 6.281.000 VND
HPH1810CN (HP1810 CN )-bàn họphình chữ nhật gỗ công nghiệp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
HPH1810OV (HP1810 OV ) Bàn họp Hòa Phát hình oval
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.150.000 VND
Có VAT 10%: 1.265.000 VND
HPH2010CN (HP2010CN ) Bàn họp hòa phát hình chữ nhật
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
HPH2412CN (HP2412CN ) Bàn họp hòa phát hình chữ nhật
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.535.000 VND
Có VAT 10%: 1.688.500 VND
HPH1200 (HP-R1200) bàn tròn gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
HPH3012CN (HP3012CN) bàn họp hoà phát hình chữ nhật mặt ghép
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.370.000 VND
Có VAT 10%: 2.607.000 VND
HPH3012OV (HP3012OV) bàn họp hoà phát hình oval mặt ghép
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.370.000 VND
Có VAT 10%: 2.607.000 VND
HPH3612OV (HP3612OV) bàn họp hoà phát hình oval mặt ghép
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.525.000 VND
Có VAT 10%: 2.777.500 VND
HPH3612CN (HP3612 CN) bàn họp hoà phát hình chữ nhật mặt ghép
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.525.000 VND
Có VAT 10%: 2.777.500 VND
HPH4012CN (HP4012CN) bàn họp hoà phát hình chữ nhật mặt ghép
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.040.000 VND
Có VAT 10%: 3.344.000 VND
HPH4012OV (HP4012 OV) bàn họp hoà phát hình oval mặt ghép
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.040.000 VND
Có VAT 10%: 3.344.000 VND
HPH4812OV (HP4812OV) bàn họp hoà phát hình oval mặt ghép
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.350.000 VND
Có VAT 10%: 3.685.000 VND
HPH4812CN (HP4812 CN) bàn họp hoà phát hình chữ nhật mặt ghép
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.350.000 VND
Có VAT 10%: 3.685.000 VND
BG07K18 Bàn gấp khung thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt gỗ melamine
Ø1800 x 750 mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
BG06K16 Bàn gấp khung thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt gỗ melamine
Ø1600 x 750 mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
ATH1000 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 875.000 VND
Có VAT 10%: 962.500 VND
ATH1200 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
Ø1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.080.000 VND
Có VAT 10%: 1.188.000 VND
ATH1810OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.445.000 VND
Có VAT 10%: 1.589.500 VND
ATH1810CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.445.000 VND
Có VAT 10%: 1.589.500 VND
ATH2010OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
ATH2010CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.620.000 VND
Có VAT 10%: 1.782.000 VND
ATH2412OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.770.000 VND
Có VAT 10%: 1.947.000 VND
ATH2412CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.770.000 VND
Có VAT 10%: 1.947.000 VND
ATH2812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.580.000 VND
Có VAT 10%: 2.838.000 VND
ATH2812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.580.000 VND
Có VAT 10%: 2.838.000 VND
ATH3012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.990.000 VND
Có VAT 10%: 3.289.000 VND
ATH3012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.990.000 VND
Có VAT 10%: 3.289.000 VND
ATH3612CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
ATH3612OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
ATH4012CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.350.000 VND
Có VAT 10%: 3.685.000 VND
ATH4012OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.350.000 VND
Có VAT 10%: 3.685.000 VND
ATH4812CN bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.760.000 VND
Có VAT 10%: 4.136.000 VND
ATH4812OV bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.760.000 VND
Có VAT 10%: 4.136.000 VND
ATH4016 bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phát
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 6.600.000 VND
Có VAT 10%: 7.260.000 VND
ATH5115 Bàn họp gỗ công nghiệp athena nội thất hòa phá
W5100 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.725.000 VND
Có VAT 10%: 8.497.500 VND
SVH2412CN (SV2412CN) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
SVH2010OV (SV2010 OV)  bàn họp Hòa Phát hình oval
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
Ban hop chu nhat trang bia
Giá: Liên hệ
SVH5115 (SVSCT5115) -bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
W5000 x D1500 x 750mm
Chưa VAT: 6.460.000 VND
Có VAT 10%: 7.106.000 VND
SVH1000 (SVR1000) -bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
SVH1810OV (SV1810 OV)  bàn họp hòa phát hình oval
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
SVH2412OV (SV2412 OV) Bàn họp Hòa Phát hình oval
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
SVH1810CN (SV1810 CN) Bàn họp Hòa Phát hình chữ nhật
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
SVH2010CN (SV2010 CN) Bàn họp Hòa Phát hình chữ nhật
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
SVH1200 (SV-R1200) bàn tròn gỗ công nghiệp nội thất hòa phát
Ø1200mm x H750mm
Chưa VAT: 1.030.000 VND
Có VAT 10%: 1.133.000 VND
SVH4016 (SVSCT4016) Bàn họp gỗ công nghiệp melamine Hòa Phát
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 5.770.000 VND
Có VAT 10%: 6.347.000 VND
SVH3012OV (SV3012 OV ) bàn họp Hòa Phát hình elip
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
SVH3012CN (SV3012 CN ) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W3000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
SVH3612OV (SV3612 OV ) bàn họp Hòa Phát hình oval
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.780.000 VND
Có VAT 10%: 3.058.000 VND
SVH3612CN (SV3612 CN ) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W3600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.780.000 VND
Có VAT 10%: 3.058.000 VND
SVH4012OV (SV4012 OV)l bàn họp Hòa Phát hình oval
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
SVH4012CN (SV4012 CN) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W4000 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
SVH4812OV (SV4812 OV ) bàn họp Hòa Phát hình oval
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND
SVH4812CN (SV4812 CN ) Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát
W4800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND
SV2812CN vàng xanh-bàn họp gỗ melmine nội thất hòa phát
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.480.000 VND
Có VAT 10%: 2.728.000 VND
SV2812OV vàng xanh-bàn họp gỗ melmine nội thất hòa phát
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.480.000 VND
Có VAT 10%: 2.728.000 VND
CT5522H1 (SCT5522) bàn họp sơn hòa phát
W5500 x D2200 x H760mm
Chưa VAT: 17.580.000 VND
Có VAT 10%: 19.338.000 VND
CT5016H1 ( SCT5016 ) bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 13.315.000 VND
Có VAT 10%: 14.646.500 VND
CT2412H6 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3.525.000 VND
Có VAT 10%: 3.877.500 VND
SCT5016 bàn họp sơn hòa phát
W5000 x D1600 x H760mm
Giá: Liên hệ
CT2412H7 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x 1200 x D760
Chưa VAT: 3.460.000 VND
Có VAT 10%: 3.806.000 VND
CT2412H8 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H760mm
Giá: Liên hệ
CT2010H1 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Giá: Liên hệ
CT2010H2 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.760.000 VND
Có VAT 10%: 3.036.000 VND
CT2010H3 bàn họp sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.960.000 VND
Có VAT 10%: 3.256.000 VND
CT4016H2 (SCT4016H2) bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760mm
Chưa VAT: 10.015.000 VND
Có VAT 10%: 11.016.500 VND
SCT4016H1 bàn họp sơn hòa phát
W4000 x D1600 x H760mm
Giá: Liên hệ
CT2412H5 bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
CT3012H1 bàn họp sơn hòa phát
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5.090.000 VND
Có VAT 10%: 5.599.000 VND
CT3012H2 bàn họp sơn hòa phát
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 5.200.000 VND
Có VAT 10%: 5.720.000 VND
ban hop1
Đặt hàng theo kích thước
Giá: Liên hệ
Bàn họp Veneer
Giá: Liên hệ
ban hop 4
Đặt hàng theo kích thước
Giá: Liên hệ
CT2600 (SCTR1300) bàn họp sơn hòa phát
W2600 x D2600 x H760mm
Chưa VAT: 17.250.000 VND
Có VAT 10%: 18.975.000 VND
CT2010H7 bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.780.000 VND
Có VAT 10%: 3.058.000 VND
CT2412H2 Bàn họp sơn hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.490.000 VND
Có VAT 10%: 3.839.000 VND
CT2412H3 Bàn họp sơn PU hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.670.000 VND
Có VAT 10%: 4.037.000 VND
CT2010H6 Bàn họp Hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
CT2412V1 bàn họp Verneer cao cấp nội thất Hòa Phát
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 4.550.000 VND
Có VAT 10%: 5.005.000 VND
CT2412VM1 Bàn họp verneer mặt hình chữ nhật. Mặt ngoài veneer, mặt trong melamine.
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 4.200.000 VND
Có VAT 10%: 4.620.000 VND
CT2010H5 bàn họp sơn PU cao cấp nội thất hoà phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.950.000 VND
Có VAT 10%: 3.245.000 VND
CT2010H5-CN bàn họp sơn PU cao cấp chữ nhật
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 2.950.000 VND
Có VAT 10%: 3.245.000 VND
CT2412H5-CN bàn họp sơn PU cao cấp nội thất hoà phát chữ nhật
W2400 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 3.430.000 VND
Có VAT 10%: 3.773.000 VND
HRH2412 (HR2412) bàn họp gỗ royal hòa phát cao cấp
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.370.000 VND
Có VAT 10%: 3.707.000 VND
HRH2412H2 (HR2412H2) bàn họp gỗ công nghiệp royal hòa phát cao cấp
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.985.000 VND
Có VAT 10%: 4.383.500 VND
HRH2010H1 (HR2010H1) bàn họp gỗ công nghiệp royal hòa phát cao cấp
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.635.000 VND
Có VAT 10%: 2.898.500 VND
Bàn họp 2
đặt theo kích thước
Giá: Liên hệ
HRH2010H (HR2010H) bàn họp gỗ công nghiệp royal hòa phát cao cấp
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.620.000 VND
Có VAT 10%: 2.882.000 VND
HRH1810 (HR1810) Bàn họp cao cấp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.420.000 VND
Có VAT 10%: 2.662.000 VND
HRH1810H1 (HR1810H1) bàn họp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.450.000 VND
Có VAT 10%: 2.695.000 VND
HRH2412H1 (HR2412H1) bàn họp cao cấp hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.650.000 VND
Có VAT 10%: 4.015.000 VND
HRH1810H2 (HR1810H2) bàn họp hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.700.000 VND
Có VAT 10%: 2.970.000 VND
HRH2010H2 (HR2010H2) bàn họp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.850.000 VND
Có VAT 10%: 3.135.000 VND
HRH4016H2 (HR-4016H2) bàn họp gỗ royal nội thất hòa phát
W4000 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 8.750.000 VND
Có VAT 10%: 9.625.000 VND
HRH1810C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.250.000 VND
Có VAT 10%: 2.475.000 VND
HRH2010C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 2.450.000 VND
Có VAT 10%: 2.695.000 VND
HRH2412C5 bàn họp royal chân sắt mặt gỗ hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.885.000 VND
Có VAT 10%: 4.273.500 VND
HRH1810C8 Bàn họp 2 chân mặt bàn melamine,chân tóp nội thất hòa phát
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.520.000 VND
Có VAT 10%: 1.672.000 VND
HRH2010C8 Bàn họp 2 chân mặt bàn melamine,chân tóp nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.630.000 VND
Có VAT 10%: 1.793.000 VND
HRH2412C8 Bàn họp 2 chân mặt bàn melamine,chân tóp nội thất hòa phát
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.080.000 VND
Có VAT 10%: 2.288.000 VND
NTH4315 (NT4150) bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
W4300 x D1500 x H750mm
Chưa VAT: 7.615.000 VND
Có VAT 10%: 8.376.500 VND
NTH2010 (NTBH2010K) bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.630.000 VND
Có VAT 10%: 1.793.000 VND
NTH1000 (NTR1000K) bàn họp gỗ công nghiệp newtren cao cấp hòa phát
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.215.000 VND
Có VAT 10%: 1.336.500 VND
SVH2412CN-GX Bàn họp chữ nhật không đợt hoà phát mầu ghi xanh
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500 VND
SVH2010OVGX bàn họp Hòa Phát hình oval không đợt mặt ghi chân xanh
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
SVH5115GX bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát mầu ghi xanh
W5000 x D1500 x 750mm
Chưa VAT: 6.460.000 VND
Có VAT 10%: 7.106.000 VND
SVH1000GX bàn họp gỗ công nghiệp hòa phát mặt tròn chân chữ thập
Ø1000 x H750mm
Chưa VAT: 825.000 VND
Có VAT 10%: 907.500 VND
SVH1810OV-GX bàn họp hòa phát hình oval mặt mầu ghi sáng chân xanh
W1800 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
SVH2412OV-GX Bàn họp Hòa Phát hình oval gỗ melamine mặt ghi chân xanh
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.825.000 VND
Có VAT 10%: 2.007.500