Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
BHL12 bàn làm việc gấp chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
1200x600x750mm
Chưa VAT: 1.590.000 VND
Có VAT 10%: 1.749.000 VND
BHL14 bàn làm việc gấp chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
1400x600x750mm
Chưa VAT: 1.725.000 VND
Có VAT 10%: 1.897.500 VND
BGT12 Bàn gấp mặt tròn, gỗ CN phủ melamine. Khung thép sơn tĩnh điện màu đen
phi1200x750 mm
Chưa VAT: 1.410.000 VND
Có VAT 10%: 1.551.000 VND
BGA14 Bàn gấp mặt gỗ CN phủ melamine. Khung thép sơn tĩnh điện màu đen
1400x500x750 mm
Chưa VAT: 1.180.000 VND
Có VAT 10%: 1.298.000 VND
BGA12 Bàn gấp mặt gỗ CN phủ melamine. Khung thép sơn tĩnh điện màu đen
W1200 x D500 x H750 mm
Chưa VAT: 1.050.000 VND
Có VAT 10%: 1.155.000 VND
BHL14B Bàn gấp mặt gỗ CN phủ melamine. Khung thép sơn tĩnh điện màu trắng
1400x500x750 mm
Chưa VAT: 1.820.000 VND
Có VAT 10%: 2.002.000 VND
BHL12B Bàn gấp mặt gỗ CN phủ melamine. Khung thép sơn tĩnh điện màu trắng
1200x500x750 mm
Chưa VAT: 1.680.000 VND
Có VAT 10%: 1.848.000 VND
BG01-M Bàn gỗ Công nghiệp phủ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 820.000 VND
Có VAT 10%: 902.000 VND
BG02-M Bàn gỗ Công nghiệp phủ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
BCO12 Bàn đơn mặt chữ nhật chân ống ôvan nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
BCO14 Bàn đơn mặt chữ nhật chân ống ôvan nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
BCO16 Bàn đơn mặt chữ nhật chân ống ôvan nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.530.000 VND
Có VAT 10%: 1.683.000 VND
BCO14H5 Bàn đơn mặt chữ nhật, chân ống ôvan 30x70 hộc liền
W1400 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.540.000 VND
Có VAT 10%: 2.794.000 VND
BCO16H5 Bàn đơn mặt chữ nhật, chân ống ôvan 30x70 hộc liền
W1600 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 2.670.000 VND
Có VAT 10%: 2.937.000 VND
BCO12-2 Cụm bàn đơn mặt chữ nhật 2 chỗ, chân ống ôvan 30x70
W1200 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.200.000 VND
Có VAT 10%: 2.420.000 VND
BCO12-2A Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W2400 x D600 xH750mm
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
BCO14-2A Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W2800 x D600 xH750mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
BCO16-2A Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W3200 x D600 xH750mm
Chưa VAT: 2.730.000 VND
Có VAT 10%: 3.003.000 VND
Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ, chân ống ôvan 30x70 (không bao gồm: vách, hộc, giá CPU)
W2400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.470.000 VND
Có VAT 10%: 3.817.000 VND
BCO14-4 Cụm bàn đơn mặt chữ nhật 4 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W2800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 4.125.000 VND
Có VAT 10%: 4.537.500 VND
BCO16-4 Cụm bàn đơn mặt chữ nhật 4 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W3200 x D1200 xH750mm
Chưa VAT: 4.635.000 VND
Có VAT 10%: 5.098.500 VND
BLT14-CO Bàn góc lệch đơn trái chân ống ô van nội thất 190
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.235.000 VND
Có VAT 10%: 2.458.500 VND
BLP14-CO Bàn góc lệch đơn phải chân ống ô van nội thất 190
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.235.000 VND
Có VAT 10%: 2.458.500 VND
BLT16-CO Bàn góc lệch đơn trái chân ống ô van nội thất 190
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.450.000 VND
Có VAT 10%: 2.695.000 VND
BLP16-CO Bàn góc lệch đơn phải chân ống ô van nội thất 190
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.450.000 VND
Có VAT 10%: 2.695.000 VND
BLT14H5-CO Bàn góc lệch trái liền hộc chân ống ôvan nội thất 190
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.065.000 VND
Có VAT 10%: 3.371.500 VND
BLP14H5-CO Bàn góc lệch phải liền hộc chân ống ôvan nội thất 190
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.065.000 VND
Có VAT 10%: 3.371.500 VND
BLP16H5-CO Bàn góc lệch phải liền hộc chân ống ôvan nội thất 190
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.235.000 VND
Có VAT 10%: 3.558.500 VND
BLT16H5-CO Bàn góc lệch trái liền hộc chân ống ôvan nội thất 190
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 3.235.000 VND
Có VAT 10%: 3.558.500 VND
BZT14-CO Bàn lệch đơn mặt chữ Z, chân ống ôvan 30x70
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 1.530.000 VND
Có VAT 10%: 1.683.000 VND
BZCO14-2 Bàn lệch đôi mặt chữ Z ,chân ống ôvan nội thất 190
W1400 x D1400 x H750mm
Chưa VAT: 2.510.000 VND
Có VAT 10%: 2.761.000 VND
BZCO14-2A Bàn lệch đôi mặt chữ Z,chân ống ôvan nội thất 190
W2800 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 3.320.000 VND
Có VAT 10%: 3.652.000 VND
BZT14H5-CO Bàn lệch mặt chữ Z hộc liền chân ống ôvan
W1400 x D800 x H750mm
Chưa VAT: 2.800.000 VND
Có VAT 10%: 3.080.000 VND
BLCO14-4 Cụm bàn góc 4 chỗ chân ống ôvan nội thất 190
W2800 x D2800 x H750mm
Chưa VAT: 6.090.000 VND
Có VAT 10%: 6.699.000 VND
BLT14-CA Bàn lệch trái 1.4m chân chữ A nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.410.000 VND
Có VAT 10%: 2.651.000 VND
BLP14-CA Bàn lệch phải 1.4m chân chữ A nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.410.000 VND
Có VAT 10%: 2.651.000 VND
BS12H3-MV Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ công nghiệp
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
BS12H3-MG Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ công nghiệp
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.470.000 VND
Có VAT 10%: 2.717.000 VND
BS12H3-LG Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Lamilate màu ghi
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.825.000 VND
Có VAT 10%: 3.107.500 VND
BS12H3-LV Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Lamilate màu vàng
W1200 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.960.000 VND
Có VAT 10%: 3.256.000 VND
BS14HK3-MG Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.645.000 VND
Có VAT 10%: 2.909.500 VND
BS14HK3-MV Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.645.000 VND
Có VAT 10%: 2.909.500 VND
BS14HK3-LG Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ công nghiệp màu ghi
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.045.000 VND
Có VAT 10%: 3.349.500 VND
BS14HK3-LV Bàn chân sắt có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ công nghiệp màu vàng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.135.000 VND
Có VAT 10%: 3.448.500 VND
BS14H3-MG Bàn chân sắt có 2 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Công nghiệp
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.790.000 VND
Có VAT 10%: 4.169.000 VND
BS14H3-MV Bàn chân sắt có 2 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Công nghiệp
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 3.790.000 VND
Có VAT 10%: 4.169.000 VND
BS14H3-LG Bàn chân sắt có 2 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ laminate
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 4.150.000 VND
Có VAT 10%: 4.565.000 VND
BS14H3-LV Bàn chân sắt có 2 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ laminate
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 4.245.000 VND
Có VAT 10%: 4.669.500 VND
BCT14HS3 Bàn chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Công nghiệp phủ melamine
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.325.000 VND
Có VAT 10%: 2.557.500 VND
BCT16HS3 Bàn chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Công nghiệp phủ melamine
W1600 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.415.000 VND
Có VAT 10%: 2.656.500 VND
BCT18HS3 Bàn chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ Công nghiệp phủ melamine
W1800 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 2.600.000 VND
Có VAT 10%: 2.860.000 VND
BLT14CT-HS3 Bàn lệch trái chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.690.000 VND
Có VAT 10%: 2.959.000 VND
BLT18CT-HS3 Bàn lệch trái chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.915.000 VND
Có VAT 10%: 3.206.500 VND
BLP14CT-HS3 Bàn lệch phải chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.690.000 VND
Có VAT 10%: 2.959.000 VND
BLP16CT-HS3 Bàn lệch phải chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.780.000 VND
Có VAT 10%: 3.058.000 VND
BLP18CT-HS3 Bàn lệch phải chân trụ có 1 hộc liền 3 ngăn kéo mặt gỗ melamine
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.915.000 VND
Có VAT 10%: 3.206.500 VND
BG06 bàn máy vi tính nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.315.000 VND
Có VAT 10%: 1.446.500 VND
BG07 bàn làm việc nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
BG01-V bàn làm việc gỗ vàng xanh nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 740.000 VND
Có VAT 10%: 814.000 VND
BG02-V Bàn làm việc gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòngBG02-V Bàn làm việc gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 845.454 VND
Có VAT 10%: 929.999 VND
BG03-V bàn máy tính nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.070.000 VND
Có VAT 10%: 1.177.000 VND
BG03A-V bàn máy tính gỗ melamine vàng xanh nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 750mm
Chưa VAT: 1.345.000 VND
Có VAT 10%: 1.479.500 VND
BG04-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 1.235.000 VND
Có VAT 10%: 1.358.500 VND
BG05-V Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.045.000 VND
Có VAT 10%: 1.149.500 VND
BG01 bàn làm việc gỗ ghi chì nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 650.000 VND
Có VAT 10%: 715.000 VND
BG02 Bàn làm việc gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H750mm
Chưa VAT: 800.000 VND
Có VAT 10%: 880.000 VND
BG03- bàn máy tính nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.025.000 VND
Có VAT 10%: 1.127.500 VND
BG04 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
1400x700x750mm
Chưa VAT: 1.170.000 VND
Có VAT 10%: 1.287.000 VND
BG05 Bàn làm việc,máy tính hộc liền nội thất 190
W1200 x D600 x H750mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
BG02B bàn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
1400x600x750mm
Chưa VAT: 1.225.000 VND
Có VAT 10%: 1.347.500 VND
BG04B bàn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
1400x600x750mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
BG05B bàn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
1200x600x750 mm
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
VG18 vách gỗ ngăn dầy 18mm nội thất 190 bộ quốc phòng
tỉnh theo m2
Chưa VAT: 525.000 VND
Có VAT 10%: 577.500 VND
GCPU2 để CPU di động nội thất 190
300x480x580mm
Chưa VAT: 180.000 VND
Có VAT 10%: 198.000 VND
BLT14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BLT16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.909.000 VND
Có VAT 10%: 2.099.900 VND
BLT18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
BLP14-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.818.000 VND
Có VAT 10%: 1.999.800 VND
BLP16-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1600 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 1.909.000 VND
Có VAT 10%: 2.099.900 VND
BLP18-CG bàn lượn làm việc nội thất 190 bộ quốc phòng
W1800 x D1200 x H750mm
Chưa VAT: 2.000.000 VND
Có VAT 10%: 2.200.000 VND
BCS14-MV Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
BCS12-MV bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
BCS12-LV bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.755.000 VND
Có VAT 10%: 1.930.500 VND
BCS14-LV bàn chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 2.020.000 VND
Có VAT 10%: 2.222.000 VND
BCS12-LG bàn chân sắt mặt gỗ nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.635.000 VND
Có VAT 10%: 1.798.500 VND
BCS12-MG bàn chân sắt mặt gỗ melamin nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.250.000 VND
Có VAT 10%: 1.375.000 VND
BCS14-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.400.000 VND
Có VAT 10%: 1.540.000 VND
BCS14-LGbàn chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1.860.000 VND
Có VAT 10%: 2.046.000 VND
BCS14-MG+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
BCS14-MV+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.580.000 VND
Có VAT 10%: 1.738.000 VND
BCS14-LG+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 2.240.000 VND
Có VAT 10%: 2.464.000 VND
BCS14-LV+GCPU Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ laminate nội thất 190
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 2.125.000 VND
Có VAT 10%: 2.337.500 VND
BCS12-MG+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1200 x D700 x H740mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
BCS12-MV+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1200 x D700 x H740mm
Chưa VAT: 1.450.000 VND
Có VAT 10%: 1.595.000 VND
BCS12-LV+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1200 x D700 x H740mm
Chưa VAT: 1.975.000 VND
Có VAT 10%: 2.172.500 VND
 BCS12-LG+GCPU Bàn làm việc chân sắt nội thất 190
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.855.000 VND
Có VAT 10%: 2.040.500 VND
Bàn làm việc chân sắt 190 BS14-LV
W1400 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.925.000 VND
Có VAT 10%: 2.117.500 VND
BS12-MG bàn chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
BS12-MV bàn chân sắt mặt gỗ melamine vàng nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
BS12-LG bàn chân sắt mặt gỗ laminate ghi nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.575.000 VND
Có VAT 10%: 1.732.500 VND
BS12-LV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ laminate vàng nội thất 190 bộ quốc phòng
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 1.710.000 VND
Có VAT 10%: 1.881.000 VND
BS14-MV bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1.377.000 VND
Có VAT 10%: 1.514.700 VND
BS14-MG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1.377.000 VND
Có VAT 10%: 1.514.700 VND
BS14-LG bàn làm việc chân sắt mặt gỗ melamine nội thất 190 bộ quốc phòng
W1400 x D700 x 740/760mm
Chưa VAT: 1.800.000 VND
Có VAT 10%: 1.980.000 VND
Bàn làm việc chân sắt 190 BS12H-LG
W1200 x D700 x H740/760mm
Chưa VAT: 3.500.000