Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
Bảng từ  trắng hàn quốc
800 x 1200mm
Chưa VAT: 680.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông
900 x 1200mm
Chưa VAT: 700.000 VND
Có VAT 10%: 770.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông,hít viên từ nam châm
1200 x 1800 mm
Chưa VAT: 1.140.000 VND
Có VAT 10%: 1.254.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông,hít viên từ nam châm
1200 x 2000mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông,hít viên từ nam châm
2400 x 1200mm
Chưa VAT: 1.330.000 VND
Có VAT 10%: 1.463.000 VND
Bảng từ trắng hàn quốc chân di động viết bút dạ,bút lông
W1500 x H1000mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông
1600 x 1200mm
Chưa VAT: 1.460.000 VND
Có VAT 10%: 1.606.000 VND
Bảng từ trắng hàn quốc chân di động viết bút dạ,bút lông
1800 x 1200mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông
2000 x 1200mm
Chưa VAT: 1.610.000 VND
Có VAT 10%: 1.771.000 VND
bảng từ trắng hàn quốc văn phòng viết bút dạ,bút lông,hít viên từ nam châm
2400 x 1200mm
Chưa VAT: 1.770.000 VND
Có VAT 10%: 1.947.000 VND
Bảng từ trắng chân di động lật 2 mặt
800 x 1200mm
Chưa VAT: 1.130.000 VND
Có VAT 10%: 1.243.000 VND
Bảng từ hàn quốc trắng chân di động
800 x 1200
Chưa VAT: 1.120.000 VND
 
 
 
bảng xanh hàn quốc treo tường
800 x 1200
Chưa VAT: 670.000 VND
bảng viết phấn,bảng từ xanh hàn quốc,bảng văn phòng
2400 x 1200mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 2400mm
Chưa VAT: 2.400.000 VND
Có VAT 10%: 2.640.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 2200mm
Chưa VAT: 2.240.000 VND
Có VAT 10%: 2.464.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 2000mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 1800mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 1600mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1200 x 1500mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
1000 x 1200mm
Chưa VAT: 1.320.000 VND
Có VAT 10%: 1.452.000 VND
Bảng từ xanh di động 2 mặt lật
800 x 1200mm
Chưa VAT: 1.120.000 VND
Có VAT 10%: 1.232.000 VND
Bảng từ xanh viết phấn di động
800 x 1200
Chưa VAT: 1.100.000 VND
 
 
Bảng fooc trắng
800 x 1200
Chưa VAT: 420.000 VND
 
 
Bảng kính văn phòng treo tường
800 x 1200
Chưa VAT: 1.100.000 VND
Bảng kính văn phòng treo tường có khung
1200 x 800mm
Chưa VAT: 1.350.000 VND
Bảng kính từ
800 x 1200mm
Chưa VAT: 1.200.000 VND
Có VAT 10%: 1.320.000 VND
Bảng huỳnh quang 600 x 800
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
Bảng huỳnh quang  500 x 600
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
Bảng huỳnh quang
400 x 600mm
Chưa VAT: 900.000 VND
Có VAT 10%: 990.000 VND
 
 
Bảng gim lật 2 mặt
800 x 1200mm
Chưa VAT: 1.210.000 VND
Có VAT 10%: 1.331.000 VND
bảng ghim xanh chân di động
600 x 1000
Chưa VAT: 960.000 VND
Bảng ghim nỉ có nhiều mầu
1000 x 600mm
Chưa VAT: 520.000 VND
Bảng ghim đỏ treo tường
800 x 1200
Chưa VAT: 590.000 VND
Bảng ghim nỉ treo tường có nhiều mầu
W1500 x D1000mm
Chưa VAT: 790.000 VND
Bảng ghim nỉ treo tường có nhiều mầu
1600 x 1200mm
Chưa VAT: 910.000 VND
Bảng ghim nỉ treo tường có nhiều mầu
1800 x 1200mm
Chưa VAT: 980.000 VND
Có VAT 10%: 1.078.000 VND
Bảng ghim nỉ văn phòng chân di động có nhiều mầu
W1500 x D1000mm
Chưa VAT: 1.230.000 VND
Bảng ghim nỉ treo tường có nhiều mầu
2000 x 1200mm
Chưa VAT: 1.060.000 VND
Bảng ghim nỉ treo tường có nhiều mầu
2400 x 1200mm
Chưa VAT: 1.220.000 VND
 
 
 
Giá theo kích thước
Giá: Liên hệ
Bảng flipchart
600 x 900mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
Bảng flipchart
Giá theo kích thước
Giá: Liên hệ
flip-chart-board-3.jpg
Giá theo kích thước
Giá: Liên hệ
 
 
 

BANG VIET

BANG VIET GIÁ RẺ.