Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
HRP1890L1Y2 (HR1890L1-Y2) bàn lãnh đạo royal hòa phát
W1800 x D1800 x H750mm
Chưa VAT: 4.360.000 VND
Có VAT 10%: 4.796.000 VND
HRP1890 +HRTP01BX (HR1890 )bàn lãnh đạo royal công ty cp nội thất hòa phát tập đoàn hòa phát
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 4.000.000 VND
Có VAT 10%: 4.400.000 VND
HRP1890L2Y1 (HR1890L2-Y1) bàn lãnh đạo royal hòa phát
WD1800 x D1600 x H750mm
Chưa VAT: 4.080.000 VND
Có VAT 10%: 4.488.000 VND
HRP1885Y1 (HR1885CN-Y1) bàn giám đốc,lãnh đạo Royal hòa phát
W1800 x D1700 x H760mm
Chưa VAT: 4.095.000 VND
Có VAT 10%: 4.504.500 VND
DT1890V14 Bàn lãnh đạo Veneer cao cấp. Giá đã bao gồm hộc đi kèm
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 6.700.000 VND
Có VAT 10%: 7.370.000 VND
NTP1890T1 Bàn lãnh đạo cao cấp nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.300.000 VND
Có VAT 10%: 3.630.000 VND
NTP1890T3 Bàn lãnh đạo cao cấp mặt hình chữ nhật
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.100.000 VND
Có VAT 10%: 3.410.000 VND
DT2411V6 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
2400 x 1150 x 760mm
Chưa VAT: 7.900.000 VND
Có VAT 10%: 8.690.000 VND
Bàn giám đốc gỗ sơn PU cao cấp DT1890H6
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.995.000 VND
Có VAT 10%: 3.294.500 VND
Bàn giám đốc gỗ sơn PU cao cấp DT1890H43
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.310.000 VND
Có VAT 10%: 3.641.000 VND
DT1890H27 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn bóng PU nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 2.985.000 VND
Có VAT 10%: 3.283.500 VND
DT3212V7 (DT3200H1) Bàn tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10.800.000 VND
Có VAT 10%: 11.880.000 VND
DT3012V8 (DT3012H2) bàn tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 10.000.000 VND
Có VAT 10%: 11.000.000 VND
DT1890H17 Bàn lãnh đạo mặt lượn cong nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.470.000 VND
Có VAT 10%: 4.917.000 VND
DT1890H18 Bàn lãnh đạo mặt lượn cong nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.470.000 VND
Có VAT 10%: 4.917.000 VND
DT1890H19 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật nội thất hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.525.000 VND
Có VAT 10%: 4.977.500 VND
DT2411V5 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6.900.000 VND
Có VAT 10%: 7.590.000 VND
DT2010V1 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.500.000 VND
Có VAT 10%: 4.950.000 VND
DT2010V2 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.680.000 VND
Có VAT 10%: 5.148.000 VND
DT2010V3 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.600.000 VND
Có VAT 10%: 5.060.000 VND
DT1890V3 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.900.000 VND
Có VAT 10%: 4.290.000 VND
DT1890V4 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.400.000 VND
Có VAT 10%: 4.840.000 VND
DT2010V4 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5.500.000 VND
Có VAT 10%: 6.050.000 VND
DT2010V5 Bàn giám đốc gỗ verneer hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5.900.000 VND
Có VAT 10%: 6.490.000 VND
DT1890V1 Bàn giám đốc gỗ verneer Hòa Phát
W1800 xD900 x H760mm
Chưa VAT: 3.700.000 VND
Có VAT 10%: 4.070.000 VND
DT1890H14 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.225.000 VND
Có VAT 10%: 3.547.500 VND
DT1890H15 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.430.000 VND
Có VAT 10%: 3.773.000 VND
DT1890H16 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.330.000 VND
Có VAT 10%: 3.663.000 VND
DT1890H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.225.000 VND
Có VAT 10%: 3.547.500 VND
DT2010H12 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.850.000 VND
Có VAT 10%: 4.235.000 VND
DT3012VM8 bàn lãnh đạo VIP. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine
W3000 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 8.100.000 VND
Có VAT 10%: 8.910.000 VND
DT2010V12 Bàn lãnh đạo Verneer cao cấp nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 8.900.000 VND
Có VAT 10%: 9.790.000 VND
DT2411VM6 bàn lãnh đạo cao cấp. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine
W2400 x D1150 x H760mm
Chưa VAT: 7.100.000 VND
Có VAT 10%: 7.810.000 VND
DT3212VM7 bàn tủ lãnh đạo VIP. Mặt ngoài veneer, mặt trong sử dụng melamine
W3200 x D1200 x H760mm
Chưa VAT: 8.600.000 VND
Có VAT 10%: 9.460.000 VND
DT2010VM5 Bàn lãnh đạo cao cấp, yếm ốp nổi verneer đấu vân
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5.700.000 VND
Có VAT 10%: 6.270.000 VND
DT2411VM5 Bàn lãnh đạo cao cấp, yếm ốp nổi verneer đấu vân
W2400 x D1100 x H760mm
Chưa VAT: 6.600.000 VND
Có VAT 10%: 7.260.000 VND
DT2010VM4 Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp nổi verneer đấu vân
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 5.000.000 VND
Có VAT 10%: 5.500.000 VND
DT2010VM3 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi tạo hình chữ V
W2000 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.600.000 VND
Có VAT 10%: 5.060.000 VND
DT1890VM4 Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp nổi verneer đấu vân
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.000.000 VND
Có VAT 10%: 4.400.000 VND
DT1890VM3 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi tạo hình chữ V
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.000.000 VND
Có VAT 10%: 4.400.000 VND
DT2010VM2 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật,Hoà phát
W2000 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.100.000 VND
Có VAT 10%: 4.510.000 VND
DT1890VM2 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
DT2010VM1 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi
W2000 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 4.100.000 VND
Có VAT 10%: 4.510.000 VND
DT1890VM1 Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
DT1890V1A bàn giám đốc hoà phát gỗ verneer
1800x900x760mm
Chưa VAT: 9.350.000 VND
Có VAT 10%: 10.285.000 VND
DT2010H6 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.490.000 VND
Có VAT 10%: 3.839.000 VND
DT2010H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
DT2010H24 bàn lãnh đạo,giám đốc hòa phát gỗ MDF phủ sơn PU
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
DT1890H1 bàn giám đốc,lãnh đạo,hoà phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.225.000 VND
Có VAT 10%: 3.547.500 VND
DT1890V2 Bàn giám đốc gỗ verneer Hòa Phát
W1800 x 900 x 760mm
Chưa VAT: 3.700.000 VND
Có VAT 10%: 4.070.000 VND
DT1890H2 cải tiến- Bàn lãnh đạo giám đốc gỗ MDF phủ sơn PU hòa phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.250.000 VND
Có VAT 10%: 2.475.000 VND
DT1890H4 cải tiến-bàn lãnh đạo giám đốc hòa phát gỗ MDF phủ sơn PU
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.600.000 VND
Có VAT 10%: 2.860.000 VND
DT2010H4 cải tiến-bàn lãnh đạo giám đốc hòa phát gỗ MDF phủ sơn PU
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3.100.000 VND
Có VAT 10%: 3.410.000 VND
DT2010V9 Bàn lãnh đạo cao cấp chất liệu Verneer
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 8.000.000 VND
Có VAT 10%: 8.800.000 VND
DT1890V11 Bàn lãnh đạo cao cấp chất liệu Verneer
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
DT2010V10 Bàn lãnh đạo cao cấp chất liệu Verneer
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 7.500.000 VND
Có VAT 10%: 8.250.000 VND
DT1890H3 Bàn giám đốc sơn hòa phát
W1890 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.660.000 VND
Có VAT 10%: 2.926.000 VND
DT2010H4 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
2000x1000x760mm
Chưa VAT: 3.300.000 VND
Có VAT 10%: 3.630.000 VND
DT2010H5 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W2000 x D1000 x H760mm
Giá: Liên hệ
HRP1800C5 Bàn lãnh đạo cao cấp có tủ phụ đi kèm
W1800 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 3.675.000 VND
Có VAT 10%: 4.042.500 VND
Bàn lãnh đạo cao cấp được thiết kế từ khung thép sơn tĩnh điện
W1800 x D900 x H750mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
DT1890H5 bàn giám đốc gỗ MDF phủ sơn Pu Hòa Phát
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.090.000 VND
Có VAT 10%: 3.399.000 VND
DT2010H7 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W2000 x D1000 x H760mm
Giá: Liên hệ
 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn DT1810H8
W1800 x D1000 x H760mm
Giá: Liên hệ
 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn DT1810H9
W1800 x D1000 x H760mm
Giá: Liên hệ
DT1890H24 bàn lãnh đạo hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.050.000 VND
Có VAT 10%: 3.355.000 VND
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H25
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.995.000 VND
Có VAT 10%: 3.294.500 VND
DT2010H25 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.600.000 VND
Có VAT 10%: 3.960.000 VND
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H26
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 2.930.000 VND
Có VAT 10%: 3.223.000 VND
DT2010H26 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H31
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.100.000 VND
Có VAT 10%: 3.410.000 VND
bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H34
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.340.000 VND
Có VAT 10%: 3.674.000 VND
DT1890H35 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.200.000 VND
Có VAT 10%: 3.520.000 VND
DT2010H35 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 3.800.000 VND
Có VAT 10%: 4.180.000 VND
 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn DT1890H36
W1800 x 900 x 750mm
Chưa VAT: 3.160.000 VND
Có VAT 10%: 3.476.000 VND
DT1890H37 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.255.000 VND
Có VAT 10%: 3.580.500 VND
DT2010H37 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.000.000 VND
Có VAT 10%: 4.400.000 VND
DT1890H40 bàn giám đốc hòa phát gỗ sơn
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 3.745.000 VND
Có VAT 10%: 4.119.500 VND
DT2010H40 bàn lãnh đạo,giám đốc gỗ sơn PU nội thất hòa phát
W2000 x D1000 x H760mm
Chưa VAT: 4.470.000 VND
Có VAT 10%: 4.917.000 VND
 
 
BGD18F bàn giám đốc fami
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 8.240.000 VND
Có VAT 10%: 9.064.000 VND
 bàn giám đốc fami BGD18F3
W1800 x D950 x H760mm
Chưa VAT: 11.025.000 VND
Có VAT 10%: 12.127.500 VND
bàn giám đốc fami BGD18T
W1800 x D900 x H760mm
Chưa VAT: 7.770.000 VND
Có VAT 10%: 8.547.000 VND
Bàn giám đốc fami BGD32C
W3200 x D1050 x H760
Chưa VAT: 14.960.000 VND
Có VAT 10%: 16.456.000 VND
Bàn giám đốc fami BGD18F2
W1800 x D950 x H760.
Chưa VAT: 9.920.000 VND
Có VAT 10%: 10.912.000 VND
Bàn phụ giám đốc fami BF1000F
W1000 x D450 x H707
Chưa VAT: 1.780.000 VND
Có VAT 10%: 1.958.000 VND
Bàn phụ giám đốc fami BP1000T
W1000 x D420 x H760mm
Chưa VAT: 1.730.000 VND
Có VAT 10%: 1.903.000 VND
Bàn phụ giám đốc fami BP1400F
W1400 x D450 x H680
Chưa VAT: 3.100.000 VND
Có VAT 10%: 3.410.000 VND
BGD1809T bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760.
Chưa VAT: 4.690.000 VND
Có VAT 10%: 5.159.000 VND
BGD1809F bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 5.145.000 VND
Có VAT 10%: 5.659.500 VND
BGD1809F3 bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W1800 x D900 x H760
Chưa VAT: 6.450.000 VND
Có VAT 10%: 7.095.000 VND
BGD2410F2 bàn giám đốc nội thất fami
W2400 x D1050 x H760
Chưa VAT: 8.295.000 VND
Có VAT 10%: 9.124.500 VND
BGD3210C bàn giám đốc lãnh đạo nội thất fami
W3200 x D1050 x H760
Chưa VAT: 10.340.000 VND
Có VAT 10%: 11.374.000 VND
BGD2410F5 bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 14.030.000 VND
Có VAT 10%: 15.433.000 VND
BGD2410F5-DC bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 14.030.000 VND
Có VAT 10%: 15.433.000 VND
BGD1809F2 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 6.660.000 VND
Có VAT 10%: 7.326.000 VND
BGD24F2 bàn giám đốc nội thất fami
2400x1050x760mm
Chưa VAT: 11.445.000 VND
Có VAT 10%: 12.589.500 VND
BGD18F4 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 10.500.000 VND
Có VAT 10%: 11.550.000 VND
BGD1809F4 bàn giám đốc nội thất fami
1800x950x760mm
Chưa VAT: 6.060.000 VND
Có VAT 10%: 6.666.000 VND
K2110E-V Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 17.070.000 VND
Có VAT 10%: 18.777.000 VND
K2120E-VL Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2400 x D2000 x H750mm
Chưa VAT: 15.800.000 VND
Có VAT 10%: 17.380.000 VND
K2120E-VR Bàn giám đốc chất liệu Veneer phủ PU kết hợp với da phủ bề mặt
W2000 x D1000 x H750mm
Chưa VAT: 15.800.000 VND
Có VAT 10%: 17.380.000 VND
RV1818DL-L bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt hộp
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.100.000 VND
Có VAT 10%: 5.610.000 VND
RV1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt hộp
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.100.000 VND
Có VAT 10%: 5.610.000 VND
RH1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.200.000 VND
Có VAT 10%: 5.720.000 VND
RH1818DL-L bàn giám đốc chất liệu Melamine phủ bề mặt, chân bàn chất liệu sắt
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.200.000 VND
Có VAT 10%: 5.720.000 VND
TH1818DL-L bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6.040.000 VND
Có VAT 10%: 6.644.000 VND
TH1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 6.040.000 VND
Có VAT 10%: 6.644.000 VND
TV1818DL-L bàn giám đốc chất liệu Melaminet, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
TV1818DL-R bàn giám đốc chất liệu Melamine, chân bàn sắt hộp ống tam giác
W1800 x D1900 x H750mm
Chưa VAT: 5.800.000 VND
Có VAT 10%: 6.380.000 VND
 
 
 
BLD07 Bàn giám đốc có 1 tủ phụ liền. Gỗ công nghiệp phủ melamine
W1800 x D1600 x H740 mm
Chưa VAT: 6.540.000 VND
Có VAT 10%: 7.194.000 VND
BLD01 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
2200 x 2200x760mm
Chưa VAT: 8.635.000 VND
Có VAT 10%: 9.498.500 VND
BLD02 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
1800x900x750mm
Chưa VAT: 4.090.000 VND
Có VAT 10%: 4.499.000 VND
BLD03 bàn giám đốc nội thất 190 bộ quốc phòng
1800x880x750mm
Chưa VAT: 3.500.000 VND
Có VAT 10%: 3.850.000 VND