Phục vụ nhanh chóng,chuyên nghiệp,giá cả cạnh tranh--sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi
 Tìm theo giá từ  đến     
 
 
 
TU09K7GCK Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện gồm 5 khoang
W1350 x D450 x H1830 ( mm )
Chưa VAT: 3.340.000 VND
Có VAT 10%: 3.674.000 VND
TU09K5D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng hòa phát
W1350 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3.210.000 VND
Có VAT 10%: 3.531.000 VND
TU09K6D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.410.000 VND
Có VAT 10%: 2.651.000 VND
TU15B3C4 Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình
W1800 x D500 x H1950mm
Chưa VAT: 4.650.000 VND
Có VAT 10%: 5.115.000 VND
TU18B2C3 Tủ gia đình thân sắt, cánh gỗ để quần áo nội thất hòa phát
R1350 x S520 x C1950 mm
Chưa VAT: 4.330.000 VND
Có VAT 10%: 4.763.000 VND
TMG983-5K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1510 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 3.320.000 VND
Có VAT 10%: 3.652.000 VND
TU09K4D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.280.000 VND
Có VAT 10%: 2.508.000 VND
TU985-4K Tủ locker 20 cánh sắt Nội Thất Hòa Phát
W1213 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3.840.000 VND
Có VAT 10%: 4.224.000 VND
TU09K2D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.450.000 VND
Có VAT 10%: 2.695.000 VND
TU09K3D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W1000 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.240.000 VND
Có VAT 10%: 2.464.000 VND
TMG983-4K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1213 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 2.720.000 VND
Có VAT 10%: 2.992.000 VND
TU3FD Tủ File 3 ngăn kéo thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1.700.000 VND
Có VAT 10%: 1.870.000 VND
TU06AD Tủ hồ sơ thấp không cánh thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1.000.000 VND
Có VAT 10%: 1.100.000 VND
TU06BD Tủ hồ sơ thấp cánh mở sử dụng chất liệu thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W915 x D450 x H915 mm
Chưa VAT: 1.300.000 VND
Có VAT 10%: 1.430.000 VND
TU09F tủ sắt gấp gọn nội thất Hòa Phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
TMG983-6K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W1807 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 3.925.000 VND
Có VAT 10%: 4.317.500 VND
TU09D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng nội thất hòa phát
W915 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
TMG983-3K Tủ sắt sơn tĩnh điện cho đối tượng học sinh mẫu giáo, tiểu học
W916 x D350 x H1132mm
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
TU09K7D Tủ hồ sơ thép sơn tĩnh điện màu trắng sáng
W1367 x D450 x H1830 mm
Chưa VAT: 3.420.000 VND
Có VAT 10%: 3.762.000 VND
TU18B3C4 Tủ gia đình thân sắt, cánh gỗ để quần áo nội thất hòa phát
R1800 x S520 x C 1950 mm
Chưa VAT: 6.210.000 VND
Có VAT 10%: 6.831.000 VND
TU09K7CK Tủ sắt Hòa Phát sơn tĩnh điện gồm 5 khoang
W1350 x D450 x H1830 ( mm )
Chưa VAT: 3.190.000 VND
Có VAT 10%: 3.509.000 VND
TU06F Tủ sắt sơn tĩnh điện có thể gấp gọn khi không sử dụng
W915 x D450 x H950mm
Chưa VAT: 1.380.000 VND
Có VAT 10%: 1.518.000 VND
TU17B1C2 Tủ sắt sơn tĩnh điện phục vụ cho đối tượng cá nhân, gia đình
W1000 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 2.590.000 VND
Có VAT 10%: 2.849.000 VND
TU17B2C3 Tủ sắt gia đình sơn tĩnh điện. Tủ gồm hai khoang lớn và 1 ngăn kéo
W1350 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3.410.000 VND
Có VAT 10%: 3.751.000 VND
TU09K3G (CAT09K3G)Tủ sắt Hòa phát để tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.310.000 VND
Có VAT 10%: 2.541.000 VND
TU16 (CAT16B) Tủ sắt Hòa phát đựng quần áo
W750 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2.380.000 VND
Có VAT 10%: 2.618.000 VND
TU09K6 (CAT09K6)Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.180.000 VND
Có VAT 10%: 2.398.000 VND
TU09K2(CAT09K2) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.135.000 VND
Có VAT 10%: 2.348.500 VND
TU09K4 (CAT09K4) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.140.000 VND
Có VAT 10%: 2.354.000 VND
TU09K3L (CAT09K3L) Tủ sắt Hòa phát để tài liệu,hồ sơ
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.560.000 VND
Có VAT 10%: 2.816.000 VND
TU09K3 (CAT09K3) Tủ sắt công ty cổ phần nội thất hòa phát-tập đoàn hòa phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.060.000 VND
Có VAT 10%: 2.266.000 VND
TU08 Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu dùng cho gia đình và văn phòng
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
TU07 (CAT07S) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
TU09 (CAT09C) Tủ sắt Hòa phát
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.080.000 VND
Có VAT 10%: 2.288.000 VND
TU984-2L (CAT984-2L) Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W762 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.120.000 VND
Có VAT 10%: 2.332.000 VND
TU09K5 (CAT09K5) Tủ sắt Hòa phát
W1350 x D450 x H1830
Chưa VAT: 2.940.000 VND
Có VAT 10%: 3.234.000 VND
TU09K3B (CAT09K3B) tủ trên 2 cánh kính,dưới 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W1000 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.440.000 VND
Có VAT 10%: 2.684.000 VND
Tủ TU09K2-SA( CAT09K2SA) tủ để quần áo nội thất Hòa Phát , sâu 500
W1000 x D500 x H1830
Chưa VAT: 2.280.000 VND
Có VAT 10%: 2.508.000 VND
TU09K2B (CAT09K2B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 3.490.000 VND
Có VAT 10%: 3.839.000 VND
TU09K4B (CAT09K4B)tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 3.620.000 VND
Có VAT 10%: 3.982.000 VND
TU09K6B (CAT09K6B) tủ sắt tôn dầy nội thất hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
TU09K2C (CAT09K2C) tủ sắt tôn dầy có mã khoá nội thất hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 3.880.000 VND
Có VAT 10%: 4.268.000 VND
TU09K4C (CAT09K4C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 4.360.000 VND
Có VAT 10%: 4.796.000 VND
TU09K6C (CAT09K6C) tủ sắt bảo mật tôn dầy,mã khoá hoà phát
1000 x 450 x 1900mm
Chưa VAT: 4.830.000 VND
Có VAT 10%: 5.313.000 VND
TU15B1C2 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1000 x D500x H1950mm
Chưa VAT: 2.970.000 VND
Có VAT 10%: 3.267.000 VND
TU08H Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang cánh kính lùa khung thép có 4 đợt di động
W1200 x D450 x H2000mm
Chưa VAT: 3.530.000 VND
Có VAT 10%: 3.883.000 VND
TU15B2C3 tủ sắt đựng quần áo nội thất hòa phát
W1350xD500xH1950mm
Chưa VAT: 3.400.000 VND
Có VAT 10%: 3.740.000 VND
TU09K6N Tủ sắt Hòa phát đựng tài liệu hồ sơ 6 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.090.000 VND
Có VAT 10%: 2.299.000 VND
TU09K4N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ tài liệu 4 ngăn khóa
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.045.000 VND
Có VAT 10%: 2.249.500 VND
TU09K2N Tủ sắt Hòa phát để hồ sơ,tài liệu văn phòng
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.025.000 VND
Có VAT 10%: 2.227.500 VND
TU4FN Tủ File ngang, công dụng lưu trữ tập File và tấm treo File.
W915 x D450 x H1348 mm
Chưa VAT: 3.030.000 VND
Có VAT 10%: 3.333.000 VND
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.340.000 VND
Có VAT 10%: 3.674.000 VND
TU88G+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.440.000 VND
Có VAT 10%: 3.784.000 VND
TU118G+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.810.000 VND
Có VAT 10%: 4.191.000 VND
TU118G+TU118G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phátG
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.180.000 VND
Có VAT 10%: 3.498.000 VND
TU88S+TU88S Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.660.000 VND
Có VAT 10%: 2.926.000 VND
TU88G+TU88G Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.660.000 VND
Có VAT 10%: 2.926.000 VND
TU88G+TU88-4D bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.340.000 VND
Có VAT 10%: 3.674.000 VND
TU88S+TU88-7D Bộ tủ sắt ghép chồng nội thất hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.440.000 VND
Có VAT 10%: 3.784.000 VND
TU88S+TU88-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.340.000 VND
Có VAT 10%: 3.674.000 VND
TU118S+TU118-4D Bộ tủ ghép tủ chồng sắt nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
TU118S+TU118-7D Bộ tủ sắt ghép tủ chồng nội thất hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.890.000 VND
Có VAT 10%: 4.279.000 VND
TU118S+TU118-7DB bộ tủ sắt chồng,tủ ghép nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.810.000 VND
Có VAT 10%: 4.191.000 VND
TU118S+TU118-12D bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.250.000 VND
Có VAT 10%: 4.675.000 VND
TU118S+TU118-21D bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.570.000 VND
Có VAT 10%: 5.027.000 VND
TU986 (CAT986L) Tủ sắt Locker Hòa phát để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.480.000 VND
Có VAT 10%: 1.628.000 VND
TU986-3K (CAT986-3K) Tủ sắt locker Hòa phát để đồ trong siêu thị
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 3.170.000 VND
Có VAT 10%: 3.487.000 VND
TU984 (CAT984L) Tủ sắt Hòa phát 4 ngăn khoá để tài liệu,hồ sơ
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.365.000 VND
Có VAT 10%: 1.501.500 VND
TU983 (CAT983L) Tủ sắt Hòa phát 3 ngăn khoá để hồ sơ,tài liệu
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.270.000 VND
Có VAT 10%: 1.397.000 VND
TU983-3K (CAT983-3K) Tủ sắt Hòa phát 9 ngăn khoá
W914 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.520.000 VND
Có VAT 10%: 2.772.000 VND
TU983-2K (CAT983-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
TU982 (CAT982L) Tủ sắt Hòa phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND
TU982-3K (CAT982-3K )Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.680.000 VND
Có VAT 10%: 2.948.000 VND
TU982-2K (CAT982-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.040.000 VND
Có VAT 10%: 2.244.000 VND
TU981-3K (CAT981-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.580.000 VND
Có VAT 10%: 2.838.000 VND
TU981-2K (CAT981-2K) Tủ sắt Hòa phát
W619 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.950.000 VND
Có VAT 10%: 2.145.000 VND
TU984-3K (CAT984-3K) Tủ sắt Hòa phát
W915x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 2.730.000 VND
Có VAT 10%: 3.003.000 VND
TU981 (CAT981LT) tủ sắt hoà phát
W378 x D450 x H1830mm
Chưa VAT: 1.190.000 VND
Có VAT 10%: 1.309.000 VND
TU118G+TU118-21D (CAT118G+CAT118-21D) bộ tủ ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.570.000 VND
Có VAT 10%: 5.027.000 VND
TU118G+TU118-7D (CAT118G+CAT118-7D) Bộ tủ sắt ghép hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.890.000 VND
Có VAT 10%: 4.279.000 VND
TU118G+TU118-4D(CAT118G+CAT118-4D) Bộ tủ ghép sắt hoà phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.690.000 VND
Có VAT 10%: 4.059.000 VND
TU88G (CAT88G) Tủ sắt Hòa phát 2 cánh lùa kính
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.330.000 VND
Có VAT 10%: 1.463.000 VND
TU88G+TU88S (CAT88G+CAT88ST) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 2.650.000 VND
Có VAT 10%: 2.915.000 VND
TU88G+TU88-7D (CAT88G+CAT88-7D) Bộ tủ ghép hoà phát
W880 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.440.000 VND
Có VAT 10%: 3.784.000 VND
TU88-7D (CAT88-7D) Tủ sắt Hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
TU118-21D (CAT118-21D) tủ sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2.980.000 VND
Có VAT 10%: 3.278.000 VND
TU118-12D (CAT118-12D) tủ fie sắt hòa phát
W1180 x D407 x 915mm
Chưa VAT: 2.660.000 VND
Có VAT 10%: 2.926.000 VND
TU88-4D (CAT88-4D) tủ sắt văn phòng hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.015.000 VND
Có VAT 10%: 2.216.500 VND
TU118G (CAT118G) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915
Chưa VAT: 1.590.000 VND
Có VAT 10%: 1.749.000 VND
TU118S (CAT118S) tủ sắt cánh lùa nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.590.000 VND
Có VAT 10%: 1.749.000 VND
TU118G+TU118-12D (CAT118G+118-12D) bộ tủ chồng,ghép hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 4.250.000 VND
Có VAT 10%: 4.675.000 VND
TU118-4D (CAT118-4D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.100.000 VND
Có VAT 10%: 2.310.000 VND
TU118-7D (CAT118-7D) tủ ghép,tủ chồng nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.300.000 VND
Có VAT 10%: 2.530.000 VND
TU118G+TU118S (CAT118G+CAT118S)  Bộ tủ ghép sắt nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H1830mm
Chưa VAT: 3.180.000 VND
Có VAT 10%: 3.498.000 VND
TU118-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,2 cánh mở nội thất hòa phát
W1180 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.220.000 VND
Có VAT 10%: 2.442.000 VND
TU88-7DB tủ sắt 7 ngăn kéo,1 cánh mở nội thất hòa phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.110.000 VND
Có VAT 10%: 2.321.000 VND
TU88S (CAT88S) Tủ 2 cánh sắt lùa Hòa Phát
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 1.330.000 VND
Có VAT 10%: 1.463.000 VND
TU7F (CAT7F) tủ sắt hòa phát 7 ngăn kéo
W380 x D457 x H680mm
Chưa VAT: 1.420.000 VND
Có VAT 10%: 1.562.000 VND
TU4F (CAT4F) tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H1320mm
Chưa VAT: 2.300.000 VND
Có VAT 10%: 2.530.000 VND
TU3F (CAT3FT) tủ sắt hòa phát 3 ngăn kéo
W465 x D620 x H1016mm
Chưa VAT: 2.010.000 VND
Có VAT 10%: 2.211.000 VND
TU2F (CAT2FT) tủ sắt hòa phát
W465 x D620 x H712mm
Chưa VAT: 1.760.000 VND
Có VAT 10%: 1.936.000 VND
TU10F (CAT10F) tủ sắt hòa phát 10 ngăn kéo
W380 x D457 x H920mm
Chưa VAT: 1.770.000 VND
Có VAT 10%: 1.947.000 VND
TU15F (CAT15F) tủ sắt hòa phát 15 ngăn kéo có khoá
W380 x D457 x H1320mm
Chưa VAT: 2.340.000 VND
Có VAT 10%: 2.574.000 VND
MCF2 tủ hồ sơ di động hòa phát
W2500 x D1160 x H2045mm
Chưa VAT: 16.360.000 VND
Có VAT 10%: 17.996.000 VND
MCF1 tủ hồ sơ di động hòa phát
W3100 x D2060 x H2045mm
Chưa VAT: 52.460.000 VND
Có VAT 10%: 57.706.000 VND
 
 
 
TS19 Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H915mm
Chưa VAT: 2.090.000 VND
Có VAT 10%: 2.299.000 VND
TST2-NK Tủ sắt nội thất 190 bộ quốc phòng
W915 x D500 x H1830mm
Chưa VAT: 3.225.000 VND
Có VAT 10%: 3.547.500 VND
Tủ sắt lùa 190 TL03
W1000 x D452 x H1830mm
Chưa VAT: 2.490.000 VND
Có VAT 10%: 2.739.000 VND
Tủ sắt lùa treo áo 190 TL04
W1000 x D550 x H1830mm
Chưa VAT: 2.550.000 VND
Có VAT 10%: 2.805.000 VND
 TL01 Tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.290.000 VND
Có VAT 10%: 1.419.000 VND
TL01A tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W1185 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.535.000 VND
Có VAT 10%: 1.688.500 VND
TL02 tủ sắt cánh lùa nội thất 190 bộ quốc phòng
W880 x D407 x H880mm
Chưa VAT: 1.260.000 VND
Có VAT 10%: 1.386.000 VND